'Laat generaties met elkaar aan tafel zitten en samen het gesprek voeren'

17/05/22

Verbinding van jong talent en werkgevers

Het aantrekken en behouden van talent is een van de grootste uitdagingen voor werkgevers anno 2022. Waarnaar zijn jongeren op zoek in hun werk? En hoe kunnen werkgevers daar goed op inspelen? In aanloop naar het Workforce Preference Study (WFPS)-evenement 2022 brengt PwC verschillende vertegenwoordigers van jong talent en van werkgevers bijeen voor een gesprek.

In het eerste gesprek bespraken Marie-Christine de Loë en Raymond Welmers de uitdagingen tussen jongeren en organisaties op de arbeidsmarkt. In dit tweede gesprek schuiven Juno Wilbrink en Marc Borggreven aan. Wilbrink is werkstudent People & Organisation bij PwC en betrokken bij de WFPS. Borggreven is als lid van de raad van bestuur PwC Nederland en lid van het PwC Europe Executive Management Committee verantwoordelijk voor ‘Human Capital’. Samen bespreken zij de resultaten van de WFPS en hoe deze zich verhouden tot de bestuurlijke ervaringen van Marc in de afgelopen vier jaar.

Werkstudent Juno Wilbrink en Marc Borggreven, lid van de raad van bestuur PwC Nederland, bespreken de resultaten van de Workforce Preference Study.

Doordachte keuze voor PwC

Marie-Christine de Loë en Raymond Welmers sloten hun gesprek af met enkele vragen voor Juno Wilbrink en Marc Borggreven. Zo vroeg De Loë zich af ‘wat voor jullie doorslaggevend was om voor PwC te kiezen?’

Borggreven: ‘Een aantal studie- en verenigingsgenoten werkte destijds al bij een van de rechtsvoorgangers van PwC. Hun verhalen over de cultuur en het werk spraken mij enorm aan. Na zelf een aantal gesprekken met recruiters en medewerkers gevoerd te hebben werd ik eigenlijk alleen maar enthousiaster en heb ik gesolliciteerd. Deze zomer werk ik er 25 jaar.’

Wilbrink: ‘Ik was op zoek naar een interessante stage in het kader van mijn studie psychologie en zocht naar iets met maatschappelijke relevantie. In de vacature las ik dat de WFPS een onderzoek is dat jongeren en organisaties dichter bij elkaar probeert te brengen, door de arbeidsvoorkeuren van jongeren te onderzoeken. Deze maatschappelijk relevante opdracht binnen een diverse en grote organisatie met verschillende specialisten sprak mij erg aan.’

Belang van maatschappelijke relevantie

Maatschappelijke relevantie is kenmerkend voor de jonge generatie. Thema’s als duurzaamheid en ESG staan hoog in het vaandel. Ook veel organisaties laten deze thema’s prominent terugkomen in hun bedrijfs- en recruitmentstrategie. De resultaten van de WFPS laten echter interessant genoeg zien dat jongeren bij het zoeken van een baan de duurzame koers van een organisatie lang niet altijd zo belangrijk vinden als gedacht. In eerste instantie zoekt de jongere generatie voornamelijk stabiliteit, wat terug te zien is in de behoefte aan een solide basissalaris en pensioenopbouw. Thema’s als maatschappelijke impact en duurzaamheid scoren daarentegen opvallend laag.

‘Dat is inderdaad een opmerkelijke uitkomst, zeker voor mijn generatie’, geeft Wilbrink toe. ‘Misschien herkennen jongeren zichzelf nog onvoldoende in het duurzame bedrijfsprofiel terwijl er op strategisch niveau wel al goed over is nagedacht. Ik denk dat de pandemie de afgelopen twee jaar mede heeft gezorgd voor veel onzekerheden.’

‘En daar komt nu de oorlog in Oekraïne nog bij’, vult Borggreven aan. ‘Die versterkt de behoefte aan zekerheid en het gevoel van veiligheid en stabiliteit. Dat jongeren dit meewegen in het zoeken naar een baan en een goed salaris zou een verklaring kunnen zijn.’

Betere communicatie 

Al lijkt duurzaamheid voor de jonge generatie geen eerste prioriteit bij het kiezen van een werkgever, toch is het van groot belang dat zij met dit thema aan de slag gaat. Hoe kunnen we jongeren hierin beter meenemen? Moeten we beter communiceren?  

Borggreven: ‘Misschien communiceren we niet goed genoeg naar jongeren, dat ze onze duurzaamheidsambities daarom niet oppikken. Als PwC besteden we veel aandacht aan onze ‘net zero’-strategie en aan de door ons ontwikkelde ‘environmental footprint tool’, maar dat wil nog niet automatisch zeggen dat het daarmee ook in het DNA van de jongeren zit.’

Wilbrink: ‘Zouden we de collega’s die al veel langer bij PwC werken geen verbinding moeten laten zoeken met jongeren en starters? Door de constante toestroom van nieuw talent moet je blijven communiceren anders denkt een deel van de nieuwe aanwas ‘waar heb je het over?’.’

