‘Alle hens aan dek’ om klimaatdoelstellingen Parijs te halen

05/03/20

WEC schetst scenario voor noodzakelijke uitfasering van koolstof

Het halen van de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs in 2050 wordt steeds moeilijker, maar als we vanaf nu alles uit de kast trekken is het mogelijk. Dat blijkt uit het nieuwe rapport van de World Energy Council Nederland (WEC), genaamd Phasing out carbon - How to decarbonise north-western europe's energy mix in the run-up to 2050.

PwC is verbonden aan dit internationale platform, dat zich in brede zin bezighoudt met de wereldenergievraagstukken van vandaag en in de toekomst.

Terugdringen gasverbruik en opwekken groene stroom

Volgens Jeroen van Hoof, voorzitter van de WEC, is het mogelijk de economie in Noordwest-Europa voldoende koolstofarm maken, terwijl de industriële productie op peil blijft en veilige en betaalbare energie wordt geleverd. Daarvoor zijn vooral uiterste inspanningen nodig op het gebied van het terugdringen van het gasgebruik en de opwekking van groene stroom. 'Maar', zo zegt Van Hoof, 'Europa is met zijn infrastructuur, havens en industrie uniek gepositioneerd in de wereld om het goede voorbeeld te geven en tegelijkertijd nieuwe werkgelegenheid en concurrentievoordeel te creëren'.

Vol inzetten op waterstof

De WEC meldde een jaar geleden al dat Noordwest-Europa vol moet inzetten op waterstof als we de Europese klimaatdoelstellingen over dertig jaar willen halen. Het nieuwe rapport bevat een uitgewerkt scenario om daar te komen. ‘Daarvoor is het wel alle hens aan dek’, zegt Jan Willem Velthuijsen, hoofdeconoom van PwC en coördinator van dit rapport namens de WEC. ‘Over de hele breedte zullen we het maximale eruit moeten halen, om de doelstellingen te bereiken.’

Het scenario bevat drie belangrijke pijlers:

  • Efficiëntieverbeteringen in en een verdere elektrificatie van het energieverbruik

Omdat elektrische processen minder warmteverlies kennen, zorgt elektrificatie van de economie op een eenvoudige manier voor meer efficiëntie. ‘Per jaar zullen we 1,3 procent energie moeten besparen’, aldus Velthuijsen. ‘Dat zal vooral in het transport en de landbouw moeten gebeuren. In de industrie kunnen we niet veel zuiniger meer produceren. Daarnaast moeten we veel minder gas gaan gebruiken. Alles wat we elektrisch kunnen maken, moeten we elektrisch maken.’

  • Verdere opwekking van groene energie

In de verdere overgang naar groene energie speelt de Noordzee een cruciale rol, aldus Velthuijsen. ‘Vooral door het bouwen van meer windmolenparken kunnen we de omslag naar groene energie maken.’

  • Productie en invoer van koolstofvrije stoffen voor brandstof- en grondstofdoeleinden

Terwijl onze elektriciteit steeds groener wordt, is het koolstofvrij maken van onze brandstoffen nog niet echt van de grond gekomen. Dat heeft onder meer te maken met de grote vraag vanuit de industrie naar grondstoffen en stroom. Om de doelstellingen van Parijs te halen, zullen we onmiddellijk moeten beginnen het mengen van biogas en waterstof in de aardgasvoorziening. Vooral de opbouw van een aanzienlijke hoeveelheid waterstof is hierbij belangrijk.

Gecarboniseerde energie uit buitenland

'Zelfs als Noordwest Europa de energie-efficiëntie weet te bereiken, elektrificeert wat mogelijk is en alle gassen decarboniseert, zal nog een behoorlijke hoeveelheid (gecarboniseerde) energie moeten worden betrokken uit het buitenland. De importafhankelijkheid zal hierdoor maar beperkt afnemen. Dat heeft politiek-strategische gevolgen', aldus Velthuijsen.

Contact

Jan Willem Velthuijsen

Jan Willem Velthuijsen

Chief Economist, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 75 58

Jeroen van Hoof

Jeroen van Hoof

Global Leader, P&U and EU&R, Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0) 88 792 13 28

Volg ons