Staatssecretaris publiceert concept-besluit vernieuwd rulingbeleid

24/04/19

Gistermiddag, 23 april 2019, heeft de Staatssecretaris een concept-beleidsbesluit gepubliceerd waarin hij nieuw beleid schetst voor rulings met een internationaal karakter (Advance Pricing Agreements (APA) en Advance Tax Rulings (ATR)). Dit ter voorbereiding op de plenaire behandeling welke verzet is van vandaag, 24 april 2019, naar een nog onbekende datum na het meireces (d.w.z. na 13 mei). De Staatssecretaris geeft aan dat de maatregelen zorgen voor “een meer transparante rulingpraktijk” en zegt daarnaast dat “de kwaliteit van de rulingpraktijk voor bedrijven met reële activiteiten verder geborgd” wordt.

Kernpunten

De volgende elementen zijn nieuw. Voor het overige geeft het besluit een weergave van de rulingpraktijk zoals die al bekend was.

  • Er komt een nieuw College binnen de Belastingdienst dat de rulings centraal gaat afgeven. Alsmede geeft het besluit weer welk orgaan van de Belastingdienst bevoegd is in welke gevallen.

  • In bepaalde situaties wordt géén vooroverleg meer gevoerd, namelijk wanneer

  1. geen sprake is van voldoende relevante economische nexus;

  2. het besparen van Nederlandse of buitenlandse belasting de enige of doorslaggevende reden is voor de rechtshandeling; of

  3. een transactie plaatsvindt met een land dat is opgenomen in de Nederlandse lijst voor laagbelastende landen.

  • Rulings worden in samengevatte en geanonimiseerde vorm gepubliceerd. Situaties waarin wel vooroverleg is gevoerd, maar waarbij de ruling niet tot stand is gekomen,  worden eveneens in samengevatte vorm gepubliceerd, inclusief toelichting waarom de ruling niet tot stand is gekomen.

  • Belastingdienst spant zich in beginsel in om APA’s bilateraal af te sluiten, mits met het andere land een belastingverdrag is gesloten en dat land bereid is om hieraan mee te werken.

De Staatssecretaris voorziet dat het beleid per 1 juli 2019 in zal gaan.

Wat betekent dit voor u?

Publicatie samenvatting

Wanneer u na 30 juni 2019 een vaststellingsovereenkomst wilt sluiten met de Belastingdienst, dan dient u er rekening mee te houden dat deze anoniem en in samengevatte vorm zal worden gepubliceerd, ook wanneer de overeenkomst uiteindelijk niet tot stand komt. De Staatssecretaris heeft enkele proefsamenvattingen bijgevoegd. De samenvattingen geven beknopt weer: aanleiding, feiten, rechtskader, overwegingen en conclusie. De samenvattingen zullen zodanig worden geanonimiseerd dat deze niet zijn te herleiden naar individuele belastingplichtigen. Uit het besluit is niet op te maken waar de samenvattingen zullen worden gepubliceerd.

Voorwaarden ruling met internationaal karakter

Verder zal de Belastingdienst alleen in vooroverleg treden wanneer:

  • er sprake is van voldoende, relevante economische nexus met Nederland;

  • belastingbesparing níét de doorslaggevende reden is voor de transactie; en

  • de transactie niet plaatsvindt met een land van de Nederlandse lijst met laagbelastende landen.

Wanneer belastingplichtigen een rulingverzoek doen, moeten zij toelichten dat aan bovenstaande voorwaarden is voldaan. Bij het besluit wordt een aantal voorbeelden gegeven wanneer er wel/niet een ruling wordt afgegeven.

Bilaterale APA’s

Nederland zal zich inspannen om APA-verzoeken bilateraal af te sluiten. Het besluit meldt wel dat dit niet aan belastingplichtigen kan worden voorgeschreven. U kunt dus nog altijd zelf kiezen of u wel of geen bilaterale APA wilt afsluiten.

Wij begrijpen dat tot 1 juli 2019 de huidige rulingpraktijk gehandhaafd blijft.

Contact

Michel van Dun

Michel van Dun

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 042 11 99

Volg ons