PwC’s Supply Chain Monitor #4

Druk op supplychains hoger door geopolitieke spanningen en klimaatverandering

Druk op supplychains hoger door geopolitieke spanningen en klimaatverandering
  • Publicatie
  • 13 feb 2024

In het vierde kwartaal van 2023 is de druk op de wereldwijde toeleveringsketens toegenomen. De oorzaak daarvan zit in geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten en lage waterstanden in het Panamakanaal. De toegenomen druk is vooral terug te zien in hogere prijzen voor containervervoer. Dat blijkt uit PwC’s vierde ‘Supply Chain Monitor'.

De ontwikkelingen in de supplychains hebben we zichtbaar gemaakt in onze supplychainheatmap. De heatmap laat langs de lijn van verschillende indicatoren zien (over vracht, productie, prijzen en onzekerheid) waar de druk op de supplychains de afgelopen maanden is toegenomen of afgenomen. De toegenomen druk vertaalt zich met name in de kosten van containervervoer. 

Druk op supplychains veel lager dan tijdens Covid-19 

De druk op de supplychains is overigens nog wel steeds veel lager dan tijdens Covid-19. Toen draaide de economie naar een kookpunt; de vraag naar goederen was zo hoog dat alle logistieke netwerken onder druk kwamen te staan. Dat is nu niet het geval. De vraag is nu juist laag, wat mede samenhangt met een nog steeds laag consumentenvertrouwen. 

De crises in de Rode Zee en het lage waterpeil in het Panamakanaal zorgen voor disrupties aan de aanbodkant en hebben vooral invloed op de scheepvaart. De lage waterstanden in het kanaal zullen naar verwachting de komende jaren vaker plaatsvinden, omdat er door klimaatverandering minder regen valt. 

Bedrijven beter voorbereid op nieuwe disrupties 

Supplychainspecialist Rolf Bos van PwC denkt dat bedrijven nu beter voorbereid zijn op schokken in de toeleveringsketens. ‘In de eerste drie kwartalen van 2023 was de druk op toeleveringsketens laag in vergelijking met de twee jaar daarvoor. Dit heeft bedrijven ademruimte gegeven om hun supplychains meer weerbaar te maken tegen toekomstige schokken.’ 

Hij ziet dat terug in de resultaten van PwC’s CEO Survey die in januari werd gepubliceerd. ‘CEO’s geven aan dat de instabiliteit van de supplychains de afgelopen jaren veel veranderingen heeft afgedwongen in hun bedrijf. Ze verwachten voor de komende jaren dat de druk op deze “driver for change” afneemt. Ik denk niet dat dit betekent dat ze toeleveringsketens minder belangrijk vinden, maar juist dat supplychainmanagement belangrijk is verbeterd.’

PwC’s vierde ‘Supply Chain Monitor’

Download (PDF of 4.35mb)
Jan Willem Velthuijsen

Jan Willem Velthuijsen

Chief Economist, PwC Netherlands

Rolf Bos

Rolf Bos

Director, PwC Netherlands

Annemieke Moerkerken

Annemieke Moerkerken

Director, PwC Netherlands

Volg ons