Belangrijkste resultaten 27e CEO Survey

Verzekeraars

Insurance
  • Marktsector
  • 5 Minute Read

De resultaten van de PwC’s 27e CEO Survey laten zien dat een overgrote meerderheid van de bedrijven bezig is met transformaties. De urgentie om continu te veranderen blijft hoog. 39 procent van de CEO’s in de verzekeringssector denkt dat hun bedrijf niet toekomstbestendig is als zij geen veranderingen doorvoeren. Wereldwijd namen 4.702 CEO's deel aan de 27e CEO Survey, onder wie 274 uit de verzekeringssector.

Playback of this video is not currently available

1:11

27th CEO-Survey

Economische vooruitzichten

Het pessimisme van vorig jaar is veranderd in een meer gevarieerd beeld

Uit de CEO Survey van vorig jaar bleek dat CEO's overwegend negatief waren over hun verwachtingen voor de economie. Tachtig procent van de respondenten verwachtte toen economische achteruitgang. De CEO Survey van dit jaar laat een veel gevarieerder beeld zien, hoewel de meerderheid van de CEO's nog steeds uitgaat van wereldwijde economische krimp in plaats van groei. Tegen de trend in verwacht een kleine meerderheid van de CEO's in de verzekeringssector echter economische groei in de komende twaalf maanden.

Hoe denkt u dat de wereldwijde economische groei de komende twaalf maanden verandert?

Groeiverwachtingen van CEO's met betrekking tot hun eigen bedrijf zijn ook gemengd

De verwachtingen die CEO's hebben voor hun eigen bedrijf in de komende twaalf maanden, tonen wereldwijd ook een vrij gemengd beeld. Het aantal CEO's dat zeer zeker is over het realiseren van omzetgroei is kleiner dan de groep die daar een beetje of ‘gemiddeld’ vertrouwen in heeft. CEO’s zijn in het algemeen optimistischer als ze naar de langere termijn kijken. 

CEO's in de verzekeringssector hebben aanzienlijk meer vertrouwen in de vooruitzichten op korte termijn voor hun eigen bedrijf dan hun collega’s in andere sectoren. 

Hoe zeker bent u van de vooruitzichten van uw bedrijf voor omzetgroei in de komende twaalf maanden / komende drie jaar?

CEO's voelen zich minder kwetsbaar voor dezelfde bedreigingen 

In de verzekeringssector zien CEO’s inflatie, macro-economische volatiliteit, klimaatrisico's en klimaatverandering nog steeds als grote bedreigingen, maar ze voelen zich minder kwetsbaar voor de eerste twee dan een jaar geleden. 

Hoe kwetsbaar is uw bedrijf de komende twaalf maanden voor de volgende bedreigingen? (alleen zeer tot extreem kwetsbaar)

Transformatie

De urgentie om te transformeren nog steeds groot 

Zo'n 39 procent van de respondenten in de verzekeringssector betwijfelt of hun bedrijf op de lange termijn toekomstbestendig is als zij doorgaan op de huidige koers. Dit cijfer is iets hoger dan de 37 procent die dit twaalf maanden geleden zei. 

Als uw onderneming dezelfde koers blijft varen, hoe lang is deze dan nog levensvatbaar?

CEO's verwachten dat de ‘drivers’ voor verandering de komende jaren sterker worden

Een ander teken dat de noodzaak tot transformatie toeneemt, is een toename van de druk die CEO’s verwachten van factoren die invloed hebben op het businessmodel van hun onderneming. Factoren als technologische verandering, overheidsregulering en veranderende klantvoorkeuren dwongen de afgelopen vijf jaar veranderingen af en CEO’s gaan ervan uit dat deze factoren de komende jaren een nog sterkere invloed gaan hebben. 

In welke mate beïnvloeden de volgende factoren veranderingen in de manier waarop uw bedrijf waarde creëert, levert en behoudt? (alleen in grote/zeer grote mate)

Generatieve AI

CEO's zien grote kansen en bedreigingen in GenAI

GenAI is een van die technologische veranderingen die voor veranderingen in businessmodellen zorgen. CEO's verwachten dat generatieve AI de komende twaalf maanden aanzienlijke voordelen oplevert voor omzet en efficiëntie. Hun zorgen hebben voornamelijk betrekking op grotere cybersecurityrisico's. Een aanzienlijk aantal CEO's is bang dat GenAI leidt tot een sterkere ‘bias’ tegenover specifieke groepen medewerkers of klanten en tot de verspreiding van misinformatie. Dit onderstreept de maatschappelijke verantwoordelijkheid die CEO's hebben om ervoor te zorgen dat hun bedrijven AI op een verantwoorde manier gebruiken. 

In welke mate zal generatieve AI in de komende twaalf maanden het volgende in uw bedrijf vergroten?

Klimaat

Het verminderen van emissies staat hoger op de agenda van CEO's dan andere klimaatgerelateerde acties 

Meer dan 60 procent van de CEO's in de verzekeringssector is bezig met het verbeteren van de eigen energie-efficiëntie, waarbij iets minder dan de helft zegt bezig te zijn met het ontwikkelen van klimaatvriendelijke producten en diensten. Een aanzienlijk deel van de respondenten heeft echter geen plannen voor andere klimaatacties. Initiatieven op het gebied van biodiversiteit blijven in bijna alle sectoren achter. 

Welke van deze opties beschrijft het beste de voortgang van uw bedrijf op elk van deze acties?

Een lager rendement accepteren op klimaatvriendelijke investeringen?

Zoals hierboven opgemerkt, verwacht een deel van de CEO's van verzekeringsbedrijven dat klimaatverandering in de komende drie een grote invloed zal hebben op de manier waarop zij waarde creëren. Dit kan deels verklaren waarom 24 procent van de respondenten zegt dat zij een lager rendement accepteert op klimaatvriendelijke investeringen dan op andere investeringen. 

 Heeft uw bedrijf in de afgelopen twaalf maanden voor klimaatvriendelijke investeringen, lagere rendementen geaccepteerd dan voor andere investeringen?

Belangrijkste resultaten 27e CEO Survey

Contact us

Barbara Baarsma

Barbara Baarsma

Director, hoofdeconoom, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 420 47 07

Amanda Korver-Heins

Amanda Korver-Heins

Partner & Insurance leader, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 266 17 54

Volg ons