Fintechs tonen veerkracht in Covid-19-crisis

08/04/21

Vertrouwen in Fintech-sector groeit

Terwijl 2019 nog een absoluut topjaar was voor investeringen in Fintech in Europa, vlakte in de eerste helft van 2020 de groei af. De hoofdreden: de coronapandemie. Reden voor paniek is er echter niet. Investeerders blijken een groot vertrouwen te hebben in Fintech-bedrijven en daarbij benutten ook veel Fintechs hun concurrentievoordeel door hun voorsprong in het digitale landschap. De tweede helft van 2020 liet dan ook een sterke comeback zien qua Fintech-deals. ‘De pandemie is een goede stresstest gebleken voor Fintechs en toont aan dat met name de volwassenere bedrijven en de Fintechs die verdere digitalisering in de financiële sector drijven, stabiel blijven of zelfs profiteren’, zegt Martijn de Haan, director Deals bij PwC.

fintech in europa

Concurrentievoordeel voor Fintechs

Veel financiële dienstverleners hebben door de Covid-19-crisis gemerkt dat marges verder onder druk zijn komen te staan. Traditionele modellen kunnen bijna niet meer opbieden tegen innovatieve oplossingen van Fintechs en samenwerkingen komen dan ook steeds vaker voor. 'Fintechs hebben hiermee dus een enorm concurrentievoordeel te pakken', zegt Manoël de Goeij, partner Valuations bij PwC.

Overigens geldt dat niet voor alle Fintechs. 'Juist de volwassenere bedrijven die minder kapitaalintensief zijn en als gevolg daarvan minder risico lopen, kunnen beter tegen een stootje en profiteren op dit moment', zegt De Goeij. De jongere Fintechs hebben het een stuk moeilijker. 'Deze bedrijven hebben nog volop financiering nodig en zijn dus kwetsbaarder.'

Verschillen binnen de Fintech-sector

Naast het verschil in volwassenheid van bedrijven, is er ook nog een verschil te bespeuren in de sector door de veranderingen in gedragspatronen van consumenten en bedrijven. ‘De verandering wordt gestimuleerd door de digitalisering. Logischerwijs zouden Fintech-subsectoren die met name zitten in online betalingen, particuliere investments en banking software moeten profiteren van de versnelde verschuiving naar online door met name de lockdowns’, zegt De Haan. ‘Investeringen blijven daarom niet uit ook al was er wel een kleine dip te zien door de pandemie.’

Langetermijnvooruitzichten blijven gunstig

Ondanks de coronapandemie blijven de vooruitzichten voor investeerders en beleggers in de Fintech-sector zeer gunstig. ‘We verwachten zelfs dat de komende maanden en jaren de groei van Fintech zal versnellen en daarmee zal ook het aantal investeringen stijgen’, zegt De Haan. Met name in continentaal Europa zien we een inhaalslag ten opzichte van het Verenigd Koninkrijk, de grootste en meest volwassen Europese Fintech-markt. ‘Die inhaalslag is een voorspeller voor meer en grotere investeringen in de komende periode’, aldus de Haan.

Kortom, hoewel de klap op de korte termijn door Covid-19 enige marktonzekerheid met zich meebracht in de eerste helft van 2020, toont de tweede helft van 2020 dat het een tijdelijke schok was en blijven de vooruitzichten zeer gunstig. Lees voor meer informatie over investeringen in Europese Fintechs Fintech deals in Continental Europe.

Contact

Martijn de Haan

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 114 95 94

Manoël de Goeij

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 41 23

Volg ons