De impact van de coronacrisis volgens CIO’s en CDO’s

PwC's Covid-19 CIO Pulse Survey

PwC heeft meer dan honderdvijftig Chief Information Officers (CIO’s) en Chief Digital Officers (CDO’s) in Europa gevraagd naar de impact van de coronacrisis. Deze Covid-19 CIO Pulse Survey geeft inzicht in uitdagingen en prioriteiten waar deze specifieke groep mee te maken heeft.

Van de ondervraagde tech leaders zegt ruim 70 procent dat de uitbraak van het coronavirus een substantiële impact heeft op hun business, echter slechts 41 procent van hen geeft aan dat reductie van IT-kosten een prioriteit is. De respondenten zijn in hoge mate tevreden over hun basis IT-dienstverlening - IT4IT - maar geven ook aan dat daar nog steeds hun meeste zorgen zitten. Volgens PwC’s Technology Consulting-leider Ragnar van der Valk is het nu tijd voor bedrijven en organisaties om de focus te verschuiven van de overlevingsmodus naar het versnellen van echte digitale transformatie.

Technologieleiders zijn goed verankerd binnen hun organisaties

Eerder onderzoek van PwC laat zien dat naast CIO’s en CDO’s ook ruim 70 procent van de CFO’s aangeeft dat Covid-19 een significante impact heeft op hun business. Van der Valk: ‘Blijkbaar zijn CIO’s en CDO’s goed verankerd binnen organisaties en bestuurlijke lagen. Maar ook belangrijk om te benoemen is dat zij technologie als middel zien om goed uit deze crisis te komen en het veranderpotentieel van de business te ondersteunen. Denk aan de overgang van offline naar online verkoop, van veel reizen naar online vergaderen en een grotere focus op het gebruik van data en data-analyse.’

Bovenstaand beeld verschilt niet significant per land waar de survey is uitgezet. Van der Valk: ‘Het verschil zit ‘m niet in landen, maar in de verschillende industrieën. In de sector voor consumentenproducten zegt bijvoorbeeld 92 procent dat de impact van Covid-19 aanzienlijk groot is, terwijl slechts 20 procent van de ondervraagden binnen de sector technologie, media en telecom dit zo ervaart.’

Reductie van IT-kosten

Kostenreductie is begrijpelijkerwijs één van de reacties op de impact van Covid-19 op de business, hoewel er niet massaal naar wordt gegrepen. Van der Valk: ‘Van de ondervraagde CIO’s en CDO’s zegt 41 procent de reductie van IT-kosten als prioriteit te zien in reactie op de coronacrisis; slechts 24 procent doet dit via vertragingen van IT-investeringen. Dit vind ik niet zo’n hoog percentage als je bedenkt dat meer dan zeventig procent de impact van Covid-19 als significant ziet. Daarbij komt dat van de ondervraagden die kostenbesparing als prioriteit ziet, een meerderheid (75 procent) zegt dat ze maximaal 20 procent denken te gaan besparen op IT-kosten.’

reductie van IT kosten

Edgar Simons, Director Strategy&: ‘Die 20 procent is relatief gering en op korte termijn makkelijk te halen door IT-projecten stil te zetten en ingehuurde krachten te laten gaan. De grote vraag is echter of organisaties ook in de toekomst “fit for growth” blijven. Met andere woorden, voeren zij echt strategische kostenreductie door of is alleen de korte termijn leidend?’

IT-investeringen kunnen grofweg worden ingedeeld in een run-portfolio, een grow-portfolio en een transform-portfolio. Bij het eerste investeringsportfolio gaat het om de infrastructuur die alles draaiende houdt en de daarbij horende veiligheidseisen in brede zin. Bij investeringen in de grow-portfolio gaat het om het efficiënter en het effectiever maken van processen en om technologie die een snelle go-to-market mogelijk maakt. De laatste groep, het transform-portfolio, heeft betrekking op het verschil maken in de markt en het halen van competitief voordeel.

