Niet eens met uw box 3-heffing 2017? Gebruik het model-bezwaarschrift van PwC

15/06/18

U moet zelf bezwaar maken tegen uw box 3-heffing in 2017, dat gaat niet automatisch als onderdeel van een aangewezen massaal bezwaar, zoals voor de jaren tot en met 2016. Het massale bezwaar tegen box 3-heffing en het automatisch daarop meeliften geldt alleen voor de belastingjaren tot en met 2016, waarin de vermogensrendementsheffing op spaarsaldi is berekend op basis van een forfaitair rendement van 4%.

Dit maakte de staatssecretaris van Financiën op 31 mei 2018 bekend. De Tweede Kamer gaat de staatssecretaris hierover nog vragen stellen.

U kunt gebruik maken van een model-bezwaarschrift van PwC om bezwaar te maken tegen de heffing over uw box 3-vermogen in uw IB-aanslag 2017. Eerder berichtte wij u al over de stand van de lopende procedures tegen de box 3-heffing in ons Actueel bericht: “Box 3-heffing over 2014 in strijd met Europees recht, maar (nog) geen herstel”.

Wat betekent dit voor u?

Als u het niet eens bent met de berekening van uw box 3-heffing over het belastingjaar 2017, moet u individueel en tijdig bezwaar maken tegen uw aanslag inkomstenbelasting. Omdat de Belastingdienst inmiddels definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2017 heeft opgelegd, zal uw bezwaarschrift tegen de berekening van het forfaitair vastgestelde rendement in de aanslag inkomstenbelasting 2017 als een tijdig ingediend bezwaarschrift worden behandeld, wanneer het is ingediend voor 15 juli 2018.

De regeling voor massaal bezwaar is met ingang van 1 januari 2016 gewijzigd. Door deze wijziging moet u altijd bezwaar maken tegen uw IB-aanslag 2017, de wet biedt niet meer de mogelijkheid om belastingplichtigen die geen schriftelijk bezwaar indienen toch automatisch mee te laten liften op de lopende bezwaren. Op dit moment wordt wel gewerkt aan een aanwijzing massaal bezwaar voor bezwaarschriften tegen de aanslag inkomstenbelasting 2017, daarmee worden dan alle ingediende bezwaren tegelijk behandeld op basis van een aantal proefprocedures.

Verder merkt de staatssecretaris op dat de lopende procedures betreffende de jaren tot en met 2016 niet beslissend kunnen zijn voor de bezwaren tegen de aanslagen inkomstenbelasting voor het jaar 2017 en later. Vanaf 2017 wordt de hoogte van het forfaitaire rendement namelijk op een andere manier vastgesteld.

Model-bezwaarschrift box 3-heffing

Voor het maken van bezwaar kunt u gebruik maken van een model-bezwaarschrift. U kunt het format hieronder kosteloos downloaden. De onderbouwing dat de box 3-heffing voor u een ‘buitensporige last’ is, vergt - zeker voor het belastingjaar 2017 - de nodige aandacht. De inhoud van dit model-bezwaarschrift is dan ook uitsluitend voor informatieve doeleinden opgesteld, bevat geen professioneel advies en mag dan ook niet als een substituut daarvoor worden beschouwd. Uw contactpersoon bij PwC kan u helpen in dit verband.

De kans dat uw bezwaarschrift wordt toegewezen hangt samen met de vraag of de belastingdruk in box 3 buitensporig zwaar op u drukt ten opzichte van uw daadwerkelijke inkomsten. De Hoge Raad heeft eerder beslist dat de wetgever tot nu toe binnen zijn ruime beoordelingsmarge is gebleven met de vormgeving van de box 3-heffing op basis van een forfaitair rendement van 4%, maar in individuele gevallen kan toch sprake kan zijn van een ‘buitensporige last’ voor de belastingplichtige. In dat geval kan de aan belanghebbende opgelegde aanslag ondanks de aan de wetgever toekomende beoordelingsmarge niet in stand blijven, aldus onze hoogste rechter. Tot nog toe heeft die situatie zich slechts in een zeer uitzonderlijk geval voorgedaan (zie Hoge Raad 6 april 2018).

Contact

Hebt u vragen over de vermogensrendementsbelasting in box 3 of het model-bezwaarschrift? Neem dan contact op met uw PwC adviseur, of met Jan Nieuwenhuizen (+31 (0)88 792 1438).

Brondocument

Tweede Kamerbrief van 31 mei 2018 “Aanwijzing als massaal bezwaar van bezwaarschriften tegen de vermogensrendementsheffing in aanslagen inkomstenbelasting”, kenmerk 2018-0000079437.

Contact

Knowledge Centre

Rotterdam, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 43 51

Volg ons