Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

HvJ EU: Btw-koepelvrijstelling niet meer toepasbaar in de financiële sector

Op 21 september 2017 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJ) zijn arresten gewezen in de zaken Aviva (C-605/15) en DNB Banka (C-326/15). Beide zaken gaan over de reikwijdte van de btw-koepelvrijstelling. Het HvJ oordeelt dat de btw-koepelvrijstelling niet van toepassing is op dienstverlening aan ondernemers in de financiële sector. In Nederland werd tot deze arresten het uitgangspunt gehanteerd dat de btw-koepelvrijstelling wel degelijk kon worden toegepast op diensten aan ondernemers in de financiële sector.

Wat betekent dit voor u?
Koepelorganisaties die diensten verlenen aan bedrijven in de financiële sector kunnen de koepelvrijstelling niet langer toepassen en dienen btw over hun dienstverlening in rekening te gaan brengen. Zij kunnen dan wel de aan hen in rekening gebrachte btw in aftrek brengen. De Nederlandse wet wijkt nog af van het oordeel van het HvJ.
Ondernemers in de financiële sector die nog vrijgestelde diensten afnemen van koepelorganisaties, raden wij aan met die organisaties in gesprek te gaan om te zien in hoeverre en voor welk deel de koepelorganisaties de verlaging van hun kostprijs, doordat zij nu recht op aftrek van btw hebben, door kunnen laten werken in de prijs van hun dienstverlening.

Contact

Edwin van Kasteren

Edwin van Kasteren

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 093 42 58

Simon Cornielje

Simon Cornielje

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 387 92 81

Volg ons