Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Waardecreatie bij carve-out processen

Introductie: onze kijk op carve-outs

Carve-outs spelen een steeds grotere rol in de huidige M&A markt. Organisaties zijn steeds vaker bezig met het creëren van focus op hun core business. Deze strategische keuze wordt uitgevoerd door middel van het afstoten van bedrijfsonderdelen, divisies of merken.

Met onze ervaring bij zowel kopers als verkopers zijn we in staat om klanten te helpen bij de voorbereiding en uitvoering van dergelijke strategische initiatieven.

Typische carve-out vraagstukken

 • Wij staan klanten bij in de volle breedte van het dealproces. Belangrijkste vragen van klanten zijn hierbij vaak:
 • Hoe balanceren we een carve-out plan waarbij de impact op de business wordt geminimaliseerd en tegelijkertijd de carve-out business operationeel klaar is op Day-1?
 • Hoe kwantificeren we eenmalige en structurele financiële impact van de separatie?
 • Hoe definiëren we een efficiënt operating model voor de carve-out business? En hoe bereid je dit voor?
 • Hoe maken we maximale waarde inzichtelijk uit onze verbeterplannen? En hoe kunnen we deze plannen realiseren?

Onze aanpak: hoe wij klanten helpen in het dealproces

Onze aanpak stelt alle betrokken partijen in staat om zich voor te bereiden op en uitvoering te geven aan een carve-out proces. Het helpt bovendien bij het minimaliseren van de impact op de business.

Onze mensen hebben de ervaring en capaciteiten om klanten te adviseren vanaf het moment van besluitvorming om een carve-out te initiëren tot het moment van overdracht van de carve-out business.

Onze aanpak: gericht op maximale waarde creatie voor onze klanten

 • Het succes van carve-out projecten is afhankelijk van de gekozen strategie en de opzet van het proces
 • Onze aanpak is gericht op maximale waarde creatie voor de klant en haar stakeholders. Deze waarde kan in verschillende vormen worden behaald. Een gestructureerd plan en roadmap helpen om de juiste prioriteiten te zetten.
 • Een ‘journey’ van waarde creatie kan ene positieve impact hebben op alle belangrijke waarderingsvariabelen:
 • Omzet, EBITDA, liquide middelen en multiples

Support voor kopers en verkopers - Hoe wij kunnen helpen

Verkoper

Als verkoper is het zoeken naar de balans tussen aandacht houden op de core business met minimale impact van het separatieproces en een maximale waarde vanuit de transactie. Dit betreft zowel deal waarde over de carve-out business, maar ook waarde uit de optimalisatie van de resterende organisatie.

Onze aanpak kenmerkt zich door intensieve samenwerking bij:

 • Analyse van de eenmalige en structurele financiële impact van de separatie;
 • Anticiperen op vereisten van kopers tijdens het due diligence proces;
 • Opzet van uitvoerbare separatieplannen;
 • Uitvoering van de separatieplannen om te komen tot een standalone organisatie; en
 • Advies bij de optimalisatie van de resterende core business.

Koper

Kopers hebben behoefte aan duidelijkheid omtrent de structuur en financiële implicaties van de carve-out. Parallel hieraan dienen zij zekerheid te krijgen dat de verkoper het carve-out plan kan implementeren. Wij assisteren kopers bij het verkrijgen van zekerheid in het due diligence proces. Na dit proces is het een logische stap naar implementatie van het waarde creatie plan. Onze aanpak gaat uit van nauwe samenwerking met alle partijen om de implementatie zo effectief mogelijk te houden.

Volg ons

Contact

Casper Scheffer

Casper Scheffer

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 394 96 57

Wilmer Kloosterziel

Wilmer Kloosterziel

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 386 40 62

Hide