 

In verbinding blijven met verschillende groepen

‘Communicatie van bovenaf is belangrijk’, vervolgt Wilbrink, ‘maar de jonge generatie wil ook gezien en vooral gehoord worden. Op de werkvloer is het belangrijk dat er open gesprekken kunnen plaatsvinden over de behoeften van verschillende groepen. Voor organisaties is het belangrijk hiervoor een platform te bieden aan jongeren. Marc, hoe zorg jij er als bestuurslid bijvoorbeeld voor dat je met de verschillende groepen binnen PwC in verbinding blijft?’  

Borggreven: ‘Regelmatig spreek ik met groepen en netwerken binnen en buiten PwC over wat er speelt en waar we naartoe gaan. Tijdens deze gesprekken luister ik goed naar de diverse inzichten. Het is waardevolle input voor mij en de raad van bestuur. Het onderstreept wat mij betreft nog eens het belang van het hebben van deze diverse netwerken.’

Thuis of op kantoor werken?

De jonge generatie heeft grote behoefte aan het zoeken van verbinding met directe collega’s. Een goede relatie met directe collega’s staat in de top drie, blijkt uit de WFPS. Dit is ook terug te zien in het onderzoek waarin 2100 respondenten bevraagd zijn over hybride werken. De helft geeft aan twee à drie dagen op kantoor te willen werken, tegenover een kwart dat stelt elke dag naar kantoor te willen. Wilbrink: ‘Een dagje thuiswerken vind ik prima, maar mijn werkplezier haal ik voornamelijk uit het ontmoeten van collega’s op kantoor. Binnen PwC krijg ik gelukkig de flexibiliteit om zelf mijn week te plannen.’ 

Hoe kijkt Borggreven naar deze uitkomst? Wat verwacht PwC van de werknemer in dit post-pandemische tijdperk als het gaat om flexibiliteit?

Borggreven: ’Autonomie en flexibiliteit vinden we net als de jongeren een groot goed bij PwC. Maar zonder daarbij elementen als team, persoonlijke ontwikkeling en kwaliteit uit het oog te verliezen. Helemaal niet naar kantoor komen, is onverstandig. Je bent immers onderdeel van een team en wil niet vervreemden van de organisatie.’

De behoefte aan flexibiliteit bij jongeren zien we in de onderzoeksresultaten niet alleen terug in de werkplek, maar ook in het flexibel indelen van hun werkuren. Jongeren willen graag weten ‘wat’ er precies van ze wordt verwacht, maar hoe ze dat dan plannen, is aan hen. 

Borggreven: ‘Wanneer lever je output, op welke momenten schakel je met elkaar en hoe spreek je dat af? Dat zijn de vragen die er tegenwoordig toe doen. Alles daartussen regel je zelf en is jouw eigen verantwoordelijkheid. Ik heb zelf uit well being-trainingen geleerd dat ik op momenten tijdens de dag waarop ik minder scherp ben een break neem en bijvoorbeeld een rondje ga lopen. Dan heeft blijven staren naar een document geen zin. Flexibiliteit en hybride werken blijken overigens in onze onderzoeken ook hoog op het verlanglijstje te staan. Die thema’s hebben we in het vizier, en gezamenlijk vullen we ze verder in.’

De nieuwe generatie heeft de toekomst

Het WFPS-onderzoek legt vooral de wensen en de verwachtingen bloot van jongeren versus de arbeidsmarkt. Wat verwacht Borggreven als bestuurder eigenlijk van de jongeren voor de toekomst?

Borggreven: ‘Ik hoop dat de nieuwe generatie alle creativiteit die ze in zich heeft, ten volle gaat inzetten. PwC biedt in elk geval daarvoor de werkplek - een veilig huis waarin proberen en fouten maken mag - en impactvol werk. En dat met leuke mensen om je heen die je een stap verder kunnen brengen.’

Wilbrink heeft wat toekomstverwachtingen betreft een mooie invalshoek. ‘Ik hoop dat mijn generatie een steentje kan bijdragen aan de vraagstukken van deze tijd. En dat het niet alleen iets is van de mensen die op strategisch niveau de beslissingen nemen. Laat generaties met elkaar aan tafel zitten en het gesprek hierover voeren.’

Vragen voor het volgende gesprek

In het volgende interview voorafgaand aan het WFPS-evenement gaan Janet Visbeen - PwC-expert people & organisation en lid van de PwC Tax & Legal board - en Justine Feitsma, voorzitter CNV Jongeren, met elkaar in gesprek. Welke vragen willen Marc Borggreven en Juno Wilbrink hun stellen?

Borggreven: ‘Hoe zorg je dat je ondanks de verschillende belangen die je behartigt, elkaar toch ergens treft en samen verder kunt in het belang van de werknemer en van de onderneming?’

Wilbrink: ‘In hoeverre is het in het belang van werkgevers om mee te bewegen met de wensen van jongeren in deze toch al krappe arbeidsmarkt en waar trek je de grens?’

Volg ons

Contact

David Lasschuijt

David Lasschuijt

Senior Associate, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)63 178 14 77

Lisanne Ort

Lisanne Ort

Senior Associate, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)63 097 40 36

Juno Wilbrink

Juno Wilbrink

Specialist, PwC Netherlands

Hide