Covid-19 is stresstest voor balans tussen innovatie en privacy

Innovatie versus privacy

De coronacrisis heeft de balans die verschillende landen hebben gekozen tussen enerzijds innovatie en anderzijds bescherming van de privacy tot nu toe niet wezenlijk veranderd. Dat blijkt uit onderzoek van PwC. De vraag is actueel door de inzet van technologie bij de bestrijding van het virus.

Stresstest innovatie en privacy

Artificial intelligence

Het onderzoek is een vervolg op het onderzoek ‘The many futures of AI’ dat PwC vlak voor het uitbreken van de crisis publiceerde. Dit rapport schetst aan de hand van vier scenario’s hoe de toekomst van kunstmatige intelligentie er in de Europese Unie uit zou kunnen zien. Deze ‘extreme’ scenario’s zijn gebaseerd op twee vragen of onzekerheden: zullen de overheden de ontwikkeling van AI actief stimuleren en sturen of zullen ze dat aan de vrije markt overlaten? De tweede vraag heeft betrekking op regelgeving: passen de overheden strikte regelgeving toe rond het verzamelen van data, de ontwikkeling van algoritmes en de marktmacht van grote techbedrijven of geven ze de voorkeur aan liberale regelgeving die (mogelijk) leidt tot een innovatief klimaat? Deze scenario’s relateerden we aan de bestaande situatie in het Verenigd Koninkrijk, China, de VS en Nederland.

‘Vertrouwen in technologie en het gebruik van data is cruciaal voor het succes van de inzet van digitale middelen.’

Mona de Boer PwC

Privacyregels en tracking-apps

‘Wij waren benieuwd of de landen die in het eerste rapport zijn beschreven andere keuzes zijn gaan maken tijdens de coronacrisis’, legt PwC’s data-expert Mona de Boer uit. ‘Wij dachten dat ze onder druk van de wens de volksgezondheid optimaal te beschermen, wellicht andere keuzes zouden gaan maken. Denk aan een minder strikte toepassing van de privacyregels om de snelle ontwikkeling van tracking-apps mogelijk te maken. We zien enkele kleine verschuivingen, maar vooralsnog geen wezenlijke veranderingen in houding.’

AI-strategieën

Uit het vervolgonderzoek blijkt dat landen die altijd al voor een voorzichtige aanpak kozen, dat nu nog steeds doen. Mona de Boer: ‘De crisis is een soort stress-test voor bestaande AI-strategieën. Die hebben de crisis tot nu toe goed doorstaan. Kijk bijvoorbeeld naar Nederland. Wij zaten al vrij scherp in de wedstrijd als het gaat om privacy-regulering. De overheid had weliswaar voornemens om snel een tracking-app te lanceren, maar dat is niet gelukt omdat deze niet aan de privacyregels voldeed. Het debat hierover laat zien dat de samenleving de regering wat dat betreft ook kort houdt.’

Coronadashboard

Mona de Boer wil nog niet vergaande conclusies trekken, omdat het debat over de inzet van digitale middelen tegen het virus nog steeds bezig is. Op dit moment is de Nederlandse regering bezig met het ontwikkelen van een coronadashboard dat moet helpen het coronavirus verder in te dammen. De overheid heeft in het kader daarvan een noodwet ingediend bij de Tweede Kamer die het mogelijk moet maken de mobiele telefoons van burgers te volgen om de samenkomst van grote groepen mensen te kunnen signaleren. De Tweede Kamer heeft daarmee nog niet ingestemd en de wet doet ook de maatschappelijke gemoederen oplopen. Mona de Boer: ‘De overheid wordt nauw in de gaten gehouden. En dat is heel goed. Vertrouwen in technologie en het gebruik van data is cruciaal voor het succes daarvan.’

corona dashboard

Contact

Jan Willem Velthuijsen

Jan Willem Velthuijsen

Chief Economist, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 75 58

Mona de Boer

Mona de Boer

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 55 16

Volg ons