IND versoepelt voorwaarden voor kennismigranten

21/08/20

De IND heeft besloten om voor bepaalde werknemers de voorwaarden voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning als kennismigrant te versoepelen. Vreemdelingen die in Nederland al een verblijfsvergunning hebben gehad voor het zoeken en verrichten van arbeid (de zogenoemde zoekjaarvergunning), maar die voor het verlopen van de verblijfsvergunning geen nieuwe baan hebben gevonden, kunnen alsnog een verblijfsvergunning als kennismigrant krijgen op basis van het verlaagde normbedrag voor recent afgestudeerden.

Achtergrond

Om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning als kennismigrant moet een vreemdeling in dienst zijn bij een erkend referent en moet worden voldaan aan de maandelijkse salarisnorm. Deze norm is in de regel gebaseerd op de leeftijd van de vreemdeling (jonger of ouder dan 30 jaar). Dit is anders als de vreemdeling in aanmerking komt voor een zoekjaarvergunning of al in het bezit is van deze verblijfsvergunning. In dat geval geldt de verlaagde salarisnorm voor recent afgestudeerden.

De coronacrisis heeft volgens de IND verstrekkende gevolgen gehad voor de arbeidsmarkt. Dat geldt ook voor een vreemdeling die op basis van een zoekjaarvergunning de mogelijkheid krijgt om een jaar lang als kennismigrant een baan in Nederland te zoeken. Deze verblijfsvergunning wordt afgegeven aan de vreemdeling die in de afgelopen drie jaar in Nederland of in het buitenland (bij bepaalde onderwijsinstellingen) is afgestudeerd.

Voor deze groep is de kans op het vinden van een baan door de coronacrisis sterk gedaald. Als zij geen baan vinden bij een erkend referent tijdens de geldigheidsduur van de zoekjaarvergunning, zullen zij Nederland moeten verlaten.

De IND erkent deze problematiek en onderstreept het belang van kennis en talent voor Nederland. Zij wil recent afgestudeerde vreemdelingen een grotere kans bieden om in Nederland te kunnen verblijven en werken. De IND heeft dan ook besloten om de voorwaarden voor het verlaagde salariscriterium voor kennismigranten te versoepelen. Eerder kwam de vreemdeling niet meer in aanmerking voor het verlaagde salariscriterium als er binnen de termijn van het zoekjaar (één jaar) geen baan als kennismigrant werd gevonden. Door de versoepeling van de regeling kunnen werkgevers mogelijk alsnog gebruikmaken van het verlaagde salariscriterium voor kennismigranten.

Het verlaagde salariscriterium geldt nu ook in de situatie dat:

  • De vreemdeling in het bezit is geweest van een verblijfsvergunning voor het zoekjaar hoogopgeleiden;
  • niet binnen het zoekjaar een baan heeft gevonden als kennismigrant; en
  • binnen 3 jaar na de afstudeer- of promotiedatum of de datum waarop de verblijfsvergunning voor wetenschappelijk onderzoek is verlopen alsnog een baan vindt als kennismigrant en tevens vóór die datum de aanvraag indient.

Deze verruiming biedt de vreemdeling een grotere kans om toch nog een baan te vinden als kennismigrant in Nederland na het verlopen van de verblijfsvergunning voor het zoekjaar.

Wat betekent dit voor u als werkgever?

Als u een werknemer vanuit het buitenland in dienst wilt nemen als kennismigrant, adviseren wij u om na te gaan of de bovenstaande situatie op de werknemer van toepassing is. Mocht dit het geval zijn, dan zal het verlaagde salariscriterium mogelijk op deze werknemer van toepassing zijn en hoeft hij/zij niet te voldoen aan het salariscriterium dat hoort bij de leeftijdscategorie van de werknemer.

Het is nog niet bekend hoelang deze versoepelde voorwaarden zullen gelden. Het is de verwachting dat deze gelden tot het einde van de bijzondere maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19.

Contact

Daniël Sternfeld

Daniël Sternfeld

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 089 28 89

Volg ons