Corporate Treasury Solutions

Wat vormt de Treasury van vandaag?

De complexiteit van en de risico’s in het huidige bedrijfsleven blijven groeien. Dit dwingt zowel treasurers als CFO's om continu op de hoogte te blijven van actuele en opkomende kwesties rondom bijvoorbeeld grondstoffenhandel, volatiliteit van wisselkoersen en veranderende regelgeving. CFO’s vragen treasurers daarom steeds meer om betrokkenheid bij financieringsvraagstukken die verder gaan dan hun traditionele verantwoordelijkheden. Treasurers zouden deze kansen moeten grijpen.

Playback of this video is not currently available

Treasury Hot Topics Webinar Part 1

Webcast 1: Macroeconomic impacts of COVID-19 and our learnings so far

In deze eerste webcast krijgen we een macro-economische update van Jan Willem Velthuijsen, hoofdeconoom bij PwC. Ralf Zwerver, een director in onze Business Recovery-praktijk, zal enkele lessen en observaties delen met de reacties van individuele bedrijven op de crisis.

Playback of this video is not currently available

Treasury Hot Topics Webinar Part 2

Webcast 2: Cash and liquidity management

Tijdens deze sessie duiken we in de belangrijkste markttrends die we momenteel zien, waarna we een methodologie leren over het omgaan met de huidige uitdagingen en het opzetten van een geautomatiseerd proces voor het voorspellen van geldstromen.

Playback of this video is not currently available

Treasury Hot Topics Webinar Part 3

Webcast 3: Tax implications on the new OECD guidance for financial transactions

In deze sessie bespreken we het belangrijkste element voor enkele van de meer gebruikelijke transacties (bijv. leningen / cashpools) en demonstreren we de FT TP Analyzer van PwC om een ​​snelle scan uit te voeren van het zakelijke karakter van groeps Treasury-activiteiten.

 

Playback of this video is not currently available

Treasury Hot Topics Webinar Part 4

Webcast 4: Accounting considerations of COVID-19 for corporate treasuries

In deze webcast richten we ons op de boekhoudkundige implicaties waar ook treasurers in corporates mee te maken kunnen krijgen. Onderwerpen die we zullen behandelen zijn onder meer intercompany-leningen, handelsvorderingen en de impact die Covid-19 heeft op de verwachte kredietverliezen en hedge accounting.

Lees meer over onze Treasury-services

Strategie en organisatie

Corporate Treasury werkt samen met de gehele onderneming. Een goed gedefinieerde treasury-strategie is essentieel om dagelijkse operationele beslissingen goed te kunnen nemen. Wij werken samen met treasury-organisaties om de treasury-functie en toekomstbestendige strategieën te vergelijken en aan te sluiten bij uw vereisten. Dit bevat onder andere:

 • het evalueren van prestaties ten opzichte van peers;
 • het uitvoeren van een treasury-transformatie;
 • het bepalen van de visie van en op treasury;
 • het ontwerpen van een target operating model en
 • het verbeteren en optimaliseren van de governancestructuur en het organisatieontwerp.

Processen en controle

Transparantie en compliance zijn noodzakelijk om de belangen van alle stakeholders te waarborgen. Binnen de treasury-functie zijn vaak enkele specialisten betrokken die zich bezighouden met hoogwaardige en complexe transacties. Wij kunnen u helpen bij het ontwerpen en verbeteren van uw treasury-processen, bijvoorbeeld door het beleid en bijbehorende procedures te herzien. Thema’s hierbij kunnen zijn: cybersecurity, frauderisico’s, interne controles en het managen van de verwachtingen van de board. Daarnaast kunnen we interne audit-support bieden aan uw organisatie.

Kas- en liquiditeitsbeheer

Kas- en liquiditeitsbeheer is de kern van corporate treasury management. De focus is meer dan ooit tevoren gericht op de interne processen, zoals payment factories, in-house banking en trade finance. Banken en technologiebedrijven bieden hiervoor regelmatig nieuwe oplossingen aan. Wij kunnen u helpen bij het evalueren van de relevante processen om zo de zichtbaarheid, controle, kosten en voorspelbaarheid te verbeteren. Dit doen we onder andere door het:

 • evalueren en selecteren van de juiste bankingpartners en –diensten;
 • ontwikkelen en implementeren van een robuust en dynamisch programma voor cash flow forecasting;
 • ontwerpen en implementeren van in-house banks, payment factories en pooling/netting-structuren;
 • verbeteren van de effectiviteit van uw prestatierapportage.

