Tijdelijke verlaging Duitse btw-tarieven in de periode 1 juli tot 31 december 2020

08/06/20

De Duitse regerende coalitie partijen zijn op 3 juni 2020 onverwacht overeengekomen om de Duitse btw-tarieven tijdelijk te verlagen (van 19% naar 16% en van 7% naar 5% btw) als onderdeel van het 'Konjunkturpaket'.

Er is nog geen wijzigingsvoorstel beschikbaar. Het is vooralsnog niet bekend hoe ondernemers voor de Duitse btw zullen moeten omgaan met overgangssituaties (bijvoorbeeld bij reeds gedane aanbetalingen voor leveranties in de tweede helft van dit jaar). Verwacht wordt dat ondernemers voor wat betreft de Duitse btw op korte termijn veel aanpassingen zullen moeten gaan realiseren.  

Wat betekent dit mogelijk voor uw onderneming?

De Duitse tariefswijzigingen hebben veel gevolgen voor organisaties die met verschuldigdheid of aftrek van Duitse btw te maken hebben.

ERP-systeem

Te denken valt aan het moeten doen van conversies/aanpassingen in het ERP-systeem, zodat de aangepaste tax-codes en factuur-layout op tijd operationeel zijn. Bovendien moet de btw-compliance richting fiscus tijdig op orde zijn.

Review contracten

Korte en lange termijn contracten, inclusief contracten voor doorlopende diensten, zullen qua afspraken over prijsstelling (bruto en nettoprijzen) gereviewd moeten worden en eventueel tijdig aangepast moeten zijn. Zo nodig moet in het contract rekening worden gehouden met overgangssituaties.

Timing van investeringen

Ondernemers die een beperkt recht op aftrek van Duitse voorbelasting hebben, moeten bekijken of aankopen en investeringen gunstiger getimed kunnen worden, zodat optimaal van de (tijdelijke) tariefsverlaging kan worden geprofiteerd.

Contact

Bertjan Janzen

Bertjan Janzen

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 129 02 20

Jochem Kijftenbelt

Jochem Kijftenbelt

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)64 801 92 27

Volg ons