Project & Program Management

Grote projecten, grote investeringen. Wij helpen u uw investeringen om te zetten in tastbare, blijvende en geaccepteerde resultaten. Samen met u ontwerpen, managen en realiseren we complexe projecten en programma’s. Ook nemen we de maatregelen die nodig zijn om uw veranderinitiatief aan te sturen en op koers te houden.

Zo kunnen wij u helpen

 • Ontwerpen, plannen, managen en opleveren van complexe projecten en veranderprogramma’s
 • Bouwen van een robuuste business case
 • Resultaten bewaken en bijsturen gedurende het programma
 • Analyseren van kritieke paden en managen van afhankelijkheden, ook met andere projecten en portfolio’s
 • De business met een duidelijke plateauplanning faciliteren om resultaten te boeken en kosten te beheersen
 • Het veranderprogramma in lijn brengen met de specifieke context en de leidende coalitie
 • Projectsturing en – bewaking ontwikkelen
 • Programma- en projectmanagement en coaching van het projectteam
 • Methodes voor programma- en projectmanagement ontwerpen en implementeren
 • Leren van het verleden door de verandergeschiedenis van de organisatie te toetsen
 • Programma’s deels outsourcen of  turn key implementeren

Contact

Anton Koonstra

Anton Koonstra

PPM Competency Leader, Ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 150 10 46

Volg ons