PwC’s Workforce Preference Study 2023

‘Jongeren zijn niet veeleisend, maar juist realistisch’

Workforce Preference Study 2023
  • Publicatie
  • 16 nov 2023

De resultaten uit PwC’s Workforce Preference Study van 2023 (WFPS 2023) - een onderzoek onder drieduizend Nederlandse jongeren tussen 18 en 35 jaar, onder wie studenten en starters - laten zien dat jongeren (financiële) zekerheid, vrijetijdbesteding en erkenning erg belangrijk vinden. Raymond Welmers, arbeidsmarktspecialist bij PwC, vindt dat organisaties met jongeren moeten meedenken. ‘Als organisaties de resultaten zien, denken ze misschien dat jongeren te veeleisend zijn. Maar de economie is onzekerder dan vroeger. Jongeren zijn juist realistisch. Als de economische situatie voor hen verandert, zullen voorkeuren daarmee ook verschuiven.’

Playback of this video is not currently available

4:10

Sanne Willigenburg & Corien Dieterman

Sanne en Corien in gesprek over uitdagingen van jongeren en werkgevers op de arbeidsmarkt.

Playback of this video is not currently available

3:38

Ibo Metz & Victoria Kroon

Ibo en Victoria praten over financiële zekerheid en de uitdagingen voor jongeren en werkgevers.

Download: Workforce Preference Study 2023

Alle uitkomsten lezen?

Investeer meer in een goed basissalaris

Voor jongeren geldt dat zij financiële zekerheid belangrijker vinden dan ooit. Een goed basissalaris waarderen zij als allerbelangrijkste (plek 1). Ook willen zij graag snel een vast contract en een stijging in het salaris (plek 3 en 5). Welmers: ‘Dat betekent voor werkgevers dat zij op dit moment misschien minder moeten investeren in flexibele secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals mobiliteits- of opleidingsbudgetten. 

Met name de voorwaarden die een rol spelen bij het aantrekken van medewerkers zijn belangrijk voor jongeren. Dat zijn de meer traditionele componenten die je van buitenaf kunt beoordelen, zoals een salaris, een vast contract en de reisafstand. Dingen die te maken hebben met het behoud van collega’s zien we nu beperkt terug in de topresultaten van de Workforce Preference Study. Vermoedelijk is de attractiefactor voor jongeren belangrijker dan de retentiefactor. Daar zou ik als werkgever dus meer op inzetten.’

Wat trekt jong talent aan in hun (toekomstige) werkgever? De top 10 voorkeuren:

Top 10 items
Top 10 items

Wees opportunistischer in je arbeidsmarktcommunicatie

In het eerdere PwC-onderzoek Hopes & Fears zei veertig procent van de jongeren te overwegen binnen nu en een jaar een andere baan te zoeken. ‘Maar’, zegt Welmers, ‘er zijn uiteindelijk maar heel weinig bedrijven die ook veertig procent verloop binnen die doelgroep hebben. Lang niet alle jongeren die dit aangeven, vertrekken daadwerkelijk.

Het helpt daarbij om duidelijk te blijven communiceren over factoren die jongeren belangrijk vinden. Zo zien we in veel vacatures standaardteksten als ‘geen 9-tot-5-mentaliteit’ terug. Dat is voor jongeren een weinig aansprekende boodschap. Focus je als organisatie op flexibiliteit en hoe je financiële zekerheid wil geven. Dus niet: “Kom bij ons werken, want het is zo uitdagend.” Maar geef juist aan: “Kom bij ons werken, want je krijgt direct een vast contract.” Het mag écht wat opportunistischer voor huidige generaties.’

Jongeren willen liever minder werken

‘Dat hadden wij niet verwacht’, zegt Raymond Welmers. ‘Met het oog op het tekort op de arbeidsmarkt, hebben wij gekeken in hoeverre er bereidheid bij jong werkenden bestaat om meer te gaan werken, bijvoorbeeld binnen organisaties waarin 36 of 38 uur per week als norm wordt gehanteerd. De gedachte was dat hiermee een deel van de krapte op de arbeidsmarkt zou kunnen worden opgelost. Uit ons onderzoek blijkt dat jongeren liever minder dan meer uren willen werken. Deze behoefte maakt het arbeidsmarkttekort dus eerder groter dan kleiner. De oplossing voor dit probleem ligt niet alleen bij de nieuwe generatie. Er liggen ook uitdagingen op het gebied van deeltijdwerk, AOW-leeftijd en arbeidsmigratie. Wellicht biedt de manier waarop organisaties op dit moment hun arbeidsvoorwaarden hebben ingericht onvoldoende aanleiding om meer te werken'.

Raymond Welmers, arbeidsmarktspecialist bij PwC

Beloon en zorg voor persoonlijke erkenning

Uit de WFPS 2023 blijkt verder dat jongeren persoonlijke erkenning belangrijk vinden. Volgens Welmers is het voor organisaties belangrijk verder te kijken dan alleen bonussen in het beloningsbeleid. ‘Vroeger kon je een afspraak maken over het halen van targets en de daarbij behorende beloning, maar die vorm van prestatiebeloning zakt jaar na jaar verder weg in de voorkeurslijsten. 

Tegenwoordig hecht jong talent juist veel waarde aan persoonlijke erkenning (plek 9) en het hebben van een toegankelijke leidinggevende (plek 8). Met de opkomst van het hybride werken waarin mensen vaker thuiswerken, moeten werkgevers zich bewust zijn dat jongeren zich hierdoor mogelijk minder erkend voelen en hun prestaties minder worden opgemerkt. Daarnaast is erkenning in de vorm van een salarisverhoging (plek 5) en een vast contract (plek 3) ook van groot belang. Jongeren willen graag structureel beloond worden voor hun werk.’

Geef jongeren vertrouwen en flexibiliteit

Het is voor organisaties soms lastig jongeren te behouden. Welmers denkt dat je niet iedereen altijd kunt behouden. ‘Daar moet je niet van uitgaan, maar je moet er wel alles aan doen om ervoor te zorgen dat je dié groepen weet te behouden die het meest cruciaal zijn voor jouw organisatie. Geef jongeren vertrouwen en de flexibiliteit voor hun eigen werk-privébalans. Die verantwoordelijkheid en autonomie kunnen ze uitstekend aan en is een belangrijke bindfactor.’

Ook blijkt dat jongeren het belangrijk vinden met wie ze samenwerken (plek 6). ‘Collega’s zijn voor iedereen belangrijk’, besluit Welmers. ‘Ik denk dat het een van de belangrijkste redenen is voor mensen om te blijven of om te vertrekken bij een werkgever. Je moet daarom goed kijken of mensen binnen je teams complementair zijn aan elkaar, en of ze het niveau van het werk aankunnen. Als gevolg van de krappe arbeidsmarkt zien we namelijk de structurele werkdruk ongezonde vormen aannemen, met toenemende uitval en verloop tot gevolg. Organisaties die beter in staat zijn hun talenten te behouden, zullen hier minder last van hebben. Zo snijdt het mes aan twee kanten.’

PwC’s Workforce Preference Study 2023

Meer weten? Neem contact met ons op

Contact us

Raymond Welmers

Raymond Welmers

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)6 52 79 19 10

Volg ons