Synergy Planning & Review

1+1=3

Een acquisitie is pas succesvol als u de verwachte synergie ook echt realiseert. Lukt het om te profiteren van elkaars klanten, kunt u inkoopvoordelen behalen en kunnen schaalvoordelen benut worden?

Voordelen goed inschatten en waarmaken

We kijken met u in de due diligence-fase naar de haalbaarheid van de synergie. Komen er bijvoorbeeld onverwachte kosten kijken bij het samenvoegen van activiteiten? Dit inzicht helpt u om de organisatie mee te krijgen op basis van goede argumenten en een goede onderbouwing. Daarna is het een kwestie van doen. Het mag niet alleen bij plannen blijven, een goed gestructureerde uitrol daarvan bepaalt uiteindelijk het succes.

Zo kunnen wij u helpen

Wij ondersteunen u om maximale waarde uit de samenvoeging te halen:

  • In de due diligence-fase krijgt u goed zicht op mogelijke synergievoordelen met onze synergie review
  • We maken met u een helder en pragmatisch plan om de synergievoordelen daadwerkelijk te realiseren
  • We assisteren bij een heldere rapportage en voortgangsbewaking van synergieën

Contact

Wilmer Kloosterziel

Partner

Tel: +31 (0)88 792 38 17

Volg ons