Mogelijkheden tot aftrek btw verwerving dochter minder duidelijk bij verhuur

14/07/18

Het HvJ EU oordeelt dat de verhuur van een gebouw door een holding aan haar dochteronderneming in de gegeven omstandigheden als 'inmenging in het beheer' van die dochter kan worden aangemerkt.

Door de wijze waarop de uitspraak door het Europese Hof van Justitie wordt onderbouwd, bestaat echter twijfel over de gevolgen van dit arrest voor de belaste verhuur door een houdstermaatschappij.

Voor meer informatie verwijzen we u naar het Engelstalige bericht.

 

Contact

Knowledge Centre

Rotterdam, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 43 51

Volg ons