Enterprise Application Services

We will help you to make IT happen!

Bij Enterprise Application Services (EAS) draait alles om data en strategie, oftewel de IT die de juiste interpretatie en keuzes mogelijk maakt. Uw dagelijkse werkprocessen zullen alleen soepel verlopen als alle relevante informatie beschikbaar is. Want alleen met de juiste data kan de effectiviteit van uw strategie worden gemeten. Wij helpen u bij het managen van uw resultaten, zodat u altijd de keuzes maakt die uw stakeholders het beste bedienen.

 • We weten alles van supply chains en hun dynamiek in de verschillende industrieën, maar ook van de financiële impact en bestuursmogelijkheden daarvan. 
 • Ook adviseren we u graag over alle mogelijke business modellen, processen en applicaties.
 • En wij helpen u bij het ontwerpen van de applicatiearchitectuur die uw business het beste ondersteunt.
 • Ten slotte hebben we de ervaring om voor u een geïntegreerd business- en applicatieplatform te realiseren.

Neem contact met ons op of lees meer over onze dienstverlening op één van de volgende vakgebieden:

Uw supply chain in goede handen

Supply chains worden steeds ingewikkelder: ze worden door globalisering steeds langer, de complexiteit van goederen en services neemt toe. Daarnaast is de klant veeleisender, de focus op shareholder valuegroter dan ooit en vragen de publieke opinie en strikte regulering om continue aanpassingen. Wij ondersteunen en adviseren u graag bij de ogenschijnlijk conflicterende uitdagingen waar u voor staat:

 • Hoe bespaart u kosten en bedient u toch uw klant nog beter?
 • Hoe krijgt u meer controle en beperkt  u tegelijkertijd uw risico’s?
 • Hoe utiliseert u uw acquisities nog beter?
 • Hoe draagt u bij aan een betere omgeving?

Transparante businessmodellen en technologie

PwC kent de consequenties van de trade offs binnen complexe supply chains. Wij helpen u bij de implementatie van transparante businessmodellen en technologie om uw business verder uit te breiden en te laten groeien. Ook spelen we adequaat en samen met u in op veranderingen in de markt, terwijl we tegelijkertijd de kosten en complexiteit beheersen. Dit alles zodat u de slagkracht van uw supply chain vergroot en de vruchten plukt.

 • We realiseren oplossingen op maat, zoals het terugbrengen van uw voorraadniveaus terwijl uw serviceniveau toeneemt.
 • We kunnen forecasting en planningsoplossingen verbeteren en implementeren, door middel van Sales & Operations Planning en Integrated Business Planning.
 • Ook kunnen we de ondersteuning verbeteren van productie- en logistieke processen, om zo de effectiviteit van uw middelen te vergroten en het werkkapitaal en running costs te verlagen.
 • Daarnaast hebben we ook ruime ervaring in het lean maken van retourlogistiek, en dat drukt uw kosten en verbetert de klantervaring.

Een heldere blik op uw financiën

Veel organisaties worstelen met hun financiële processen, informatie en integratie. Want u wilt op het juiste moment relevante informatie ontvangen en vrijgeven. En hoe vindt u een goede balans tussen de kosten en kwaliteit van uw financiële stromen? Wij helpen en adviseren u graag om uw financiële processen van begin to eind optimaal op elkaar af te stemmen.

Onze consultants hebben uitgebreide ervaring met het managen van financiële processen en informatie, en focussen zich zowel op snelheid, inzicht en kwaliteit als op het verlagen van kosten. We kunnen u ondersteunen door uw financiële data op de juiste wijze te structureren, informatie correct vast te leggen, en snelle en efficiënte processen op te zetten voor uw maand- en jaarafsluitingen. Zo kan een worsteling ook een dans worden.

PwC heeft oplossingen in de volgende gebieden:

 • Het selecteren en implementeren van de juiste oplossing
 • Het optimaliseren van uw huidige financiële processen en integratie
 • Het realiseren van Cost Management -en Financial Data Modeling oplossingen
 • Het versnellen en efficiënter maken van afsluitingsprocessen, inclusief rapportage
 • Het verbeteren van de aansluiting tussen planning, budgettering en forecasting

PwC wordt wereldwijd erkend als leverancier van consultancy diensten op het gebied van Enterprise Asset Management (EAM) en kan u helpen met het definiëren en implementeren van de juiste EAM-strategie. U wilt uw asset utilisatie vergroten en tegelijkertijd de kosten terugdringen die aan assets zijn gerelateerd. Dat is een enorme uitdaging, die wij graag samen met u aangaan.

Te vaak worden EAM-processen onafhankelijk van work management, (supply chain) planning en planning executie ingezet. Wij zoeken samen met u naar de verbeteringen en optimalisaties binnen het EAM-domein. Uiteindelijk ontwerpen we een roadmap om tot een optimale set aan EAM-processen te komen, die naadloos aansluiten bij uw organisatiedoelstellingen.

Onze EAM-specialisten hebben over het afgelopen decennium met veel succes programma’s op het snijvlak van de gebieden EAM, Supply Chain Management en Performance verbeteringen geïmplementeerd bij meer dan 350 cliënten wereldwijd.

Met onze EAM-oplossingen helpen wij organisaties met het verbeteren van de asset performance tegen een lagere total cost of ownership. Wij kunnen u ondersteunen met:

 • ‘Plan-to-build EAM capabilities’ als de basis voor het bereiken van ‘operational excellence’.
 • Implementeren van een oplossing waarbij kosten en risico’s worden geminimaliseerd en asset utilisatie gemaximaliseerd en naadloos geïntegreerd met Oracle- of SAP ERP.
 • Verbeteren van efficiency met minder resources, door gebruik te maken van asset life-cycle simulations en asset reliability services.

