Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Samenwerking banken bij bewaren klantgegevens kan miljoenen besparen

05/01/20

De Nederlandse banken hebben het plan een gezamenlijke organisatie op te richten die het betalingsverkeer monitort en helpt verdachte betalingstransacties op te sporen. De overheid steunt dit idee. Strategy&, onderdeel van accountants- en advieskantoor PwC, oppert om zo’n organisatie nog een tweede taak te geven: het verzamelen, opslaan en onderhouden van de gegevens van zakelijke klanten. Maar hebben de banken daar ook oren naar?

Banken zijn verplicht de gegevens van zakelijke klanten te verzamelen en te bewaren om te voldoen aan hun wettelijke plicht. Uit onderzoek van Strategy& blijkt dat het Nederlandse bedrijfsleven en de banken gezamenlijk tot tachtig miljoen euro kunnen besparen als zij op dit terrein samenwerken. Jeroen Crijns, consultant bij Strategy&, legt uit hoe deze besparing tot stand kan komen.

- Wat is er mis met de huidige situatie?

‘Er wordt heel veel werk dubbel gedaan’, zegt Crijns. ‘Zowel aan de kant van de banken als aan de kant van de bedrijven. Grootzakelijke ondernemingen hebben gemiddeld tussen de twintig en vijftig bankrelaties. Mkb-bedrijven hebben er gemiddeld drie tot vijf. Een onderneming moet nu voor elke bankrelatie min of meer hetzelfde pakket aan gegevens en documenten aanleveren over de ondernemingsstructuur, de juridische structuur, de statutaire eigenaren, de vestigingen, noem maar op. Op hun beurt slaan banken de zakelijke gegevens op van klanten die ook al bij andere banken geregistreerd staan. Wij schatten dat een onderneming per bankrelatie ongeveer tien uur bezig is om de gevraagde informatie te verzamelen en aan te leveren op de manier zoals een bank dat wil. Stel je voor dat ondernemingen dat maar één keer hoeven te doen voor al hun bankrelaties. Dat scheelt flink’.

‘Eigenlijk gaat het om ontdubbelen’, vervolgt Crijns. ‘Als je een organisatie in het leven roept waar een onderneming één keer zijn gegevens aanlevert en waar banken in één keer alle benodigde informatie kunnen vinden over een zakelijke relatie als zij aan hun wettelijke plicht willen voldoen, kun je ongelooflijk veel tijd en kosten besparen. Uiteraard vindt het delen van informatie over een zakelijke klant alleen plaats als die klant daarvoor zelf uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.’

- Hoe kan zo’n centrale organisatie voor ken-uw-klant-gegevens eruitzien?

‘Gegevens zullen handmatig moeten worden getoetst en bewerkt. Je moet echt denken aan een fysieke organisatie met een eigen locatie en eigen medewerkers. Het is dus veel meer dan een digitaal platform waarop klantdata worden bijgehouden. Daarnaast zou zo’n organisatie zich ook kunnen bezighouden met het monitoren van het betalingsverkeer en het uitfilteren van verdachte transacties. Ook dat doen banken op dit moment nog zelf en ze hebben het daar moeilijk mee. Maar er ligt dus al een plan om daarvoor een gezamenlijke organisatie op te richten.’

'Als je een organisatie in het leven roept waar een onderneming één keer zijn gegevens aanlevert en waar banken in één keer alle benodigde informatie kunnen vinden over een zakelijke relatie als zij aan hun wettelijke plicht willen voldoen, kun je ongelooflijk veel tijd en kosten besparen.'

Jeroen Crijns, consultant Strategy&

- Is het haalbaar om zo’n organisatie te combineren met het plan van de banken?

‘Het is een complex dossier, voor zowel de banken als voor de maatschappij. Het is belangrijk dat de overtuiging groeit dat dit een belangrijk onderwerp is en dat de politiek, de financiële sector, het bedrijfsleven, de toezichthouders en het justitieel apparaat er baat bij hebben als we dit met elkaar goed regelen. We zullen zorgvuldig moeten kijken of het resultaat dat we nastreven, gebaat is bij de aanpak die we nu voor ons zien.’

- Staan banken open voor het idee van zo’n centrale organisatie die naast transactiemonitoring ook verantwoordelijk is voor het beheer van klantgegevens?

‘Banken zijn op dit moment vooral bezig zelf intern orde op zaken te stellen. Dat is eigenlijk de belangrijkste barrière om nu tot een structureel betere aanpak te komen. Ik heb daar begrip voor. Het operationeel krijgen van zo’n organisatie kan overigens relatief snel worden gerealiseerd als het besluit daarover eenmaal is genomen.’

Contact

Jeroen Crijns

Jeroen Crijns

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 156 64 70

Volg ons