Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Omdat het beter moet, maar vooral omdat wij het beter willen

17/01/20

Opinie naar aanleiding van het rapport van de Monitoring Commissie Accountancy

Een dag na de publicatie van het rapport van de Monitoring Commissie Accountancy (MCA) afgelopen woensdag deed Inge Gerrits (1992), lid van het jongerenbestuur van de accountancypraktijk van PwC, haar inschrijvingsformulier voor het accountantsregister op de post. 'Voordat ik de envelop losliet dacht ik nog even aan alle rapporten die de afgelopen jaren over ons en ons vak zijn geschreven.'

Verandering, ondanks uitdagende keuzes

'Tien jaar geleden begon ik met studeren. En terwijl kritische commissies, rapporten en mediaberichten verschenen over mijn vak, begon ik mijn werkzame leven bij PwC. Dat was in 2015, een paar maanden na het eerste MCA-rapport dat de voortgang toetste van de 53 maatregelen die de accountancysector zelf had opgesteld om het vertrouwen in de sector te herstellen. Ik zat in mijn eerste baan, dus veel vergelijkingsmateriaal had ik niet. Maar wat indertijd wel opviel was dat we het controleproces niet altijd goed in de greep hadden en te vaak achter de feiten aan liepen. Er was weinig tijd voor reflectie, kritische vragen en discussies. Daarmee wil ik overigens niets afdoen aan de inzet van al mijn collega’s.

In de auditteams waar ik nu onderdeel van ben, ervaar ik veel verandering. Kwaliteit staat echt op een. Soms komen we daardoor voor uitdagende keuzes te staan, zoals het verschuiven van deadlines bij onverwachte omstandigheden. De externe druk van aandeelhouders kan dan hoog zijn. Door hierover met elkaar te praten, kunnen we goed met deze situaties omgaan. Dat wij tegenwoordig veel eerder met onze controle beginnen geeft meer ruimte voor open discussies, tegenspraak en reflectie. Dat maakt de accountantscontrole niet alleen beter, het maakt het werk ook nog leuker.

Prikkels van buitenaf waren nodig, maar remmen nu onze intrinsieke motivatie

Prikkels van buitenaf waren nodig om ons de afgelopen jaren in beweging te krijgen. Verandering gaat nooit vanzelf, denk ik. Was dat leuk? Nee, zeker niet de toon waarop. Was het nodig? Ja. Maar we laten nu zien dat wij de discipline hebben om verder te verbeteren. Ik merk daarbij dat die prikkels van buitenaf - de rapporten, commissies en opiniemakers - onze intrinsieke motivatie juist remmen. Wij moeten voorkomen dat we acteren op verwachtingen van commissies en toezichthouders, want dan verlies je je gezonde verstand. Ondanks alles wat er over ons geschreven wordt, ben ik er trots op dat ik mezelf binnenkort registeraccountant mag noemen.'

'Tegenwoordig is er meer ruimte voor open discussies, tegenspraak en reflectie. Dat maakt de accountantscontrole niet alleen beter, het maakt het werk ook nog leuker.'

Inge Gerrits (1992) Bijna registeraccountant en lid van het jongerenbestuur van de accountancypraktijk van PwC.

Contact

Thomas Galestien

Woordvoerder, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)64 242 51 45

Volg ons