Financieel risico management

Een van de taken van treasury is het beheren van het wisselkoers- en renterisico binnen de tolerantieniveaus van het bedrijf. Het grondstoffenrisicobeheer valt echter ook steeds meer onder treasury. Dit vereist een solide risicobeheerbeleid en een goed begrip van de onderliggende risico’s op basis van een betrouwbare prognose.

Ons team kan u helpen de volatiliteit van marges, inkomsten en kasstromen te verminderen door onder andere het:

 • analyseren van de rente-, vreemde valuta-, commodity- en kredietrisico’s van uw organisatie;
 • bepaling van oplossingen voor strategische, operationele en financiële risico's;
 • ontwerpen van betere processen, controles en rapportage.

Treasury accounting en waarderingen

Accountantsstandaarden definiëren de administratieve verwerking van financiële instrumenten en risicoafdekking, terwijl waardering op zichzelf een aparte specialisatie is geworden. Wij kunnen u helpen bij het beheren van veranderingen in uw boekhouding en de regelgeving daarvoor. Daarnaast kunnen we u helpen met (andere) compliance-vraagstukken en het beperken van risico’s met betrekking tot uw grondstoffen en transacties.

Dit realiseren wij door middel van:

 • evaluatie van vereisten en assistentie bij de implementatie van regelgeving voor financiële markten;
 • ontwikkeling van oplossingen voor naleving van herziene accounting- en rapportagestandaarden (zoals IFRS en FASB);
 • ontwikkeling van activiteiten op het gebied van accounting en rapportage.

Treasury-technologie

Technologie is onmisbaar voor het succes van projecten en processen waarbij mensen betrokken zijn die op verschillende locaties werkzaam zijn. Technologie kan zorgen voor een veilige workflowcontrole tijdens het werken met complexe en hoogwaardige transacties. Echter, technologie is geen oplossing op zich, maar een instrument om processen gemakkelijker en beter te laten verlopen. De selectie van het juiste gereedschap is een belangrijke voorwaarde. Daarnaast is de afstemming van het proces en de technologie met daarbij de correcte implementatie en integratie essentieel.

Wij kunnen u helpen bij het ontwikkelen van uw strategie met betrekking tot technologie, het definiëren van functionele vereisten en voorkeurssystemen. Daarnaast kunnen we u helpen bij het integreren en implementeren van systemen tussen de verschillende treasury-functies en -regio’s. Dit komt ten goede aan de efficiëntie, controle en gebruik van de beschikbare middelen.

Deals Ondersteuning

Treasury is een essentieel onderdeel bij het ondersteunen van succesvolle fusies en overnames. We helpen organisaties bij de volledige cyclus van een deal: van transacties tot pre-close diligence en ondersteuning bij dagelijkse transacties, van treasury-optimalisatie tot de waarde-optimalisatie. We werken binnen PwC nauw samen met andere deals-, belasting- en accountingteams om volledige wereldwijde ondersteuning te bieden gedurende de hele cyclus van de deal.

Commodity Risico Management

Veel ondernemingen zijn zich meer bewust geworden van het belang van een goede beheersing van grondstofprijsrisico’s. De impact van de volatiliteit van de prijzen van zowel zachte grondstoffen (zoals graan en cacao) als harde grondstoffen (bijvoorbeeld metalen) hebben het belang daarvan versterkt. In de praktijk zien we dat bedrijven wel hun wisselkoersrisico’s managen, terwijl grondstofrisico’s (zowel primaire als secundaire) niet of in mindere mate worden beheerst. Bedrijven die actief commodityrisicomanagement toepassen, hebben hun hedging/procurement-activiteiten veelal onvoldoende geïntegreerd in de value chain.

Wij kunnen u onder andere helpen door het: 

 • opstellen en/of benchmarken van uw beleid;
 • ontwerpen en implementeren van commodity risk management;
 • identificeren van commodity exposures;
 • adviseren op het gebied van regelgeving (EMIR, MiFID en MsiFID II) en accounting van uw commodity-contracten onder IFRS, Dutch GAAP en US GAAP.

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Contact

Kees-Jan de Vries

Kees-Jan de Vries

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 069 68 28

Karin Meijer

Karin Meijer

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 030 39 90

Wayne Ting

Wayne Ting

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 330 50 31

Volg ons