‘Je ziet dat als technologieleiders nu besparen op IT-kosten, de kans het grootst is dat dit gebeurt binnen het grow-portfolio’, zegt Ghelmer Brilleman, Director Technology Consulting PwC. ‘Het gaat hier bijvoorbeeld over het stopzetten van ERP-projecten of de technologische implementatie van HR-projecten. Het run-portfolio blijft gevrijwaard van kostenbesparingen, omdat het hier gaat over het veilig kunnen blijven draaien van je business door bijvoorbeeld thuiswerken, online vergaderen en cybersecurity. Ik wil echt benadrukken dat cybersecurity nu nog belangrijker is dan het al was. Dit blijkt ook uit ons onderzoek.’

Uit overlevingsmodus en investeren in digitale transformatie

Volgens Ragnar van der Valk geven de ondervraagde technologieleiders soms wel erg veel prioriteit aan hun IT-infrastructuur. ‘Wij zeggen: als de basis goed is en iedereen thuis kan werken, is het tijd om de focus te verleggen naar de dingen waar de business beter van wordt. Met andere woorden, bedrijven en organisaties kunnen uit de overlevingsmodus om vervolgens echt het verschil te gaan maken. Dit betekent investeren in het transform-segment. Denk aan al die bedrijven die nu in versneld tempo naar onlinemodellen en verdere verticale en horizontale integratie in de waardeketen zijn overgestapt. Data en data-analyse zijn hierbij als kernvaardigheid een belangrijk fundament. CIO’s en CDO’s zijn belangrijke gesprekspartners geworden en zij moeten zorgen dat ze hun plek aan tafel behouden door op te treden als businesspartners die erop toezien dat die nieuwe digitale businessmodellen goed ondersteund worden.’

De grow-portfolio lijkt nu dus het kind van de rekening te worden. Dit lijkt echter van korte duur te zijn en alleen te gelden voor 2020. In de Covid-19 CIO Pulse Survey werd de vraag herhaald voor het jaar 2021. Van der Valk: ‘In de investeringsagenda van 2021 zie je dat bijvoorbeeld cybersecurity en CX (customer experience, red.) nog steeds belangrijk zijn, maar dat het hele grow-portfolio er weer bijkomt en eigenlijk net zoveel prioriteit krijgt als de andere investeringsportfolio’s. Dat betekent dat technologieleiders denken dat zij in 2021 weer gewoon hun business kunnen starten, maar ook dat zij een hele volle investeringsagenda hebben.’

Verantwoording PwC’s Covid-19 CIO Pulse

In de Covid-19 CIO Pulse Survey onderzoekt PwC het sentiment onder vooral Europese CIO’s/CDO’s en maakt inzichtelijk welke prioriteiten zij stellen tijdens de huidige Covid-19-crisis. Van de deelnemende bedrijven heeft 35 procent een omzet van meer dan 5 miljard en een andere 35 procent heeft een omzet van minder dan 1 miljard. Meer dan 150 CIO’s/CDOs uit verschillende landen leverden in de week van 4 mei hun bijdrage aan de survey. De respondenten zijn onder meer afkomstig uit Oostenrijk, Denemarken, Duitsland, Griekenland, Ierland, Italië, Nederland, Polen, Spanje, Turkije en het Verenigd Koninkrijk. De uitkomsten worden de komende perioden bijgewerkt. De tweede reeks resultaten wordt in juni bekendgemaakt via PwC’s Covid-19 CIO Pulse Survey.

Wilt u meer gedetailleerde uitkomsten uit de Covid-19 CIO Pulse Survey inzien? Laat hier uw gegevens achter en ontvang het volledige rapport.

Bent u CIO, CDO of verantwoordelijk voor technologie binnen uw organisatie en wilt u uw ervaringen met ons delen voor het tweede deel van ons CIO-onderzoek? Vul dan hier onze vragenlijst in.

Enkele uitkomsten Covid-19 CIO Pulse Survey in beeld:

pwc covid-19 cio pulse survey
pwc covid-19 cio pulse survey
pwc covid-19 cio pulse survey

Contact

Ragnar van der Valk

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 63 18

Edgar Simons

Director Strategy&, PwC Netherlands

Tel: +31 88 792 63 33

Ghelmer Brilleman

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 74 43

Volg ons