Impact Measurement

Duurzame besluitvorming versterken met Total Impact Measurement and Management

Wat is Total Impact Measurement & Management

TIMM ondersteunt bedrijven bij het vergelijken van complexe vraagstukken en bij het concretiseren van voor- en nadelen van alternatieven. TIMM maakt het mogelijk om niet alleen de materiele economische, maar ook sociale, milieu- en belasting-gerelateerde effecten te identificeren, te kwantificeren en te monetariseren. Op deze manier wordt het mogelijk uw Profit & Loss (P&L) uit te breiden met de voordelen en kosten van deze effecten voor de maatschappij. Een speciaal hiervoor ontwikkelde tool helpt u bij het in kaart brengen van de sociale en milieu risico’s voor uw bedrijf zelf en de hele keten (voor meer informatie over deze tool – klik hier). Wij gebruiken daarbij beproefde en innovatieve methoden en kijken zowel achteruit- door te meten—als vooruit—gericht op het maken van betere beslissingen. Dit doen wij door TIMM te vertalen naar geïntegreerde stuurinformatie en management inzicht te geven in de relatie tussen financiële en niet-financiële informatie met behulp van een Integrated Dashboard.

Impact Measurement

“74% van de CEO’s vertelde ons dat het meten en rapporteren over de totale (financiele en niet-financiële) impact van het bedrijf bijdraagt aan succes op de lange termijn. Meer dan driekwart van de CEO’s gaf daarnaast aan dat het belangrijk is om de milieu-impact te meten en deze te reduceren (80%) en te voldoen aan maatschappelijke behoeften (75%).”

Om te zien welke besslisingen anderen hebben genomen, klik hier.

Hoe kunnen wij u helpen

Wij kunnen u helpen bij het oplossen van de volgende vragen:

  • Wat is de impact van mijn organisatie op de maatschappij en het milieu?
  • Lopen we onvoorziene risico’s in de keten, en hoe kunnen we er het beste mee omgaan?
  • Hoe kunnen we onze negatieve impact verkleinen en positieve impact vergroten?
  • Hoe kan ik de sociale en/of milieu voordelen en kosten van mijn activiteiten opnemen in mijn Social & Environmental P&L?   
  • Hoe kan ik transparant zijn naar mijn stakeholders over de genomen beslissingen en bijhorende resultaten?
  • Hoe kan ik geïntegreerd rapporteren over financiële en niet-financiële informatie?

TIMM geeft management de mogelijkheid om strategieën te vergelijken en effectiever (investerings)beslissingen te nemen, gebaseerd op kwantitatieve data.  Op deze manier kunt u proactief de lange termijn resultaten van uw organisatie verbeteren.

Onderstaand voorbeeld geeft een indruk hoe u TIMM in de praktijk kunt toepassen.  Het management van een brouwerij in Afrika heeft de keuze tussen het importeren en het lokaal verbouwen van gerst. TIMM geeft de impact van beide alternatieven weer. Elk balkje representeert een positieve (groen) of negatieve (rood) impact. Wat zou u doen?

Contact

Joukje Janssen

Joukje Janssen

Partner, Sustainability, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 378 26 45

Volg ons