Agile Target Operating Model (ATOM)

Agile, de nieuwe uitdagingen voor organisaties.

De veranderende markt vereist dat organisaties wendbaarder worden:

  • Snel kunnen innoveren en klantgericht denken en handelen
  • Een effectieve en flexibele organisatie hebben.
  • En gezien worden als een geweldige omgeving om te werken.

Succesvolle organisaties van de toekomst zijn diegene die zich snel kunnen aanpassen en handelen, snel leren en dynamische loopbaan eisen omarmen. Dit betekent dat bedrijven hun bestaande organisatiemodel opnieuw moeten uitvinden en moeten gaan nadenken over een transitie naar een meer Agile Target Operating Model (ATOM).

In plaats van traditionele hiërarchieën zullen toekomstige organisaties functioneren als een netwerk van krachtige, autonome en strategisch op elkaar afgestemde teams die gezamenlijk een bepaald doel van een organisatie uitvoeren. Binnen organisaties moeten teams worden gezien als bouwstenen die de meerwaarde kunnen leveren voor de organisatie.

Er bestaat geen gestandaardiseerde aanpak of methode om een agile organisatie te worden. Elke transformatie is anders en dient op maat te worden gemaakt, zelfs binnen één organisatie zijn er verschillende benaderingen vereist. Een agile cultuur bevordert voortdurend leren waarbij fouten kunnen worden gemaakt in een transparante, stimulerende en veilige omgeving.

“Laat een agile manier van werken geen doel op zich zijn, het moet een middel zijn om je doel te bereiken”

Het Agile Target-bedieningsmodel

Deze nieuwe realiteit betekent dat financiële instellingen zichzelf voortdurend opnieuw moeten uitvinden.

Om unieke klantervaringen te kunnen blijven bieden zoals de digitale bedrijven (als Uber, Spotify) dit doen, moeten organisaties voortdurend innoveren. Hun ecosysteem en partnerships uitbreiden om op alle platforms te zijn waar klanten ze verwachten. Hun bedrijfsmodel aanpassen om flexibeler en sneller te reageren op veranderingen, tegen lagere kosten en risico's. En bouwen aan een sterke bedrijfscultuur die niet alleen inspireert, maar ook vertrouwen herstelt, bijvoorbeeld door het inbedden van wettelijke vereisten in de bedrijfsprocessen.

Hoe word je een agile organisatie?

Omdat de agile-doelen per organisatie verschillen, verschilt de weg om dit te bereiken per organisatie ook.

We erkennen dat de overgang naar een meer wendbare organisatie voor elke entiteit anders zal zijn op basis van:

  • de specifieke context waarin de organisatie of organisatie-onderelen opereren
  • de huidige situatie van het bedrijf
  • de ervaring met agile en gerelateerde elementen zoals Scrum, Kanban, DevOps en Continuous Delivery.

Met behulp van onze PwC Enterprise Agility Guide kunnen wij samen met u de beste route bepalen naar een agile organisatie.

Meer weten, neem vrijblijvend contact met ons.

Contact

Pieter Koene

Pieter Koene

Customer Practice Leader Financial Services, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 290 97 72

Volg ons