India

Uw partner bij succesvol zakendoen in India

De India Desk ondersteunt Europese bedrijven bij het zakendoen in India

De ontwikkeling van de Indiase economie heeft de wereld versteld doen staan. Ondanks aanvankelijke scepsis heeft India kans gezien om de ingezette groei te handhaven, bovendien kon India de groei ook nog eens versnellen. In de afgelopen zes jaar was een sterke groei te zien in opkomende markten zoals detailhandel, infrastructuur, gezondheidsdiensten, ‘automotive’ en energie, hiermee is het Indiase bedrijfsleven een nieuwe ontwikkelingsfase ingegaan. De Indiase IT-sector, belangrijk in het kader van kostenbesparingen, is het middelpunt van de Indiase successtory. Steeds meer CEO’s over de hele wereld kijken met belangstelling naar de groeipotentie van India. Deze groei wordt gevoed door de toenemende koopkracht van Indiërs, zowel in eigen land als daarbuiten. Daarbij groeien de grote steden van India explosief, vooral door een sterk opkomende middenklasse.

Sectoren

Hoewel India groei laat zien in bijna alle sectoren, bieden een aantal specifieke sectoren, zoals infrastructuur, farmaceutische sector en informatietechnologie bijzondere mogelijkheden voor buitenlandse investeerders.

In de laatste tien jaar heeft de Indiase telecommunicatiemarkt zich ontwikkeld van een overheidsmonopolie tot een bloeiende vrije markt. Naast een sterkere telecommunicatiesector kent India een snelle groei van het aantal en van de kwaliteit van kantorenlocaties en hotelaccommodaties. Ook is een sterke groei te zien in sectoren die een betere infrastructuur bevorderen, zoals het vliegverkeer. De groei van het vliegverkeer is niet alleen zichtbaar in de bestaande economische centra, maar ook in toenemende mate in kleinere steden in heel India, dit zorgt ervoor dat het aantal vliegbestemmingen fors is toegenomen.

Toch blijven andere onderdelen van de Indiase infrastructuur achter, zoals nutsbedrijven en de ‘harde’ infrastructuur. De Indiase overheid ziet echter het belang van een goede infrastructuur voor verdere economische groei en heeft daarom infrastructuur tot één van de speerpunten van haar toekomstige beleid gemaakt.

Belastingen en regelgeving

Beleidsmakers in India zien het belang van buitenlandse spelers bij de ontwikkeling van de ‘outsourcing’-sector. De reden hiervoor is niet alleen het aantrekken van investeringen, ook het uitwisselen van kennis en het bevorderen van innovatie spelen hierbij een belangrijke rol. Daarom kunnen bedrijven die zich bezighouden met ‘business process outsourcing’ (BPO) profiteren van een aantrekkelijk klimaat op het gebied van regelgeving en belasting. Als voorbeelden kunnen dienen de ‘Software Technology Parks of India’ (STPI) en de ‘Special Economic Zones’ (SEZ), waar bedrijven in aanmerking kunnen komen voor belastingvrijstelling. De Indiase regering heeft veel waardering gekregen voor haar beleid rond andere ‘BPO-offshoring-bestemmingen’ en probeert nu dit succes te herhalen. Voor de meest actuele informatie over fiscale regelgeving in India verwijzen wij u graag naar de speciale site van PwC India.

Wat kan u van PwC verwachten?

De India Desk kan u adviseren over de mogelijkheden en uitdagingen die komen kijken bij het zakendoen in India. De India Desk is een multidisciplinair team, dat alle expertisegebieden binnen PwC combineert en naar buiten toe het principe van ‘één loket’ hanteert.

Onderwerpen die hierbij aan bod kunnen komen zijn:

  • strategieontwikkeling;
  • ‘offshoring’ and ‘outsourcing’ (van bijvoorbeeld business processen en IT);
  • transacties (fusies & overnames, joint ventures, ‘greenfield’ investeringen);
  • belastingen en regelgeving (Nederlands en Indiaas internationaal belastingrecht).

Daarnaast adviseert de India Desk Indiase multinationals die de Nederlandse / Europese markt willen betreden of hun activiteiten daar willen uitbreiden. De India Desk ondersteunt in alle facetten van het zakendoen in India. PwC beschikt over een groot netwerk van specialisten die als één team business issues objectief kunnen beoordelen door gebruik te maken van een uitgebreid netwerk en van kennis en ervaring van de lokale markt. Deze aanpak kan voor u een grote besparing opleveren van tijd en geld.

PwC India Desk, het smeden van een unieke band tussen Nederland en India!

Contact

Jan Schouten

Jan Schouten

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 251 03 07

Volg ons