30%-regeling verkort naar vijf jaar

Het kabinet heeft aangekondigd de maximale looptijd van de 30%-regeling met ingang van 1 januari 2019 te verkorten van acht naar vijf jaar. De verkorte looptijd zal per 2019 gaan gelden voor zowel nieuwe als bestaande gevallen.

Naar aanleiding van het rapport Evaluatie 30%-regeling van juni 2017 was in het regeerakkoord al het voorstel opgenomen om de maximale looptijd van de 30%-regeling te verkorten van acht naar vijf jaar. Het kabinet heeft nu aangekondigd deze wetswijziging in het Belastingplan 2019 op te nemen. De maximale periode van vijf jaar zal ook gaan gelden voor de keuzeregeling voor partiële buitenlandse belastingplicht en voor de mogelijkheid om de werkelijke extraterritoriale kosten belastingvrij te vergoeden. De overige voorwaarden van de 30%-regeling wijzigen niet.

Wat betekent dit voor u?

Op basis van de huidige voorstellen komt er geen overgangsrecht voor bestaande gevallen. Ook voor werknemers die nu gebruikmaken van de 30%-regeling zal de maximale looptijd per 2019 vijf jaar bedragen. Dit betekent dat er voor sommige expats al over ruim een half jaar een inkomenseffect kan zijn. Het is dan ook van belang om zo snel mogelijk de gevolgen voor huidige expats in kaart te brengen. Zoals benoemd, wordt ook de alternatieve mogelijkheid om werkelijke ET-kosten onbelast te vergoeden beperkt tot vijf jaar.

Voor alle toekomstige aanvragen van de 30%-regeling is het van belang om aan te geven dat op basis van de aankondiging van het kabinet de maximale looptijd van de 30%-regeling vijf jaar zal bedragen.

Achtergrond

De 30%-regeling geeft werkgevers de mogelijkheid om aan werknemers uit het buitenland die tijdelijk in Nederland werken, een deel van het loon (maximaal 30 procent) belastingvrij te vergoeden. Het gaat om een vergoeding voor de extra kosten die deze werknemers maken om in Nederland te kunnen werken, zoals reiskosten, kosten voor huisvesting en kosten voor levensonderhoud. De 30%-regeling heeft als doelstellingen om schaarse en deskundige werknemers aan te trekken, het Nederlandse vestigingsklimaat aantrekkelijk en competitief te houden en de administratieve lasten voor werkgevers en werknemers te verminderen.

In 2017 heeft er een evaluatie van de 30%-regeling plaatsgevonden waaruit volgt dat de 30%-regeling doeltreffend en doelmatig is. In het evaluatierapport is wel voorgesteld om de regeling te verkorten, omdat de meeste werknemers niet langer dan vijf jaar van de 30%-regeling gebruik maken. Een deel van de werknemers die langer dan vijf jaar gebruik maakt van de 30%-regeling, vestigt zich bovendien langdurig in Nederland. Daarnaast is geconstateerd dat in de meeste omringende landen met een vergelijkbare regeling een looptijd geldt van vijf jaar. Het kabinet onderschrijft de aanbeveling en merkt op dat het verkorten van de looptijd in het algemeen wordt gezien als minst bezwaarlijke maatregel.  

Bron: kabinetsreactie evaluatie 30%-regeling

For English, please click here.

Contact

Daniël Sternfeld

Daniël Sternfeld

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 089 28 89

Maaike Sips

Maaike Sips

Senior Manager Knowledge Centre Tax, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)6 5375 55 65

Volg ons