GiantLeaps maakt milieu-impact van eten inzichtelijk

GiantLeaps wil het afleggen van verantwoording over de milieu-impact van voedsel tot norm verheffen in de horeca- en evenementensector.

Van corporate carrière naar start-up

Voordat zij in 2017 GiantLeaps oprichtte, werkte fiscaal econoom Laura Heerema korte tijd bij een adviesbureau en deed zij gedurende anderhalf jaar een corporate traineeship. Om gezondheidsredenen was ze gedwongen haar eigen voedingspatroon aan te passen. Ze raakte zo steeds meer geïnteresseerd in de gezondheidsimpact én in de milieu-impact van voedsel. Heerema schrok van de nieuwe inzichten en de omvang van het probleem; ze besloot haar corporate carrière vaarwel te zeggen en in het diepe te springen met haar start-up GiantLeaps.

Een vast businessplan had ze niet, maar één ding stond wel vast: Heerema wilde een bijdrage leveren aan het verminderen van de impact van westerse eetgewoonten op het klimaat en het milieu. ‘Toen ik in mijn oriënterende fase zat, viel me op dat een concrete cijfermatige onderbouwing vaak ontbreekt in het duurzaamheidsdebat’, stelt Heerema. ‘Het blijft meestal hangen in opmerkingen als: “we moeten meer lokale producten eten” en “we moeten minder dierlijk en meer plantaardig eten”. Als ik dat hoor, wil ik weten waarom, en wat daarvan dan de uitwerking is. Met GiantLeaps maak ik de milieu-impact van eten op een cijfermatige manier inzichtelijk en laat ik zien hoe deze te verbeteren is.’

loading-player

Playback of this video is not currently available

Impact Calculation Tool

Laura Heerema (Giantleaps) in gesprek met Joep Sauren (Syndustry), over het ontwerp van de GiantLeaps Impact Calculation Tool.

Tool stimuleert inperken milieu-impact van voedsel

In 2019 lanceert GiantLeaps de Impact Calculation Tool. Met de pilotversie van dit hulpmiddel was GiantLeaps dit jaar een van de winnaars van PwC’s Social Impact Lab. Heerema: ‘Deze prijs houdt onder meer in dat we twee jaar lang intensief gaan samenwerken met een multidisciplinair PwC-team. Wat ik met dit team wil doen, is problemen oplossen op een aantal urgente issues en op een strategische manier kijken naar de uitbouw van GiantLeaps op de langere termijn.'

'Op korte termijn komen we dus met de Impact Calculation Tool. Die helpt restaurants bij het meten van de milieu-impact van de producten die zij gebruiken. Restaurants kunnen hun inkooplijst uploaden en laten matchen met onze database, die we constant aanvullen. In een dashboard zien restaurants vervolgens onder meer wat de impact per bezoeker is, hoe deze zich heeft ontwikkeld in vergelijking met een vorige tijdsperiode en hoe de impact van eten zich verhoudt tot andere factoren die van invloed zijn op het milieu. Onze tool stimuleert zowel restaurants en cateraars als restaurantbezoekers tot het inperken van de milieu-impact door het maken van andere keuzes. Bijvoorbeeld door te kiezen voor meer plantaardige producten en/of voor lokaal geproduceerde seizoensproducten.’

 Analyse van levenscyclus voedselproducten helpt bij keuze

De data in de GiantLeaps-database komen tot stand door toepassing van levenscyclusanalyses van voedselproducten. Heerema: ‘In een levenscyclusanalyse nemen we alle stadia van een product onder de loep en rekenen we de broeikasgassen die daarbij vrijkomen om naar een CO2-equivalent. Broeikasgassen hebben allemaal een andere invloed op de opwarming van de aarde. Het broeikasgas methaan houdt bijvoorbeeld de warmte in de atmosfeer beter vast dan CO2, en dat kun je tot uitdrukking brengen met een CO2-equivalent. Wij passen levenscyclusanalyses toe om te laten zien wat het verschil in impact is tussen keuze A en B. Dan blijkt bijvoorbeeld dat lokaal geteelde aardbeien in december niet zo duurzaam zijn door de hoeveelheid fossiele brandstoffen die nodig zijn bij de teelt. Dat maken wij inzichtelijk door te kwantificeren; daarmee proberen we de keuze aan de vraagkant te beïnvloeden.’

