In 2023 kunt u willekeurig afschrijven, lees de voorwaarden

29/12/22

In 2023 mag op nieuwe aangewezen bedrijfsmiddelen maximaal 50 procent van de aanschaffings- of voortbrengingskosten willekeurig worden afgeschreven. Deze eerder aangekondigde regeling voor willekeurige afschrijving op bedrijfsmiddelen in 2023 is gepubliceerd met de Eindejaarsregeling 2022 van 27 december 2022.

Wat betekent dit voor uw bedrijf?

In 2023 kunt u over bepaalde bedrijfsmiddelen eenmalig willekeurig afschrijven tot 50 procent van de voortbrengingskosten. Hieronder vindt u de voorwaarden waar u daarvoor aan moet voldoen.

Als u van plan was om aan het einde van 2022 nog een investering te doen die in aanmerking zou komen voor willekeurige afschrijving als u de investering in 2023 doet, dan kunt u overwegen om de investering uit te stellen.

Hoofdlijnen willekeurige afschrijving

De regeling geldt alleen als u de verplichting tot aanschaffing in 2023 bent aangegaan c.q. de voortbrengingskosten in 2023 hebt gemaakt. In de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting kunt u dan eenmalig willekeurig afschrijven tot 50 procent op kwalificerende bedrijfsmiddelen. Over de resterende boekwaarde dient u in de jaren daarna vervolgens regulier af te schrijven.

Bedrijfsmiddelen kwalificeren wanneer die "niet eerder in gebruik zijn genomen, voor zover de belastingplichtige ter zake van de aanschaffing verplichtingen is aangegaan of ter zake van de voortbrenging voortbrengingskosten heeft gemaakt in het kalenderjaar 2023, en het bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2026, door hem in gebruik wordt genomen."

De regeling is vormgegeven langs dezelfde lijnen als de willekeurig afschrijvingsmaatregel in 2013 en de volledige uitwerking zal te vinden zijn in de Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001 (hoofdstuk 4, paragraaf 3).

Uitgezonderde bedrijfsmiddelen

Bepaalde bedrijfsmiddelen zijn uitgezonderd:

  • gebouwen,
  • schepen; let op: dit is een wijziging, in 2013 waren alleen woonschepen uitgezonderd, nu zijn alle schepen uitgezonderd voor willekeurige afschrijving en dus ook zeeschepen,
  • vliegtuigen; let op: dit is een uitbreiding ten opzicht van de regeling in 2013,
  • bromfietsen en motorrijwielen,
  • personenauto’s die niet zijn bestemd voor het beroepsvervoer over de weg, met uitzondering van personenauto’s waarvan uit het kentekenregister blijkt dat de CO2-uitstoot 0 gram per kilometer is,
  • immateriële activa,
  • dieren,
  • voor het openbaar rij- of ander verkeer openstaande wegen en paden,
  • bedrijfsmiddelen die zijn bestemd om – direct of indirect – hoofdzakelijk ter beschikking te worden gesteld aan derden, uitgezonderd bedrijfsmiddelen die zijn bestemd om voor korte duur te worden verhuurd aan opeenvolgende huurders, en
  • bedrijfsmiddelen waarop al willekeurig wordt afgeschreven (samenloop met bijvoorbeeld VAMIL kan daardoor niet optreden).

Impact jaarrekening

Als gevolg van het toepassen van de willekeurige afschrijving zullen naar verwachting tijdelijke verschillen ontstaan tussen de commerciële en fiscale boekwaarde (tax base) van de betreffende bedrijfsmiddelen, waarvoor een belastinglatentie moet worden opgenomen.

Contact us

Pjotr Anthoni

Pjotr Anthoni

Senior Tax Manager Knowledge Centre, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 091 73 45

Merel Mookhoek

Merel Mookhoek

Senior Manager Tax, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 163 90 79

Volg ons