Repsol wint Tax Transparency Benchmark 2022

Opwaartse trend in transparantie bij ondernemingen

Repsol, de Spaanse multinational in energie- en petrochemie, heeft de Tax Transparency Benchmark 2022 gewonnen. De benchmark is een initiatief van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) en wordt uitgevoerd in samenwerking met PwC. De op één na best scorende onderneming is NN Group en daarmee voor het vierde achtereenvolgende jaar winnaar van de NL Tax Transparency Award.

Tax Transparency Benchmark 2022

Voor het eerst: Europese benchmark

Dit jaar werden voor het eerst Europese ondernemingen in de benchmark opgenomen. Repsol, de eerste winnaar van de EU Tax Transparency Award, scoorde met 38 van de veertig punten bijna maximaal. Het bedrijf kon aantonen dat het proactief streeft naar verantwoord en transparant belastingbeheer. De jury prees Repsol vooral omdat het duidelijk laat zien hoe zijn bedrijfsmodel in de hele waardeketen wordt belast. En omdat het uitgebreid rapporteert over de relatie tussen ESG en belastingen.

NN Group: heldere en zeer uitgebreide fiscale strategie

De op één na best scorende onderneming in de Tax Transparency Benchmark 2022 en voor het vierde achtereenvolgende jaar winnaar van de NL Tax Transparency Award is NN Group. De Nederlandse financiële dienstverlener zette zijn heldere en zeer uitgebreide fiscale strategie voort, wat resulteerde in een hoge score van 36 punten. Aegon, ING Group en Philips delen de derde plaats, met 32 punten.

Belastingbeleid en fiscaal bestuur

De Tax Transparency Benchmark 2022 omvat 78 Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen en 25 Europese beursgenoteerde ondernemingen uit België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en Zweden. Deze bedrijven zijn verdeeld over vijf sectoren: farmaceutica, technologie, financiële sector, veelverkochte consumentengoederen en olie & gas.

De benchmark onderzoekt en rankt de ondernemingen op de transparantie van hun belastingbeleid en de kwaliteit van hun fiscaal bestuur. Dit jaar is de methodologie van de benchmark herzien om beter aan te sluiten bij de laatste stand van zaken, trends en ontwikkelingen op het gebied van belastingtransparantie, waaronder nieuwe belastingwetgeving, voorschriften en ESG-verwachtingen. Deze update resulteerde in een strengere beoordeling (van ‘tell me’ naar ‘show me’) en de toevoeging van nieuwe criteria en vragen.

Opwaartse trend in transparantie

Ondanks de wijzigingen in de methodologie en de strengere beoordeling laten de resultaten van de benchmark opnieuw een opwaartse trend zien in de transparantie van ondernemingen. Zo heeft 86 procent van alle onderzochte bedrijven een belastingstrategie of een soortgelijk verslag gepubliceerd, tegenover 84 procent in 2021.

Verder blijkt uit de resultaten dat de GRI 207-standaarden en de EU-richtlijn inzake openbare verslaglegging per land (public CbCR) vrijwillig worden overgenomen. Zo’n 29 procent van de bedrijven maakt belastinginformatie per land volledig openbaar en zeventien procent houdt zich geheel aan de GRI 207-standaard. Overall laat de uitkomst van de Tax Transparency Benchmark zien dat ondernemingen zich inzetten om meer inzicht te geven in hun belastingbeleid en belastingbijdrage, wat past in het bredere ESG-gesprek.

Intentie belastingrapportage meer benadrukken

Hoewel de jury bedrijven complimenteert met de vooruitgang die zij hebben geboekt op het gebied van transparantie over belastingen laten de resultaten van de benchmark ook zien dat er ruimte is voor verbetering.

Er blijft een verschil bestaan tussen ondernemingen die over belastingen rapporteren als een kwestie van naleving (‘tick-the-box’) en ondernemingen die gedetailleerd inzicht geven in hun fiscaal bestuur aan de hand van concrete en relevante voorbeelden. Volgens de jury moeten ondernemingen meer nadruk leggen op hun intentie en overtuigingskracht met betrekking tot hun belastingrapportage.

Daarnaast moedigt de jury bedrijven aan meer inzicht te geven in de afstemming van belastingen op de bedrijfsvoering, door ook te rapporteren over belastingen in de gehele waardeketen. Een bedrijf zou bijvoorbeeld een beschrijving kunnen geven van waar in de wereld het waarde toevoegt in de bedrijfscyclus, waar het belast wordt en hoe dat gerapporteerd wordt aan de belastingdienst.

Hoewel sommige ondernemingen al over belastingen rapporteren als onderdeel van hun bredere ESG-strategie verwacht de jury tot slot dat ondernemingen specifiek een beschrijving opnemen van de manier waarop in hun verslaggeving rekening wordt gehouden met belastingen om bepaalde ESG-kwesties aan te pakken. Bijvoorbeeld door te rapporteren over CO2-heffingen, groene subsidies of arbeidsbeloningen in relatie tot hun belastingstrategie.

Contact

Edwin Visser

Edwin Visser

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 294 38 76

Keetie van der Torren-Jakma

Keetie van der Torren-Jakma

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 856 59 73

Volg ons