Belangrijkste resultaten 27e CEO Survey

Retail

Retail
  • Marktsector
  • 5 Minute Read

De resultaten van de PwC’s 27e CEO Survey laten zien dat een overgrote meerderheid van de bedrijven bezig is met transformaties. De urgentie om continu te veranderen blijft hoog. 41 procent van de CEO’s in de retailsector denkt dat hun bedrijf niet toekomstbestendig is als zij geen veranderingen doorvoeren. Wereldwijd namen 4.702 CEO's deel aan de 27e CEO Survey, onder wie 372 uit de retailsector. 

Playback of this video is not currently available

1:11

27th CEO-Survey

Economische vooruitzichten

Het pessimisme van vorig jaar is veranderd in een meer gevarieerd beeld

Uit de CEO Survey van vorig jaar bleek dat CEO's overwegend negatief waren over hun verwachtingen voor de economie. Tachtig procent van de respondenten verwachtte toen economische achteruitgang. De CEO Survey van dit jaar laat een veel gevarieerder beeld zien, hoewel de meerderheid van de CEO's nog steeds uitgaat van wereldwijde economische krimp in plaats van groei. 

Hoe denkt u dat de wereldwijde economische groei de komende twaalf maanden verandert?

Groeiverwachtingen van CEO's met betrekking tot hun eigen bedrijf zijn ook gemengd

De verwachtingen die CEO's hebben voor hun eigen bedrijf in de komende twaalf maanden, tonen wereldwijd ook een vrij gemengd beeld. Het aantal CEO's dat zeer zeker is over het realiseren van omzetgroei is kleiner dan de groep die daar een beetje of ‘gemiddeld’ vertrouwen in heeft. CEO’s zijn in het algemeen optimistischer als ze naar de langere termijn kijken en de resultaten van de retailsector sluiten hierbij aan. 

Hoe zeker bent u van de vooruitzichten van uw bedrijf voor omzetgroei in de komende twaalf maanden / komende drie jaar?

CEO's voelen zich minder kwetsbaar voor dezelfde bedreigingen 

In de retailsector zien CEO’s inflatie, macro-economische volatiliteit en geopolitiek conflict nog steeds als grote bedreigingen, maar ze voelen zich minder kwetsbaar dan een jaar geleden. Hun perceptie over het risico van cyberrisico's is ongeveer hetzelfde gebleven.

Hoe kwetsbaar is uw bedrijf de komende twaalf maanden voor de volgende bedreigingen? (alleen zeer tot extreem kwetsbaar)

Transformatie

De urgentie om te transformeren is versterkt 

Zo'n 41 procent van de respondenten in de retailsector betwijfelt of hun bedrijf op de lange termijn toekomstbestendig is als zij doorgaan op de huidige koers. Dit cijfer is aanzienlijk hoger dan de 31 procent die dit twaalf maanden geleden zei. 

Als uw onderneming dezelfde koers blijft varen, hoe lang is deze dan nog levensvatbaar?

CEO's verwachten dat de ‘drivers’ voor verandering de komende jaren sterker worden 

Een ander teken dat de noodzaak tot transformatie toeneemt, is een toename van de druk die CEO’s verwachten van factoren die invloed hebben op het businessmodel van hun onderneming. Factoren als technologische verandering, overheidsregulering en veranderende klantvoorkeuren dwongen de afgelopen vijf jaar veranderingen af en CEO’s gaan ervan uit dat deze factoren de komende jaren een nog sterkere invloed gaan hebben. CEO’s in de retailsector verwachten echter wel dat de druk als gevolg van instabiliteit in de toeleveringsketen de komende drie jaar zal verminderen. 

In welke mate beïnvloeden de volgende factoren veranderingen in de manier waarop uw bedrijf waarde creëert, levert en behoudt? (alleen in grote/zeer grote mate)

Generatieve AI

CEO's zien grote kansen en bedreigingen in GenAI

GenAI is een van die technologische veranderingen die voor veranderingen in businessmodellen zorgen. CEO's verwachten dat generatieve AI de komende twaalf maanden aanzienlijke voordelen oplevert voor omzet en efficiëntie. Hun zorgen hebben voornamelijk betrekking op grotere cybersecurityrisico's. Een aanzienlijk aantal CEO's is bang dat GenAI leidt tot een sterkere ‘bias’ tegenover specifieke groepen medewerkers of klanten en tot de verspreiding van misinformatie. Dit onderstreept de maatschappelijke verantwoordelijkheid die CEO's hebben om ervoor te zorgen dat hun bedrijven AI op een verantwoorde manier gebruiken. 

In welke mate zal generatieve AI in de komende twaalf maanden het volgende in uw bedrijf vergroten?

Klimaat

Het verminderen van emissies staat hoger op de agenda van CEO's dan andere klimaatgerelateerde acties 

Meer dan de helft van de CEO's in de retailsector is bezig met het verbeteren van de eigen energie-efficiëntie en het ontwikkelen van klimaatvriendelijke producten en diensten. Een aanzienlijk deel van de respondenten heeft echter geen plannen voor andere klimaatacties. Initiatieven op het gebied van biodiversiteit blijven in bijna alle sectoren achter. 

Welke van deze opties beschrijft het beste de voortgang van uw bedrijf op elk van deze acties?

Een lager rendement accepteren op klimaatvriendelijke investeringen?

Zoals hierboven opgemerkt, verwacht een aanzienlijk deel van de CEO's uit de retailsector dat klimaatverandering een grote ‘driver’ voor veranderingen binnen hun organisaties zal zijn. Dit kan deels verklaren waarom 44 procent van de respondenten zegt dat zij een lager rendement accepteert op klimaatvriendelijke investeringen dan op andere investeringen.

Heeft uw bedrijf in de afgelopen twaalf maanden voor klimaatvriendelijke investeringen, lagere rendementen geaccepteerd dan voor andere investeringen?

Belangrijkste resultaten 27e CEO Survey

Contact us

Barbara Baarsma

Barbara Baarsma

Director, hoofdeconoom, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 420 47 07

Milo Hartendorf

Milo Hartendorf

Consumer Markets Industry Leader, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 299 15 98

Volg ons