Solvency II als integraal onderdeel van uw bedrijfsvoering

De Solvency II regulering legt een hoge druk op verzekeringsmaatschappijen én hun IT. Het is belangrijk om de technologie op tijd gereed te maken, want dat zal het succes van de invoering van Solvency II in uw organisatie in hoge mate bepalen. Wij kunnen er voor zorgen dat Solvency II integraal onderdeel wordt van uw bedrijfsvoering, zodat u aan alle eisen voldoet en de overgang zo natuurlijk mogelijk verloopt.

De wettelijke regeling omtrent rapportage wordt in 2014 ingesteld, met nog eens additionele eisen in de jaren daaropvolgend. U dient dan aan steeds strengere regelgeving te voldoen met betrekking tot ondermeer datakwaliteit en -consolidatie, frequentie van rapportage en complexiteit van de kapitaalberekening.

Wij combineren onze uitgebreide ervaring van de verzekeringsbranche en de Solvency II regelgeving met onze diepgaande kennis van technology projecten en softwareoplossingen op Solvency II gebied. Daar doet u uw voordeel mee.

Wij onderscheiden ons door een multidisciplinaire aanpak waarmee wij u helpen in de volgende gebieden:

 • Ontwikkeling van een integrale IT-strategie en oplossingarchitectuur voor ‘Risk and Finance’
 • Leveranciersonafhankelijke selectie van technologische oplossingen voor Solvency II
 • Implementatie van Solvency II - Pillar 3 reportage oplossingen voor de QRT, SFCR, RSR en ORSA rapportage
 • Implementatie van verzekering data warehouse oplossingen
 • Efficiënte integratie van Asset Management data
 • Implementatie van workflow systemen voor data vergaring en quarterly closing process
 • Implementatie van pillar 2 risk reporting systemen
 • Performance verbetering van actuarial modeling tools ter ondersteuning van intern- en standard SCR model berekening
 • Verbeteren van technische performance van de SII core systemen en beveiliging inclusief audit trails
 •  Inrichten van pro-actief SII IT Quality Assurance/Risk management

Altijd de controle over uw beslissingen

Het op tijd beschikbaar hebben van de juiste informatie is een uitdaging in vrijwel iedere organisatie. Wij helpen u bij het verhogen van de kwaliteit en beter begrijpen van key business informatie, zodat u altijd de juiste inlichtingen hebt om beslissingen te nemen.

Daar waar het gaat om grote hoeveelheden gegevens (Big data), staat PwC vooraan bij het adopteren van nieuwe technologieën, zoals in memory computing, cloud computing, language analytics en visualisation. Wij onderzoeken samen met u hoe u het beste, de juiste data kunt aggregeren en interpreteren en welke wet- en regelgeving daarop van toepassing is. Daardoor bent u altijd in controle.

Wij helpen organisaties effectief te zijn in hun Business Intelligence & Analytics, door:

 • Het op tijd voorzien van relevante en accurate informatie om zodoende besluitvorming te ondersteunen;
 • Het ontwerpen en implementeren van Master Data Management processen en oplossingen;
 • Het verlichten van de druk op rapportages die ontstaat door aanpassing van wet- en regelgeving.

Het optimale ontwerp van uw organisatie

Enterprise Architecture draait om het structureren van zowel uw business als de ondersteunende technologie. Uw organisatiedoelen, structuur, processen en middelen dienen op alle niveaus geharmoniseerd  te zijn. Wij helpen u met onze kennis en vaardigheden op het gebied van Enterprise Architecture: van evaluatie tot realisatie, zodat uw organisatie zowel nu als in de toekomst optimaal functioneert.

Onze uitgebreide kennis van alle relevante Enterprise Architecture modellen en de ervaring die we wereldwijd hebben opgedaan in talloze projecten op het gebied Enterprise Architecture, maakt PwC een sterke partner om architectuur vraagstukken te beantwoorden.

Integrale aanpak van uw architectuur

Wij kunnen het ontwerp en de realisatie van uw business-, informatie- en technologiearchitectuur integraal uitvoeren. Naast deze architectuur lay-out ondersteunen wij u in het herontwerpen en implementeren van uw businessmodel, businessprocessen, KPI-structuren,  applicaties, enzovoorts.

Wij helpen u waarde te genereren uit architectuur met het:

 • Opzetten van een Enterprise Architecture business case
 • Ontwerpen van architectuur, processen en producten
 • Het target operating model vertalen in business processen, data flows en ondersteunende IT systemen
 • Leveren van coaching en training services op het gebied van Enterprise Architecture

PwC is uw partner, en die van SAP, Oracle en Microsoft

In de wereld van vandaag bestaat er geen businessmodel of businessproces zonder de ondersteuning van technologie. Hoogwaardige informatie wordt op het juiste moment gedeeld.

Wij hebben de kennis en vaardigheden om uw businessmodel en -processen te ontwerpen, uw SAP, Oracle en Microsoft technologie optimaal in te richten, processen en data te migreren en uw medewerkers te trainen. Hierdoor bent u nog sneller en beter geïnformeerd.

Wereldwijd kunnen wij een beroep doen op meer dan 3600 SAP, ruim 2500 Oracle en meer dan 1000 Microsoft consultants. PwC is Global SAP-partner, Diamond Oracle-partner en Gold Microsoft-partner.

Contact

Lars Leemhorst

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 29 11

Volg ons