Levenscyclusanalyse

Bewust focus op klimaatimpact

Laura Heerema geeft aan dat er naast klimaatimpact meer problemen zijn rond voedsel en duurzaamheid, zoals de verzilting van landbouwgrond, het watergebruik en de overbevissing. Heerema: ‘Ik ben GiantLeaps begonnen met een focus op klimaatimpact. Omdat hier nu veel aandacht voor is en veel mensen hiervan de urgentie begrijpen. De wereldwijde voedselindustrie is verantwoordelijk voor een derde van de uitstoot van broeikasgassen. Door regelmatig te kiezen voor duurzame opties kan de individuele klimaatvoetafdruk minder worden. Het is niet mijn bedoeling om met een vingertje te wijzen, maar we willen laten zien dat ieder individu kan bijdragen aan de vermindering van de klimaatimpact van ons eten. Vele kleine stapjes maken samen die giant leap.’

Businessmodel voor restaurants en evenementen

GiantLeaps werkt met een licentiemodel. Restaurants kunnen een abonnement nemen om regelmatig – bijvoorbeeld eens per kwartaal – een meting te krijgen. Heerema: ‘Om het predicaat klimaatvriendelijk te krijgen, zijn een doormeting en een scan alleen niet voldoende. Hiervoor moeten restaurants KPI’s opstellen en laten zien dat hun milieu-impact omlaag is gegaan. Gewenste verbeteringen naar aanleiding van een meting kunnen ze al dan niet met hulp van GiantLeaps doorvoeren. Daarnaast zijn we actief op grote evenementen en festivals. Op Lowlands waren we een van de partijen achter Brasserie 2050. Hier staken we traditionele brasseriegerechten in een nieuw jasje. Het procentuele verschil in milieu-impact hebben we op kaartjes gedrukt en geserveerd bij de gerechten. Ook zijn we naar ADE Green geweest, een conferentie over duurzaamheid in de muziek- en festivalindustrie. Onze aanwezigheid vergroot onze naamsbekendheid, waardoor we steeds vaker worden benaderd voor projecten in die sector.’

Bedrijfsrestaurants kunnen qua duurzaamheid voorbeeld geven

GiantLeaps richt zich op dit moment voornamelijk op bedrijfsrestaurants. Heerema: ‘Veel bedrijven zijn bezig met het verminderen van hun CO2-uitstoot, maar denken daarbij vaak niet aan het eten in de bedrijfskantine. Terwijl die uitstoot toch zo’n halve ton CO2 per werknemer kan zijn! Voor cateraars is onze businesscase goed, want zij worden steeds meer afgerekend op duurzaamheid. Tot onze komst hadden cateraars geen methode om kwantitatief aan te tonen hoe duurzaam een bedrijfsrestaurant is. Als een bedrijfsrestaurant wil verduurzamen, kunnen cateraars met ons advies het assortiment veranderen. Daarmee gaat de milieu-impact van het aanbod omlaag zonder dat de voedselbeleving minder wordt. Restaurantkoks en -chefs hebben een voorbeeldfunctie en kunnen laten zien dat je ook met duurzame producten lekkere gerechten kunt serveren. We proberen aan te tonen dat je niet per se een volledig veganistisch restaurant hoeft neer te zetten om duurzamer te worden. Als duurzame bedrijfsrestaurants de norm worden en draagvlak creëren voor duurzaam eten, kunnen andere restaurants hun voorbeeld volgen.’

Laura Heerema van GiantLeaps

'Veel bedrijven zijn bezig met het verminderen van hun CO2-uitstoot, maar denken daarbij vaak niet aan het eten in de bedrijfskantine. Terwijl die uitstoot toch zo’n halve ton CO2 per werknemer kan zijn!'

Laura Heerema, GiantLeaps

Ambities: bedrijfsgroei en actief in buitenland

Voor Laura Heerema staat het maken van impact voorop. ‘Als rapporteren over milieu-impact in de horeca de norm wordt, hoop ik dat GiantLeaps hier de leidende rol in heeft en dat iedereen weet dat je hiervoor bij ons moet zijn’, verwoordt ze haar ambitie. ‘GiantLeaps draait nu nog zonder investering van buitenaf. Met een heel strak budget hebben we ons bedrijf opgezet en onze Impact Calculation Tool ontwikkeld. De lancering van die tool zal meer schaalcapaciteit bieden, zodat we ook vaste krachten kunnen aannemen om GiantLeaps verder te laten groeien. Maar om sneller te groeien én impact te maken is het aantrekken van externe investeringen een uitkomst. Komend jaar willen we ons team uitbreiden. We hoeven niet heel veel te groeien in menselijke capaciteit om onze operationele capaciteit te vergroten, want die leunt zwaar op IT. Maar snelle groei is wel belangrijk omdat de klimaat- en milieuproblemen urgent zijn en we niet te lang kunnen wachten met het maken van impact met ons bedrijf. Ons datagedreven businessmodel is heel makkelijk schaalbaar en kan zo worden overgezet naar andere landen. Het zou geweldig zijn als we over twee jaar ook in het buitenland actief zijn.’

 

Contact

Marloes Tap

Marloes Tap

Projectcoördinator, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 46 07

Volg ons