Digitalisering helpt ngo’s bij vergroten maatschappelijke impact

06/07/21

Veeleisende uitdagingen voor ngo’s

De uitdagingen waar niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) voor staan, zijn net zo veeleisend als de uitdagingen voor commerciële ondernemingen. Door het gebruik van digitale ‘end-to-end’-oplossingen die speciaal zijn ontwikkeld voor de behoeften van ngo’s kunnen zij hun impact in de maatschappij vergroten, stelt PwC-expert Timo Koenen.

Efficiëntie bepaalt succes

Het besturen van een ngo is te vergelijken met de houding van een zwaan: een toonbeeld van kalmte en moeiteloze elegantie, tot u wat dichterbij komt en ziet hoe de sterke poten en zwemvliezen de zwaan voortbewegen, net onder de oppervlakte. Hier is veel energie voor nodig én expertise achter de schermen. Hoe efficiënter de zwaan of de ngo dit werk uitvoert, des te succesvoller deze zal zijn.

Toenemende druk om resultaten te boeken

Ngo’s ervaren toenemende druk om resultaten te boeken én impact te maken. Allereerst omdat zij moeten voldoen aan de behoeften van veel verschillende stakeholders, van donateurs en financiers tot belangengroepen die ze ondersteunen of vertegenwoordigen. Vaak hebben ngo’s hiervoor beperkte middelen en dikwijls opereren ze binnen dezelfde keiharde concurrerende omgeving waar ondernemingen in de particuliere sector ook mee te maken hebben.

Ten tweede staan ngo's onder grote druk om kosten te beheersen, middelen verstandig te besteden en programma’s efficiënt uit te voeren om zo hun impact te behouden of te vergroten. Donateurs zijn gewend aan digitale oplossingen en verwachten ook van ngo’s geavanceerde, directe, transparante en gepersonaliseerde ervaringen wanneer ze ervoor kiezen een organisatie te steunen. 

Ten derde moeten ngo's hun impact behouden door hun betrokkenheid met donateurs te verbeteren, vooral door hun belangengroepen beter te leren kennen. Daarbij moeten zij hun operationeel model optimaliseren en wendbaarder worden, zodat ze beter kunnen omgaan met schommelingen in hun financiering.

Ten slotte is er natuurlijk nog de coronapandemie. Die heeft geleid tot nog meer druk door een toename van de vraag naar veel diensten die door ngo's worden geleverd, terwijl tegelijkertijd hun traditionele manieren van fondsenwerving worden beperkt.

Digitalisering: meer doen met minder

Er bestaat helaas geen toverformule om deze spanningen op te lossen. Maar er zijn wel zeer effectieve ‘best practices’ en technologische oplossingen die ngo’s kunnen hanteren. Hoe klinkt een toename van 31 procent in het behoud van donateurs? En een verbetering van 48 procent in het omzetten van ‘constituents’? Of een servicekostenbesparing van 31 procent? Dit zijn slechts enkele meetbare voordelen die ngo's, die gebruikmaken van Salesforce Nonprofit Cloud - een digitaal platform speciaal voor ngo's - rapporteren. Concrete verbeteringen die zij doorvoeren, zijn:

  • Door het gebruik van één enkel platform om alle fondsenwervingsactiviteiten te beheren en te regelen kunnen ngo’s snel en gemakkelijk zien wat werkt en wat niet. Zo kunnen zij effectievere strategieën bepalen en een duurzame basis van donateurs bouwen.

  • Het aanbieden van nieuwe digitale diensten helpt ngo’s bij het opbouwen van duurzame relaties. Zij moeten beter inspelen op de behoeften en de verwachtingen van donateurs, via de kanalen waarmee donateurs zich vertrouwd voelen.

  • Door digitalisering van het programmamanagement kunnen ngo’s hun impact vergroten door fondsen effectiever te gebruiken en activiteiten sneller uit te rollen over verschillende programma's. 

  • Door gecentraliseerde communicatie en het onmiddellijk beschikbaar hebben van belangrijke gegevens voor mensen die ze nodig hebben, kunnen ngo’s ervoor zorgen dat hun werknemers meer voldoening en energie uit hun werk halen, en zich daardoor ook nog effectiever inzetten voor de belangen van de organisatie en de groepen die de organisatie ondersteunt.

  • Realtime data en analyse leiden tot nieuwe inzichten die ngo’s helpen betere, weloverwogen keuzes te maken en hun koers meteen aan te passen. 

  • De invoering van geautomatiseerde elementen in de belangrijkste operationele processen maakt het uitvoeren van tijdrovende administratieve werkzaamheden overbodig, waardoor er binnen ngo’s middelen vrijkomen voor productiever werk.

Contact

Timo Koenen

Timo Koenen

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)63 987 30 65

Volg ons