Independent Business Review

Verheldert de situatie

Merkt u als ondernemer dat partijen onvoldoende vertrouwen hebben in de (kwaliteit van) informatie die u hen presenteert? Of bent u zelf belanghebbende, maar hebt u twijfels over de onderneming waarin u deelneemt? In zulke situaties is het cruciaal dat alle partijen beschikken over een heldere, onafhankelijke beschrijving van hoe de zaken ervoor staan, een beschrijving waarin iedereen vertrouwen heeft.

Vertrouwen versterken met onafhankelijk inzicht

In een herstructurering zijn vertrouwen en een gemeenschappelijk informatieplatform onontbeerlijk. Wij kunnen u die onafhankelijke blik op de onderneming bieden, met een Independent Business Review (IBR). Een IBR verheldert de situatie voor alle partijen, geeft vertrouwen en maakt een betere afweging van de verschillende oplossingen voor het bedrijf in moeilijkheden mogelijk.

Zo kunnen wij u helpen

We brengen voor u de actuele situatie in kaart en valideren het businessplan van de onderneming, afgestemd op de behoefte van u of uw stakeholders. U kunt hierbij denken aan, bijvoorbeeld:

  • Inzicht in de commerciële activiteiten en een (concurrentie)analyse van de markt waarin de onderneming actief is
  • Beoordelen van de effectiviteit van de governance, planning- en controlcyclus en de operatie, inclusief identificatie van mogelijk verbeterpotentieel
  • Inzicht geven in de (korte- en middellange) kasstromen van verschillende bedrijfsonderdelen, het effect van operationele verbetermaatregelen en daaruit voortvloeiende financieringsbehoefte
  • Analyse en toelichting van beschikbare financieringsopties op de korte en lange termijn inclusief mogelijke vervolgstappen

Contact

Peter Wolterman

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)64 601 83 33

Edwin van Wijngaarden

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 462 43 09

Ralf Zwerver

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 098 15 38

Volg ons