Integrity Due Diligence

Integriteit zichtbaar gemaakt

U gaat een onderneming overnemen of u gaat fuseren. Wellicht in een land waar u minder bekend met de manier van zakendoen.

  • Wat weet u eigenlijk van de integriteit en de wijze van zaken doen van de betrokken partij?
  • Houdt en hield deze partij zich aan (inter)nationale voorschriften ten aanzien van anti-corruptie en -omkoping?
  • Is er mogelijk sprake van ‘successor liability’?

 Integrity due diligence: Verminder risico’s

Vragen die op basis van een integrity due diligence beantwoord kunnen worden. Een integrity due diligence richt zich op het identificeren van risico’s die normaal gesproken niet zichtbaar worden door andere due diligence-processen. Een integrity due diligence stelt u in staat om risico’s te verminderen (ook risico’s die voortvloeien uit de FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) en de UKBA (UK Bribery Act)), om weloverwogen beslissingen te nemen en om overnames of fusies met meer vertrouwen tegemoet te treden.

Wij helpen u met het uitvoeren van een pre- en/of post closing due diligence waarbij de soort en omvang van de werkzaamheden afhankelijk zijn van de risico inschatting. We maken gebruik van informatie uit open bronnen, beoordelen documenten en procedures (waaronder agent contracten), voeren een gedetailleerde test op transacties uit en voeren gesprekken met MT-leden.

Uiteindelijk zijn de risico’s gerelateerd aan (niet) integer handelen aan u bekend, heeft u een beter zicht op de cultuur bij de betrokken partij en heeft u een ‘jump start’ bij het invoeren van uw eigen compliance beleid.  

Contact

Christine Manders

Christine Manders

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 67 69

Volg ons