Corporate Treasury Solutions

Regelgeving beheerst agenda Corporate Treasurer

PwC wil bijdragen aan het vertrouwen in de maatschappij en aan het oplossen van belangrijke problemen met en voor onze klanten. Het Corporate Treasury Solutions team (CTS) werkt aan treasury-vraagstukken met ontwikkelingen in de Maatschappij, Board Room en algemene Business in het achterhoofd.

Het CTS team werkt vanuit een holistische visie aan treasury-vraagstukken van klanten. Wij beschouwen treasury als een afgeleid business proces met als doel de liquiditeit en financieel risicoprofiel van de onderneming te bewaken.

Ongeacht concrete doelstellingen, elke treasury moet kunnen bouwen op haar mensen, processen en ondersteunende IT infrastructuur. Adequaat treasury advies combineert daarom inhoudelijk, technische expertise met kennis en ervaring omtrent fiscaliteit, compliance, control framework, IT integratie, HR en bijvoorbeeld verandermanagement.

The CTS-team betrekt waar nodig en zinvol collega’s van andere deelpraktijken  waaronder Taks & Legal, Debt Finance, transaction services, Risk Assurance en bijvoorbeeld People & Organsation.

Regelgeving beheerst agenda Corporate Treasurer

CTS consultants zijn relevant voor de treasury functie op drie specifieke gebieden:

  • Audit Support. Wij ondersteunen audit teams met gespecialiseerde kennis op het gebied van (hedge) accounting, waarderingen en Derivaten. Ook niet audit klanten kunnen profiteren van deze kennis bij voorbeeld in de vorm van second opinion en project specifieke opdrachten.
  • Onder het label Value Protection geven wij advies op het gebied van financiële en commodity risico’s. Hieronder inbegrepen is advies inzake afdekkingsbeleid, waarderingen en hedge accounting.
  • Onder het label Value Creation leveren wij algemeen treasury advies en projectwerk. Dit advies varieert van benchmark onderzoek, via treasury beleid, het opstellen van business case voor verandering tot het selecteren en implementeren van bank infrastructuren en systemen en het inrichten van het control framework en management rapportage. Dit advieswerk is erop gericht treasury processen zo efficiënt en effectief als mogelijk in te richten.

Contact

Pieter Veuger
Partner
Tel: +31 (0)88 792 51 57
E-mailadres

Kees-Jan de Vries
Partner
Tel: +31 (0)88 792 49 22
E-mailadres

Bas Rebel
Senior Director
Tel: +31 (0)88 792 38 24
E-mailadres

Jill Tosi
Director
Tel: +31 (0)88 792 27 97
E-mailadres

Volg ons