De eigenwoningschenking: alle hoofdpunten op een rijtje

26/11/18

U kunt 100.800 euro (2018) belastingvrij schenken voor de eigen woning van uw kind of een derde. Dit is een ‘once in a lifetime’ schenkingsvrijstelling. Maar als u voor 2010, in 2015 of in 2016 een verhoogde schenkingsvrijstelling voor uw kind hebt benut, dan kunt u alleen nog in 2018 gebruik maken van de hogere vrijstelling voor een aanvullende schenking. Hoeveel u nog in 2018 vrijgesteld kunt schenken voor de eigen woning van uw kind hangt van diverse factoren af.

Wat betekent dit voor u?

Omdat het bedrag van deze eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling in 2010, 2015 en 2016 lager was dan de huidige 100.800 euro, hebt u dit jaar nog de mogelijkheid om een vrijgestelde schenking van die jaren belastingvrij aan te vullen. Als u voldoet aan de voorwaarden, kan dat bedrag oplopen tot 47.198 euro.

Hierna leest u wanneer dat het geval is en onder welke voorwaarden de vrijstellingen gelden.

Eenmalig verhoogde schenkingsvrijstellingen

U mag aan uw kind jaarlijks een vrijgesteld bedrag schenken: in 2018 is dat 5.363 euro. Dit mag ook een stiefkind of een pleegkind zijn of de weduwe of weduwnaar van uw kind.

Het vrijgestelde bedrag kunt u eenmalig verhogen naar 25.731 euro (2018), dat uw kind vrij mag besteden.

Voor de eigen woning van uw kind mag u het bedrag in 2018 zelfs verhogen tot 100.800 euro. U kunt ook gebruik maken van de vrijgestelde eigenwoningschenking voor iemand anders dan uw kind. De schenking mag u verdelen over maximaal drie jaar, dus over 2018, 2019 en 2020.

Aanvulling op eerdere eenmalig vrijgestelde schenkingen

Als u voor 2010 een schenking aan uw kind hebt gedaan waarop de eenmalig verhoogde vrijstelling is toegepast èn u in 2015 of 2016 de vrijgestelde ‘inhaalschenking’ voor de eigen woning hebt benut van maximaal 27.432 euro (2015) respectievelijk 27.570 euro (2016), dan kunt u alleen nog maar in 2018 een aanvullende vrijgestelde schenking doen tot een bedrag van 47.198 euro. Zonder de inhaalschenking in 2015 of 2016 bedraagt het restant van de te benutten vrijstelling voor 2018 slechts 27.871 euro.

Hebt u in 2015 en 2016 een vrijgestelde schenking voor de eigen woning van uw kind gedaan, dan mag u die alleen nog in 2018 belastingvrij aanvullen tot maximaal 47.198 euro. Dit is ongeacht of de vrijstelling destijds in 2015 of 2016 (destijds 52.752 resp. 53.016 euro) volledig is benut.

Als uw kind tussen 1 januari 2010 en 31 december 2014 al beroep heeft gedaan op de vrijgestelde eigenwoningschenking, dan staat een belastingvrije aanvulling niet meer voor uw kind open. Dit geldt ook als uw kind de vrijstelling destijds niet volledig heeft benut.

Ter verduidelijking is hierna een stroomschema bijgevoegd.

Algemene voorwaarden

Voor de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstellingen geldt dat uw kind of de partner van uw kind tussen 18 en 40 jaar is. U kunt nog schenken op de dag van de 40e verjaardag van uw kind of zijn/haar partner. Uw kind moet aangifte schenkbelasting doen voor deze verhoogde vrijstellingen. De leeftijdsgrens en de verplichte aangifte schenkbelasting geldt ook bij de vrijgestelde eigenwoningschenking aan iemand anders dan een kind.

Voor de eigenwoningschenking geldt bovendien dat u en de verkrijger schriftelijk kunnen aantonen dat u de schenking hebt betaald en de verkrijger de schenking uiterlijk in 2020 heeft gebruikt voor de eigen woning. Dit kan zijn voor de aanschaf of verbouwing van de eigen woning, de aflossing van de eigenwoningschuld of een oude restschuld van vóór 29 oktober 2012 of de afkoop van erfpacht, opstal of beklemming van de eigen woning. Wilt u de eigenwoningschenking verdelen over (maximaal) drie jaar, dan mag de verkrijger of zijn of haar partner ten tijde van de laatste schenking nog geen 40 jaar zijn. Ook moet de verkrijger dan elk jaar aangifte schenkbelasting doen.

Slechts een deel van de eigenwoningschenking (voor kinderen 25.731 euro en voor overige ontvangers 2.147 euro) mag de verkrijger besteden aan andere doeleinden dan de eigen woning. Als de schenking wordt verdeeld over (maximaal) drie jaar, dan mag uw kind alleen in het eerste jaar 25.731 euro vrij besteden.

De vrijstelling voor de eigenwoningschenking geldt maar eenmalig in de relatie tussen schenker en ontvanger. De eigen woning mag ook buiten Nederland zijn gelegen.

Contact

Jan Nieuwenhuizen

Jan Nieuwenhuizen

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)63 009 60 77

Volg ons