Compliance

Financiële instellingen die zaken doen in een geglobaliseerde wereld moeten kunnen omgaan met een overvloed aan risico's en regelgeving en dienen in gesprek te blijven met een breed scala aan regelgevers, wetgevers en sector organen. Het verlies van vertrouwen op één gebied (binnen de organisatie) kan gevolgen hebben voor de gehele organisatie. Naleving van de regelgeving is een kernelement van het concurrentievermogen van bedrijven en dit vormt een uitdaging voor veel bedrijven die in het huidige systeem opereren.

De verplichtingen op het gebied van antiwitwasregelgeving (AML) en Know Your Customer (KYC) behoren tot de kerntaken van elke financiële onderneming of financiële tussenpersoon. Niet-nakoming van deze verplichtingen kan leiden tot controle door de toezichthouder en tot financiële- en reputatieschade. Om de risico's te beperken en compliant te blijven, is het niet alleen belangrijk om de huidige en toekomstige regelgeving te begrijpen en te implementeren, maar ook om werkmethoden, procedures en technologieën te gebruiken om effectief en efficiënt te werken.

Zo kunnen wij u helpen

Wij ondersteunen cliënten op het gebied van antiwitwasregelgeving (AML) en Know Your Customer (KYC) voor traditionele financiële diensten, maar ook voor nieuwe digitale activa of cryptodiensten. Dit doen wij in samenwerking met de Financial Services teams van Advisory, Assurance en Tax. Onze diensten bestaan onder andere uit.: 

  • Opstellen van beleid inzake AML & KYC-onderwerpen
  • Ken je klant policies opstellen en herzien
  • Juridische adviezen met betrekking tot AML & KYC onderwerpen
  • Ondersteuning bij implementatie van regelgeving
  • Juridische en compliance-workshops
  • Oplossingen voor klokkenluiders

Wij kunnen u helpen de effectiviteit en snelheid van uw compliance programma's te vergroten met onze operationele en technologische expertise die is opgebouwd door jarenlange ervaring in het veld. Wij brengen onze unieke combinatie van mensen en technologie samen om duurzame resultaten te leveren die een verschil maken.

Volg ons