Whistleblowing & Allegation Management

Het managen van (vermoedelijke) misstanden

Het melden van een misstand door één van uw medewerkers vereist de nodige interne voorzorgsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld het inrichten van een klokkenluidermeldpunt (‘whistleblower hotline’). Een effectief meldsysteem kan reputatie, financiële en juridische schade helpen voorkomen. PwC helpt u bij het inrichten van een dergelijk meldpunt en bij het opstellen van een klokkenluidersregeling, zodat u onnodige risico’s vermijdt en uw integriteit waarborgt.

Preventie en controle

Interne vermoedens van (ernstige) misstanden moeten via een intern of extern klokkenluidersmeldpunt kunnen worden gemeld. Een dergelijk meldpunt biedt uw medewerkers de mogelijkheid om op vertrouwelijke wijze misstanden (zoals fraude, diefstal, omkoping, etc.) te rapporteren en helpt u om ‘in control’ te zijn.

Vijf key milestones voor een effectief klokkenluidersysteem

  • Bereiken van top level committment
  • Ontwikkelen van een klokkenluiderregeling en -systeem en een ‘melding vermoeden misstand’ / ‘incidenten’ beleid
  • Ontwerpen van klokkenluider-en misstand mechanismen die onregelmatigheden of integriteit schendingen afhandelt
  • Ontwikkelen en integreren van een klokkenluider-en misstanden beheersingprogramma
  • Rapporteren, monitoren en beoordelen van beheersingsmaatregelen

Zo kunnen wij u helpen

PwC kan u optimaal ondersteunen, zowel vóór als tijdens de ontvangen melding en bij de vereiste nazorg.
Wij helpen met:

  • Opstellen van op maat gemaakte procedures en richtlijnen en het implementeren van een effectief klokkenluiderssysteem
  • Opzetten van een interne of externe meldlijn (‘whistleblower hotline’)
  • Verrichten van onafhankelijk onderzoek naar de vermoedelijke misstand
  • Aandragen van oplossingen en aanbevelingen organisatiebreed

Contact

Christine Manders

Christine Manders

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 67 69

Volg ons