Strategie: regelgeving & economie

Toetsing overname(plannen)

Soms hebt u harde economische bewijsgronden nodig om uw eigen (overname)plannen goed te toetsen of om andere partijen te overtuigen, bijvoorbeeld in onderzoeken rondom marktdominantie en kartelvorming. De meeste organisaties hebben zulke expertise niet zelf in huis of hebben een onafhankelijke partij nodig in een dispuut met toezichthouders. Wij kunnen uw economische argumenten meetbaar maken en vervolgens haarfijn uitrekenen, zodat u in controle blijft van uw keuzes.

Economische- en sectorkennis bij fusies of overnames

Bij ons vindt u de slimme koppen die de economische argumentatie voor uw positie kunnen bedenken en uitrekenen. Realistisch en met oog voor de belangen die er spelen. Mensen met zowel boekenwijsheid als ruime ervaring met wat er, nationaal en internationaal, in uw sector speelt.

Zo kunnen wij u helpen bij fusies of overnames:

Graag zetten we de kennis en brede expertise uit onze hele organisatie in om u te ondersteunen bij:

  • vragen rond fusiemeldingen, dominantie en kartels
  • onderzoeken rond staatssteun en (economische) regulering
  • pricing van bijvoorbeeld publieke diensten of nieuwe product offerings, om uw topline te vergroten of een overnameprijs te bepalen

Contact

Gülbahar Tezel

Gülbahar Tezel

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 391 56 71

Volg ons