NN Group wint opnieuw Tax Transparency Benchmark

Jaarlijks onderzoek naar transparantie belastingbeleid Nederlandse bedrijven

De Tax Transparency Benchmark van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO), die in samenwerking met PwC wordt uitgevoerd, is voor het derde jaar op rij gewonnen door NN Group. De financiële dienstverlener scoort 32 van de in totaal 35 te behalen punten en wordt door de vakjury geprezen om de uitgebreide fiscale strategie, interne-controleprocessen en risicoanalyse en het verstrekken van taxassurance door een externe accountant. Philips, dat als tweede is geëindigd met 31 punten, krijgt van de vakjury een eervolle vermelding vanwege de progressie die het bedrijf heeft laten zien en de kwaliteit van zijn taxreporting. Op een gedeelde derde plaats staan Aegon, KPN en Randstad, die alle drie een score van 30 punten hebben behaald.

Transparantie rondom belastingen nodig in het huidige klimaat van maatschappelijk verantwoord ondernemen

De Tax Transparency Benchmark onderzoekt de transparantie van 77 Nederlandse beursgenoteerde bedrijven op het gebied van hun belastingbeleid en de kwaliteit van hun taxgovernance. Ondanks de striktere beoordeling van de onderzoekers dit jaar laten de resultaten van de benchmark een stijgende trend zien in de fiscale transparantie van bedrijven. Sinds de introductie van de benchmark in 2015 is de gemiddelde score op basis van de te behalen punten op de zes principes van good tax governance gestegen van 25 procent in 2015 naar 51 procent in 2021. De strengere beoordeling past bij het groeiende besef dat transparantie rondom belastingen nodig is in het huidige klimaat van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De vakjury roept daarnaast bedrijven op om belasting ook als onderdeel van de ESG-strategie te zien en hierover te rapporteren.

Juryrapport Tax Transparency Benchmark 2021

Steeds meer bedrijven zetten stap van 'tell me' naar 'show me'

Uit de benchmark blijkt dat bedrijven vooral transparant zijn waar het gaat om het publiceren van een belastingbeleid of principes en het benoemen van fiscale risico’s. Zo heeft 84 procent van de 77 bedrijven een fiscale strategie en rapporteert 75 procent over de fiscale risico’s. Door nieuwe en komende regelgeving (GRI 207-standaard en CBCR-directive) rapporteren steeds meer bedrijven per land, maar een volledige uitsplitsing naar land of naar belastingmiddel is nog niet bij alle bedrijven terug te zien. Daarnaast blijft de rapportage op het gebied van externe taxassurance en een tax-in-control-framework achter op de stijgende trend. 

Over het algemeen vindt de jury dat verschillende bedrijven aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt bij het geven van transparantie in hun belastingrapportage. Veel bedrijven geven duidelijk steeds meer inzicht in het belastingbeleid. De benchmark legt daarnaast ook enkele verbeterpunten bloot. Het alleen benoemen van elementen is niet meer voldoende voor een hoge score. De implementatie van belastingbeleid,  de concrete toepassing van een governancemodel en het rapporteren met concrete voorbeelden en belastingdilemma’s worden steeds belangrijker.

Er is nog een duidelijk verschil tussen de bedrijven die hun belastingstrategie publiceren ('tell me') en bedrijven die daarnaast gedetailleerd rapporteren over hun fiscale governance aan de hand van relevante praktijkvoorbeelden ('show me'). De vakjury roept daarnaast bedrijven op om belasting ook als onderdeel van de ESG-strategie te zien en hierover te rapporteren.

Gelet op het toenemende belang van ESG is de verwachting dat de stijgende lijn op het gebied van fiscale transparantie zich de komende jaren doorzet en dat steeds meer bedrijven de stap zetten van 'tell me' naar 'show me'.

Contact

Edwin Visser

Edwin Visser

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 294 38 76

Keetie van der Torren-Jakma

Keetie van der Torren-Jakma

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 856 59 73

Volg ons