Paying Taxes 2019 - Hoe technologie het de belastingbetaler makkelijker maakt

20/11/18

Paying Taxes 2019 is een uniek rapport van PwC en de World Bank Group dat het gemak van het betalen van belastingen in 190 economieën meet en beoordeelt. Dit jaar onderzoeken we hoe de digitale revolutie bijna elk aspect van het betalen van belastingen verandert. We kijken naar de methoden die bedrijven gebruiken om hun belastingen te betalen, hoe de belastingdiensten communiceren met de belastingbetalers, hoe zij gegevens verzamelen en gebruiken en hoe zij het naleven van de belastingwetgeving controleren.

Met dit onderzoek creëert PwC inzicht in de verschillende belastingsystemen en de gevolgen voor de ondernemers. De data die hierbij jaar op jaar wordt verzameld, stelt overheden over de hele wereld in staat om na te denken over hun belastingstelsels. Daardoor worden overheden aangemoedigd om hun belastingstelsels efficiënter in te richten. PwC doet dit onderzoek omdat het bijdraagt aan haar purpose: het bouwen van vertrouwen in de samenleving en het oplossen van belangrijke problemen.

 

Uitkomsten van het onderzoek

Voor de ondernemer is niet alleen van belang hoeveel belasting zij in totaal is verschuldigd, maar bijvoorbeeld ook hoeveel verschillende belastingen zij moet betalen en hoeveel tijd zij nodig heeft om haar belastingen voor te bereiden, in te dienen en te betalen. Dit wordt bepaald aan de hand van een praktijkcasus die in het onderzoek tot uitgangspunt wordt genomen.

In het onderzoek van dit jaar is in het bijzonder ingezoomd op de vraag hoe technologie kan helpen om de administratieve lasten te verlichten van het voldoen aan de fiscale verplichtingen. Technologie blijkt daar inderdaad al een rol in te spelen: sinds 2004 is de gemiddelde tijd die ondernemers kwijt zijn aan hun compliance met 84 uur gedaald (naar 241 uur) en het gemiddelde aantal betalingen dat ondernemers moeten maken is gedaald met 10,3 (naar 24,1). Beide dalingen zijn gedreven door technologie.

Er blijkt ook een duidelijk verband tussen de technologische vooruitstrevendheid van een land en de eenvoud van de compliance verplichtingen. Hoe technologisch vooruitstrevender een land is, des te eenvoudiger kunnen belastingplichtigen aan hun fiscale verplichtingen voldoen. Denk bijvoorbeeld aan de Nederlandse vooringevulde aangifte inkomstenbelasting die het voor belastingplichtigen veel eenvoudiger maakt hun aangifte op tijd en zonder vergissingen in te dienen.

Hoe zit het met Nederland?

Uit Paying Taxes 2019 blijkt dat de Nederlandse cijfers bijna onveranderd zijn gebleven. De totale belastingdruk meet alle belastingen die de onderneming moet betalen; deze is 40,8% (vorig jaar 40,7%). Het aantal belastingen dat ondernemers moeten betalen is gelijk gebleven (9 in totaal) en ondernemers zijn net als vorig jaar gemiddeld 119 uur bezig om de aangiftes op te stellen, in te dienen en te betalen. Hiermee komt Nederland uit op een 21e plek in de gehele ranking.

Meer weten?

Als u op een gemakkelijke manier meer te weten wilt komen over de uitkomsten van het onderzoek, dan kunt u deelnemen aan onze (engelstalige) global webcast op dinsdag 27 november 2018. U kunt zich registreren door u hier aan te melden. Het onderzoek zelf kunt u vinden op onze global website of door hier te klikken. Met de interactive tax data explorer kunt u zien hoe uw economie zich verhoudt tot anderen over de wereld, en de gegevens vergelijken van 13 jaar onderzoek in 190 economieën.

 

Contact

Edwin Visser

Edwin Visser

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 294 38 76

Roland Brandsma

Roland Brandsma

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 321 80 09

Volg ons