Dga's hebben drie jaar om bovenmatige schulden aan eigen bv af te lossen

20/09/18

Het lenen van de eigen bv wordt ontmoedigd via de aangekondigde rekening-courantmaatregel. Over het bedrag dat 500.000 euro aan totale schulden overstijgt, moet de directeur-grootaandeelhouder (dga) vanaf 1 januari 2022 box 2-heffing voldoen. De dga heeft dus ruim 3 jaar de tijd om zijn schulden aan zijn bv terug te brengen tot maximaal 500.000 euro. Er komt overgangsrecht voor bestaande eigenwoningschulden aan de eigen bv. Het wetsvoorstel komt in het voorjaar 2019 samen met een internetconsulatie van het conceptvoorstel.

Op Prinsjesdag heeft het kabinet aangekondigd om de, volgens de staatsecretaris van Financiën, ‘buitensporige’ schulden van de dga’s aan hun bv, per 1 januari 2022 aan te pakken. Als de totale som van schulden – inclusief de rekeningcourantschuld – die een dga aan zijn eigen bv heeft meer dan 500.000 euro bedraagt, wordt het meerdere vanaf die datum als box 2-inkomen aangemerkt. Voor bestaande eigenwoningschulden aan de eigen vennootschap wil het kabinet een overgangsmaatregel treffen.

Wat betekent dit voor u als dga?

Als u meer dan 500.000 euro aan schulden bij uw bv hebt uitstaan, dan moet u vanaf 1 januari 2022 box 2-heffing over het surplus betalen. Het gaat om de totale som van schulden en niet alleen de rekening-courantschuld. U hebt in de tussentijd ruim drie jaar de mogelijkheid om die schuld terug te brengen tot maximaal 500.000 euro. Bovendien hebt u ook nog in 2019 de mogelijkheid om tegen huidige box 2-tarief van 25 procent dividend uit te keren dat u kunt aanwenden voor de aflossing van de schuld aan de bv. Het box 2-tarief gaat namelijk gefaseerd omhoog naar 26,25 procent in 2020 en 26,9 procent in 2021.

Wetsvoorstel voorjaar 2019

In het voorjaar van 2019 komt het kabinet met een wetsvoorstel waarin deze maatregel wordt uitgewerkt. Daaraan voorafgaand wordt een conceptvoorstel voor internetconsultatie aangeboden zodat commentaren van het bedrijfsleven en de adviespraktijk kunnen worden meegenomen.

Achtergrond van de maatregel

Het kabinet wil het 'excessief' lenen van de eigen bv ontmoedigen om te voorkomen dat aanmerkelijkbelanghouders (ab-houders) de belastingheffing in box 2 langdurig uitstellen en soms zelfs afstellen. Ongeveer 23.000 ab-houders (zo’n 10 procent van alle lenende ab-houders) zouden ieder meer dan 500.000 euro (circa 60 procent van de totale schuld van alle ab-houders aan hun bv) lenen van hun eigen bv. Het toezicht door de Belastingdienst op leningen van de eigen bv is bewerkelijk en leidt tot veel tijdrovende discussies.

Daarom kondigt het kabinet een specifieke maatregel aan die leningen boven 500.000 euro van de eigen bv ontmoedigt. Deze maatregel past volgens de staatssecretaris bij de aanpak van belastingontwijking, zorgt voor een betere uitvoering door de Belastingdienst en levert een jaarlijkse budgettaire opbrengst van 50 miljoen euro.

Overgangsrecht

Er komt in ieder geval een overgangsmaatregel voor bestaande eigenwoningschulden aan de eigen bv. Het is echter nog niet duidelijk hoe die wordt vormgegeven

Bronnen

Aanbiedingsbrief Belastingpakket 2019

Contact

Jan Nieuwenhuizen

Jan Nieuwenhuizen

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)63 009 60 77

Volg ons