Veerkracht voor de toekomst

Global Consumer Insights Survey 2021

Dit is de twaalfde jaarlijkse Global Consumer Insights Survey van PwC. Gezien de onzekerheid als gevolg van de pandemie publiceren we de uitkomsten dit jaar in pulses. Zo blijven we flexibeler en sluiten onze inzichten beter aan op het gedrag van de wereldconsument. In deze eerste pulse volgen onze belangrijkste bevindingen op basis van de antwoorden van ruim 8.700 consumenten uit 22 landen. We richten ons op de uitkomsten voor Nederland en zetten daarbij een aantal punten af tegen het wereldwijde gemiddelde.

 De volgende pulse publiceren we aan het begin van de zomer. Zo kunnen we vergelijkingen blijven maken in het veranderende consumentenvertrouwen terwijl de wereld geleidelijk aan herstelt van de coronacrisis.

33%

koopt bij lokale ondernemers om ze te steunen.

24%

is bereid extra te betalen voor ethisch en duurzaam geproduceerde boodschappen.

8%

gaat elke dag naar de winkel.

42%

geeft aan geen online boodschappen te bestellen.

De portemonnee versus het hart

Nederlandse consumenten toonden zich tijdens de pandemie solidair met de lokale ondernemers van ons land: 33 procent van de respondenten gaf aan meer bij deze ondernemers te kopen om hen te steunen. Toch laten we ons nog steeds in hogere mate leiden door onze portemonnee dan door wat het hart ons ingeeft, zeker in vergelijking met het mondiale gemiddelde van 45 procent. Nederlandse millennials zijn doorgaans ruimhartiger dan niet-millennials: 41 procent geeft aan meer af te nemen bij lokale ondernemers, tegenover 30 procent van de overige inwoners van Nederland. Een kleine kanttekening: de Nederlandse winkelmarkt is relatief sterk geconsolideerd, met name als het gaat om boodschappen. Hierdoor kan het zijn dat Nederlanders minder gemakkelijk bij lokale ondernemers terechtkunnen voor hun inkopen.

Global Consumer Insights Survey
Global Consumer Insights Survey

De portemonnee versus ESG

De thema's gezondheid (zowel die van de consument als die van onze aarde) en diversiteit hebben een centrale rol gekregen aan de bestuurstafels van de meeste grote consumentenbedrijven. Maar consumenten in Nederland zijn nog niet helemaal warmgedraaid voor dit onderwerp: slechts 24 procent van de Nederlandse consumenten is bereid extra te betalen voor ethisch en duurzaam geproduceerde boodschappen, tegenover 34 procent van de consumenten wereldwijd. Het is weinig verrassend dat jongeren (en niet-meer-zo-jongeren) meer met het onderwerp bezig zijn (circa 40 procent van de leeftijdsgroep tot 44).

Slechts 35 procent van de Nederlandse consumenten laat zaken als milieuvriendelijke verpakkingen, plantaardig eten en de houding van het bedrijf ten opzichte van duurzaamheid zwaar meewegen bij hun aankoopbeslissingen. Het wereldwijde gemiddelde is ongeveer 55 procent.

Nederland shopt vaker online dan in de winkel

Het lijkt erop dat Nederlandse consumenten hun dagelijkse inkopen vaker via hun pc of hun  smartphone doen dan in de winkel: negen procent winkelt elke dag op deze apparaten en acht procent gaat elke dag naar de winkel. Hierbij is corona ongetwijfeld een belangrijke factor. Op mondiaal niveau worden de dagelijkse inkopen nog wel vaker in de winkel gedaan dan online op deze populairste apparaten (elf procent versus tien procent). 

Toch heeft de fysieke winkel zijn langste tijd nog niet gehad: 28 procent van onze Nederlandse respondenten geeft te kennen nog minstens één keer per week een winkel binnen te gaan. Van de consumenten die aangeven de afgelopen zes maanden niet minder naar de winkel te zijn gegaan, noemt veertig procent het gemak van winkelen op locatie als voornaamste reden om trouw te blijven aan hun plaatselijke winkel. Respondenten vinden het met name prettig dat je in een echte winkel langs een ruim assortiment producten kunt lopen, en de spullen kunt zien en aanraken. Het feit dat Amazon onlangs in West-Londen de eerste kassaloze supermarkt opende, is nog een aanwijzing dat er straks niet alleen maar online wordt gekocht.

Kleding en consumentenelektronica blijven de productgroepen die het vaakst via internet worden gekocht. Wat betreft het online bestellen van boodschappen lopen consumenten uit andere landen voor op de Nederlanders. 42 procent van de Nederlanders geeft aan helemaal geen online boodschappen te bestellen, terwijl dit percentage wereldwijd slechts 32 procent bedraagt.

Global Consumer Insights Survey
Respondenten met gezondheids- en veiligheidskwesties als belangrijkste reden om meer online te shoppen
Global Consumer Insights Survey

Veiligheid voorop?

Voor ongeveer 25 procent van de Nederlandse respondenten zijn gezondheids- en veiligheidskwesties de belangrijkste reden om meer online te shoppen. Als het gaat om boodschappen is dit percentage nog hoger: maar liefst 31 procent. Gunstigere prijzen en meer gemak zijn de voornaamste reden dat consumenten het onlinekanaal opzoeken. Daar staat tegenover dat slechts tien procent van de respondenten zich bij de keuze voor een fysieke winkel vooral laat leiden door de maatregelen op het gebied van gezondheid en veiligheid. Op mondiaal niveau zijn de toegenomen gezondheids- en veiligheidsnormen een van de belangrijkste redenen dat consumenten fysieke winkels mijden.

Wees niet scheutig met onlineadvertentiebudget

Er is een duidelijke top drie te onderscheiden in digitale platforms die populair zijn onder Nederlandse consumenten: YouTube, Facebook en Google. Daaronder staat op relatief grote afstand Instagram op de vierde plaats. Hoewel er veel geld wordt gespendeerd aan onlineadvertenties lijken advertenties op deze platforms maar bij circa 25 procent van de Nederlanders te werken. Veertig procent van de respondenten in Nederland zegt überhaupt niet op advertenties te klikken. Wereldwijd is dat percentage circa 25 procent.

Terug naar normaal…

Consumenten hebben de volgende verwachtingen over de terugkeer naar het 'normale leven' in Nederland de komende zes maanden: ze zien zichzelf weer op kantoor werken of in het winkelcentrum rondslenteren (ongeveer zestig procent van de respondenten), maar verwachten geen grote sportwedstrijden of evenementen, internationale reizen of hotelovernachtingen.

Contact

Milo Hartendorf

Milo Hartendorf

Consumer Markets Industry Leader, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 299 15 98

Bruno van Bennekom

Bruno van Bennekom

Director Consumer Markets, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)68 300 07 02

Volg ons