Anti-corruptie

PwC's Economic Crime Survey uit 2019 bracht aan het licht dat 26% van de wereldwijde bedrijven aangaven slachtoffer te zijn van omkoping of corruptie. Een goede reputatie vergt jaren om op te bouwen, maar kan op angstaanjagende snelheid verloren gaan. Hoe hard je ook streeft naar het handhaven van een cultuur van integriteit en naleving, steekpenningen, smeergeld en diverse risico's van corruptie door derden zijn permanente gevaren.

Handhavingsacties op basis van bijvoorbeeld de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) en op basis van een groeiende lijst van soortgelijke (buitenlandse) wet- en regelgeving worden intensiever - en anticorruptie-autoriteiten werken steeds vaker grensoverschrijdend samen.

In dit kader is het opstellen en inrichten van een compliance programma dat rekening houdt met het speelveld waarin uw organisatie opereert maar dat vooral ook voldoende rekening houdt met de identiteit van uw organisatie, de branche waarin u opereert en de externe partijen waarmee u zaken doet. Het programma dient zodanig te zijn ingericht dat de risico’s die uw organisatie loopt, de middelen die u inzet en de voordelen die u daarvan heeft, met elkaar in evenwicht zijn.  

Onze teams hebben kennis uit de eerste hand van de zakelijke, culturele, regelgevings- en dreigingseffecten op wereldwijde markten en beschikken over geavanceerde forensische technieken en middelen en data analyse mogelijkheden om deze taak uit te voeren. Wij kunnen u helpen bij het vaststellen van ‘gaten’ in uw compliance programma, het uitvoeren van onderzoeken in open (en soms gesloten) bronnen naar derde partijen, het uitvoeren van (corruptie) onderzoeken en het afstemmen van uw compliance programma op toonaangevende anti corruptiepraktijken.

En als u met een probleem of een beschuldiging wordt geconfronteerd, zijn we er voor u als een betrouwbare adviseur. We investeren in het succes van uw bedrijf en in de voortdurende gezondheid van uw bedrijf - zodat u zich kunt concentreren op het beschermen van de reputatie en financiën ervan.

PwC heeft ruime ervaring in het doen van onderzoeken naar corruptie en kan uw organisatie bijstaan bij:

  • Het uitvoeren van anti-bribery and corruption assessments en reviews;
  • Het opstellen, beoordelen en implementeren van anti-corruptie beleid en anti corruptie compliance-programma’s;
  • Het verrichten van achtergrondonderzoek naar binnen-en buitenlandse partners;
  • Het uitvoeren van forensische (internationale) anti-corruptie onderzoeken;
  • Het verzorgen van anti-corruptie trainingen.

Contact

Sylvie Bleker-van Eyk

Sylvie Bleker-van Eyk

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)68 380 20 37

Christine Manders

Christine Manders

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 67 69

Volg ons