De gevolgen van de Hamamatsu-zaak onder de nieuwe douanewetgeving

Uit de Hamamatsu-zaak van het Europese Hof van Justitie valt  af te leiden dat het Hof heeft geoordeeld dat wanneer verrekenprijzen die onderworpen zijn aan retroactieve prijsaanpassingen (naar boven of naar beneden), worden gebruikt als basis voor de douanewaarde, deze niet kunnen worden gebruikt als basis voor het vaststellen van de douanewaarde onder de transactiewaarde-methode onder toepassing van het Communautaire Douanewetboek (Community Customs Code - CCC). De vraag is echter of dit onder het nieuwe Douanewetboek van de Unie (Union Customs Code - UCC) anders kan zijn. In het uitgebreide Engelstalige artikel gaan wij in op deze vraag.

Wat betekent dit voor u?

Wij adviseren bedrijven die verrekenprijzen gebruiken als basis voor hun douanewaarde na te gaan of en hoe deze verrekenprijzen een aanvaardbare basis voor de douanewaarde kunnen vormen en te beoordelen of het raadzaam of zelfs vereist is om deze met de douaneautoriteiten af te stemmen.

Contact

Claudia Buysing Damsté

Partner Customs & International Trade, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 38 11

André Stoop

Senior Manager - Customs & International Trade, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 42 69

Volg ons