Btw-herziening gemeentelijk vastgoed toch mogelijk - HvJ Gmina Ryjewo

31/07/18

Het HvJ EU oordeelt voor belastingplichtige publiekrechtelijke lichamen dat in specifieke gevallen herziening van btw mogelijk is bij een wisseling van niet-economisch gebruik naar economisch (btw-belast ondernemers)gebruik van investeringsgoederen. Het gaat daarbij om investeringsgoederen die naar hun aard voor belaste of niet-belaste doeleinden kunnen worden gebruikt.
 

Achtergrond

Op 25 juli 2018 oordeelde het Europese Hof van Justitie (hierna: HvJ EU) in een Poolse zaak over het recht op herziening van btw bij een gemeente. Deze gemeente verwierf - als geïdentificeerde btw-plichtige - een nieuw pand dat zij aanvankelijk “om niet” verhuurde, dus gebruikte voor niet-btw-belaste handelingen. De btw op de verwerving werd hierdoor niet verrekend.

De betreffende gemeente had op moment van verwerving nog geen expliciet voornemen dit pand btw-belast, als ondernemer, te exploiteren. Zij besloot een tijd later, binnen de btw-herzieningstermijn, het pand alsnog btw-belast te gaan verhuren.

Deze gemeente heeft onder voorwaarden recht op herziening van de inkoop-btw op de bouw van het pand, aldus het HvJ EU.

Wisseling van gebruik

Wisseling van niet-ondernemers gebruik naar ondernemers gebruik van investeringsgoederen leidt voor gemeenten en provincies in beginsel tot een terugbetaling van de eerder ontvangen bijdrage uit het BTW-compensatiefonds. Een anderzijdse teruggave van btw via de btw-aangifte, zoals het HvJ EU die nu juist acht, compenseert dit BCF-nadeel.

 

Wat betekent dit voor u?

Publiekrechtelijke lichamen die een investeringsgoed niet als ondernemer in gebruik nemen en deze nadien - binnen de herzieningstermijn - voor ondernemersactiviteiten gaan aanwenden kunnen alsnog een deel van de investerings-btw via de btw-aangifte verrekenen. Hiervoor moet 1) het publiekrechtelijke lichaam bij aanschaf al btw-ondernemer zijn en 2) het investeringsgoed naar de aard ook voor ondernemersactiviteiten gebruikt kunnen worden.

Aanvullende teruggaaf btw

Indien deze situatie op uw publiekrechtelijke lichaam van toepassing is, kan aan het einde van het betreffende herzieningsjaar de aanvullende teruggave via de btw-aangifte worden geclaimd.

Uw btw-specialist kan u adviseren over de specifieke mogelijkheden die nu in uw situatie zijn ontstaan. Voor meer details over deze zaak verwijzen we naar PwC’s Fiscaal Portaal Gemeenten.

Contact

Dieks Boswinkel

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 16 91

Volg ons