Werkgever: let op verhoging lasten werknemersverzekeringen

28/09/22

Werkgevers opgelet: in het slechtste geval betaalt u in 2023 ruim 1.600 euro per werknemer (van wie het loon boven het huidige maximumpremieloon uitkomt) extra voor de werknemersverzekeringen. Dit is gebaseerd op het voorstel uit de Miljoenennota om het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen in één stap te verhogen van 59.706 euro (2022) naar 66.956 euro in 2023. Kortom: heeft u werknemers met een salaris boven het huidige maximumpremieloon, wees er dan van bewust dat uw werkgeverslasten hoger uit kunnen vallen. Deze voorgestelde verhoging van 7.250 euro valt uit de toon met de gebruikelijke jaarlijkse indexatie van het premieloon.

Wijzigingen premiepercentages per 2023

Zoals opgenomen in ons overzicht ‘Belastingcijfers 2023/2022’ op onze Belastingplan website, zijn de voorlopige premiepercentages van de werknemersverzekeringen voor 2023 al aangekondigd. Deze premiepercentages wijken maar minimaal af van de premiepercentages van 2022. Zo daalt de werkgeverspremie Zorgverzekeringswet van 6.75% in 2022 naar 6.68% in 2023. Ook blijven de WW en WIA werkgeverspremies ongeveer gelijk.

Let op: deze premiepercentages moeten nog worden vastgesteld. Derhalve kunnen de uiteindelijke premiepercentages per 1 januari 2013 afwijken. 

Wijziging maximumpremieloon per 2023

De grote verandering zit dus niet in de premiepercentages van de werknemersverzekeringen, maar in de stijging van het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen van 59.706 euro (2022) naar 66.956 euro (2023). Hierdoor zult u rekening moeten houden met een additionele last tot (mogelijk) ruim 1.600 euro per werknemer, indien het loon van de werknemer boven het huidige maximumpremieloon uitkomt.

Wat betekent dit voor uw organisatie?

Afhankelijk van de inrichting van uw organisatie, zoals de grootte, aantal werknemers, wel of geen eigenrisicodragerschap, kan deze voorgestelde wijziging tot een significante additionele werkgeverslast leiden. Wij raden u aan om in kaart te brengen welke premiepercentages u verplicht moet toepassen voor uw werknemers en wat deze wijziging voor u teweeg brengt. Neem gerust contact op met uw PwC-adviseur als u vragen heeft over de werknemersverzekeringen.

Contact

Daniël Sternfeld

Daniël Sternfeld

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 089 28 89

Henk van Keersop

Henk van Keersop

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 285 13 14

Volg ons