Nieuwe BO factsheet: invloed van de Deense beneficial ownership zaken binnen EU

10/11/20

Het EU Beneficial Ownership netwerk van PwC heeft een nieuwe versie opgesteld van de Beneficial Ownership factsheet (de "BO factsheet"). Dit netwerk heeft als doel om de collega's in de EU Direct Tax Group en in het hele Europese netwerk van PwC in staat te stellen om kwalitatief hoogstaand advies te leveren op basis van de meest recente inzichten over het concept van beneficial ownership. Door de bundeling van kennis van de verschillende landen kunnen wij goed overzien hoe de uitleg van Beneficial Ownership en misbruik zich internationaal ontwikkelen. 

De laatste versie van de BO factsheet is hier beschikbaar.

Nieuwe BO factsheet: invloed van de Deense beneficial ownership zaken binnen EU

Er zijn binnen de EU diverse bepalingen die uitgaan van het concept van Beneficial Ownership. Het belang van het concept wordt versterkt door de invoering van het Multilateraal Instrument (MLI) en met name de Principal Purpose Test (PPT). Beneficial Ownership heeft, binnen de EU, meer aandacht gekregen sinds het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) in februari 2019 een uitspraak heeft gedaan in de zogenaamde "Deense beneficial ownership zaken". In deze arresten oordeelde het HvJ EU dat de lidstaten een voordeel van de rente- en royaltyrichtlijn en de moeder-dochterrichtlijn moeten weigeren, zelfs als er geen nationale (of bilaterale) bepaling bestaat die misbruik bestrijdt. Daarnaast heeft het HvJ EU indicatoren gegeven voor de beoordeling van een kunstmatige constructie. Ten slotte lijkt het HvJ EU 'uiteindelijk gerechtigdheid' als voorwaarde voor de toepassing van de moeder-dochterrichtlijn in te voeren. Ook heeft het geoordeeld dat de OESO-commentaren van belang zijn voor de interpretatie van de voorwaarde inzake 'uiteindelijk gerechtigdheid' in de rente- en royaltyrichtlijn. 

Wat betekent dit voor u?

De Deense zaken hebben de aanzet gegeven tot veranderingen in de belastingwetgeving van bepaalde EU-lidstaten, maar hebben ook de aanzet gegeven tot een andere opstelling van de nationale belastingautoriteiten, die steeds meer aandacht hebben besteed aan de kwestie van beneficial ownership. De belastingautoriteiten streven ernaar inkomsten te genereren ter compensatie van de kosten van de noodmaatregelen van de COVID-19 pandemie, en dit kan een van de gebieden zijn waarop zij zich richten. Zorg ervoor dat u de (Europese) ontwikkelingen op het gebied van beneficial ownership en misbruik in de gaten houdt.

BO Factsheet

De bijgewerkte versie van de BO factsheet bevat: 

  • Informatie met betrekking tot de wetgeving over beneficial ownership  in de EU lidstaten, het Verenigd Koninkrijk, Gibraltar en Zwitserland,
  • Ontwikkelingen in de jurisprudentie van EU lidstaten en Zwitserland met betrekking tot de Deense zaken,
  • Informatie over de aandacht van de belastingdienst voor het beneficial ownership,
  • Andere interessante observaties (voor meer informatie verwijzen wij naar het Engelse PwC Belastingnieuws artikel).

Contact

Knowledge Centre

Rotterdam, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 43 51

Vassilis Dafnomilis

Vassilis Dafnomilis

Manager Tax, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 399 87 29

Volg ons