Btw-nultarief op zonnepanelen vanaf 1 januari 2023

20/09/22

Het kabinet heeft voorgesteld om de btw op levering en installatie van zonnepanelen per 1 januari 2023 te verlagen van 21 procent naar 0 procent. Daardoor hoeven particulieren bij de aankoop van zonnepanelen de btw niet meer terug te vragen bij de Belastingdienst, wat onder de huidige regeling onder voorwaarden mogelijk is. Door de introductie van het btw-nultarief wordt dit proces voorkomen, hetgeen de Belastingdienst (en de particulieren) werk scheelt. Ook hoopt het kabinet dat de maatregel particulieren stimuleert zonnepanelen aan te schaffen. Deze maatregel heeft evenwel ook gevolgen voor andere partijen.

Wat betekent dit voor uw onderneming?

De maatregel raakt niet slechts particulieren, maar heeft ook gevolgen voor ondernemers in de bouw- en vastgoedbranche. Bijvoorbeeld voor leveranciers, installatie-, onderhouds- en reparatiebedrijven, bouwondernemingen, woningcorporaties en vastgoedbeleggers. Deze bedrijven zullen te maken krijgen met afbakeningsproblematiek, de vraag of sprake is van één enkele of meerdere afzonderlijke prestaties bij gelijktijdige levering of verhuur van woning en zonnepanelen en zij moeten vaststellen en -leggen dat de panelen daadwerkelijk bestemd zijn om op woningen te worden geplaatst. Het risico op een onjuiste toepassing van deze regeling zal bij deze ondernemers rusten. 

 

Situatie tot en met 2022

De levering en de installatie van zonnepanelen is momenteel belast met 21 procent btw. Particuliere zonnepaneelhouders kunnen de btw op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen geheel of gedeeltelijk terugvragen door zich te registreren als btw-ondernemer. In de praktijk levert dit voor zonnepaneelhouders en de Belastingdienst een aanzienlijke administratieve en uitvoeringslast op.

Situatie vanaf 2023

Het kabinet heeft op Prinsjesdag aangekondigd dat vanaf 1 januari 2023 een btw-nultarief zal gelden voor niet alleen de levering en installatie van zonnepanelen, maar ook voor intracommunautaire verwervingen en invoer van zonnepanelen.

De regeling geldt voor zonnepanelen en zonnepanelen als dakbedekking (hierna tezamen: ‘zonnepanelen’), bestemd om te worden geïnstalleerd op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen. Met ‘in de onmiddellijke nabijheid van woningen’ wordt onder meer bedoeld: een schuur, een garage, in de tuin of een uitbouw, mits die tot de woning behoort. Voor het begrip woning wordt op praktische gronden aangesloten bij de kwalificatie van een locatie in Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en het begrip woning bij de toepassing van het 9 procent btw-tarief op diverse diensten ten aanzien van woningen. Daarnaast kan het btw-nultarief ook gelden indien zonnepanelen door een VvE op flatwoningen worden geplaatst of zonnepanelen worden geïnstalleerd op woningen van consumenten die zich hebben verenigd in een postcoderoos. Het btw-nultarief geldt niet voor andere producten waarin geïntegreerde zonnepanelen of -cellen zijn verwerkt.

 

In de plannen kiest het kabinet ervoor om het btw-nultarief niet toe te passen op de levering en installatie van zonnepanelen op openbare gebouwen en andere gebouwen die worden gebruikt voor activiteiten van algemeen belang. Voor gebouwen die naast een woonfunctie ook een andere functie hebben, zal in bepaalde gevallen moeten worden vastgesteld aan welk deel van het gebouw de zonnepanelen zijn gekoppeld om het juiste btw-tarief te kunnen toepassen. 

Bij het wetsvoorstel is geen bijzondere overgangsmaatregel voorgesteld, waardoor de reguliere regels omtrent de tariefbepaling van toepassing zijn gebaseerd op het moment van verschuldigdheid van btw. Deze kunnen verschillen afhankelijk van bijvoorbeeld de status van de afnemer (ondernemer of particulier) en het moment van facturatie of betaling.

Contact

Bart van der Stoep

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 266 76 38

Ad van Doesum

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 51 98

Volg ons