Rechtstreeks - Richtlijnen voor de jaarverslaggeving 2020

02/03/21

Rechtstreeks: belangrijke actualiteiten in de Nederlandse verslaggevingsregels

Rechtstreeks is een periodieke uitgave voor iedereen die zich bezighoudt met de jaarrekening onder Nederlandse verslaggevingsregels. Via Rechtstreeks informeren wij u over belangrijke actualiteiten die van belang zijn voor het opstellen van de jaarrekening. In deze Rechtstreeks geven we een overzicht van de belangrijkste actualiteiten voor uw jaarrekening die beginnen op of na 1 januari 2021. Daarnaast worden de belangrijkste wijzigingen voor verslagjaren die beginnen op of na 1 januari 2020 die er nog bij zijn gekomen ten opzichte van de vorige Rechtstreeks, uiteengezet.

Contact

Inge Oudhuis

Inge Oudhuis

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 154 23 16

Volg ons