Corporate treasury solutions

Op maat gemaakte oplossingen en advies voor het opzetten en verbeteren van uw unieke treasury functie.

Wat vormt de Treasury van vandaag?

De complexiteit en het aantal risico’s in het hedendaags bedrijfsleven blijven groeien. Dit dwingt zowel treasurers als CFO's om continu op de hoogte te blijven van actuele en opkomende kwesties zoals grondstoffenhandel, volatiliteit van wisselkoersen (FX), marktcomplexiteit en veranderende regelgevingen. Aangezien de treasury-functie zich blijft ontwikkelen van een afdeling naar een virtuele business partner, vragen CFO's aan treasurers om betrokken te raken bij financieringsvraagstukken die verder gaan dan de traditionele verantwoordelijkheden van treasury. Treasurers zouden deze kansen moeten grijpen.

Lees meer over onze Treasury-services

Strategie en organisatie

Corporate Treasury werkt samen met de gehele onderneming. Een goed gedefinieerde treasury-strategie is essentieel om dagelijkse operationele beslissingen goed te kunnen nemen. Wij werken samen met treasury-organisaties om de huidige treasury-functie, en toekomstbestendige treasury-strategieën, te vergelijken en aan te sluiten bij uw vereisten. Dit bevat onder andere:

 • Het evalueren van prestaties ten opzichte van peers;
 • Het uitvoeren van een Treasury-transformatie;
 • Het bepalen van de visie van, en op, treasury;
 • Het ontwerpen van een Target Operating Model; en
 • Het verbeteren en optimaliseren van de governance-structuur en organisatieontwerp.

View more

Processen en controle

Transparantie en compliance zijn noodzakelijk om de belangen van alle stakeholders te waarborgen. Binnen de treasury functie zijn vaak enkele specialisten betrokken die zich bezighouden met hoogwaardige en complexe transacties. De ervaringen binnen ons team kan u helpen bij het ontwerpen en verbeteren van uw treasury processen. Dit kunnen we doen door het beleid en bijbehorende procedures te herzien, en zodoende verbeteringen te identificeren. Thema’s hierbij kunnen zijn: cybersecurity, frauderisico’s, interne controles en managen van de verwachtingen van de board. Daarnaast kunnen we interne audit support bieden aan uw organisatie.

View more

Kas- en liquiditeitsbeheer

Kas- en liquiditeitsbeheer is de kern van corporate treasury management. De focus is meer dan ooit tevoren gericht op de interne processen, waaronder payment factories, in-house banking en trade finance.

Gezien de dynamische markt van de leveranciers in de bank en technologie industry, worden er regelmatig nieuwe oplossingen op de markt aangeboden. Wij kunnen u helpen bij het evalueren van de relevante processen om zo de zichtbaarheid, controle, kosten en voorspelbaarheid te verbeteren. Dit doen we onder andere door:

 • Evalueren en selecteren van de juiste bankingpartners en –diensten.
 • Ontwikkelen en implementeren van een robuust en dynamisch programma voor cash flow forecasting.
 • Het ontwerpen en implementeren van in-house banks, payment factories en pooling/netting structuren; en
 • Verbeteren van de effectiviteit van uw prestatie rapportage.

View more

Financieel risico management

Een traditioneel doel van treasury is het beheren van het wisselkoers- en renterisico, zodat zij binnen het risico tolerantieniveaus van het bedrijf blijven. Het grondstoffenrisicobeheer valt echter ook steeds meer onder treasury. Financieel risicobeheer vereist een solide risicobeheerbeleid en een goed begrip van de onderliggende risico’s op basis van een betrouwbare risicoprognose.

Ons team kan u helpen de volatiliteit van marges, inkomsten en kasstromen te verminderen door onder andere:

 • Analysering van de rente, vreemde valuta, commodity en tegenpartij / kredietrisico van uw organisatie;
 • Bepaling van oplossingen voor strategische, operationele en financiële risico's; en
 • Ontwerpen van verbeterde processen, controles en rapportage.

View more

Treasury accounting en waarderingen

Accountancy Standaarden definiëren de administratieve verwerking van financiële instrumenten en risicoafdekking, terwijl waardering op zichzelf een aparte specialisatie is geworden. Wij kunnen u helpen bij het beheren van veranderingen in boekhouding en de regelgeving ervan. Daarnaast kunnen we u helpen met het bereiken van compliance en het beperken van risico’s met betrekking tot uw grondstoffen risico’s en transacties.

Dit realiseren wij door middel van:

 • De evaluatie van vereisten en assistentie bij de regelgeving voor financiële markten en de ontwikkeling van oplossingen voor naleving van herziene accounting- en rapportagestandaarden (zoals IFRS en FASB).
 • Ontwikkeling van activiteiten op het gebied van boekhouding en informatie voorziening.

View more

Treasury-technologie

Technologie is onmisbaar voor het succes van projecten en processen waarbij mensen betrokken zijn die op verschillende locaties werkzaam zijn. Technologie kan zorgen voor een veilige workflow-controle tijdens het werken met complexe en hoogwaardige transacties. Echter is technologie geen oplossing op zich, maar een enabler. De selectie van het juiste gereedschap is een key element voor succes. Daarnaast is de afstemming van het proces en de technologie met daarbij de correcte implementatie en integratie essentieel.

Wij kunnen u helpen bij het ontwikkelen van uw strategie met betrekking tot technologie, het definiëren van functionele vereisten en voorkeurssystemen. Daarnaast kunnen we u helpen bij het integreren en implementeren van systemen tussen de verschillende treasury-functies en –regio’s. Dit komt ten goede van de efficiëntie, controle en gebruik van de beschikbare middelen.

View more

Deals Ondersteuning

Treasury is een essentieel onderdeel bij het ondersteunen van succesvolle fusies en overnames. We helpen organisaties bij de volledige cyclus van een deal: van transacties tot pre-close diligence en ondersteuning bij dagelijkse transacties, van treasury-optimalisatie tot de waarde optimalisatie. We werken nauw samen met andere PwC-deals, belasting- en accountingteams om volledige wereldwijde ondersteuning te bieden gedurende de hele cyclus van de deal.

View more

Commodity Risico Management

Veel ondernemingen zijn zich in de afgelopen periodes meer bewust geworden van het belang van een goede beheersing van grondstofprijs risico’s. De achtbaanrit die de prijzen van zowel zachte grondstoffen (zoals graan en cacao) als harde grondstoffen (bijvoorbeeld metalen) hebben gemaakt, benadrukt voor veel ondernemingen de afhankelijkheid van grondstofprijzen en de impact van volatiliteit in deze prijzen. In de praktijk zien we dat bedrijven veelal FX risico’s managen terwijl grondstof risico’s (zowel primaire als secundaire) niet of in mindere mate worden beheerst. Bij bedrijven die actief commodity risico management toepassen, hebben hun hedging/procurement activiteiten veelal onvoldoende geïntegreerd in de value chain.

Wij kunnen u onder andere helpen door het opstellen en benchmarken van uw beleid, het ontwerpen en implementeren van Commodity Risk Management, identificeren van commodity exposures, het adviseren op het gebied van regelgeving (EMIR, MiFID en MsiFID II) en accounting van uw commodity contracten onder IFRS, Dutch GAAP en US GAAP.

View more

Research & insights

Contact

Kees-Jan de Vries

Partner

Tel: +31 (0)88 792 49 22

Jill Tosi

Director

Tel: +31 (0)88 792 27 97

Marco van Harten

Senior manager

Tel: +31 (0)88 72 61 22

Volg ons