Covid-19 SDG Barometer #1

De impact van Covid-19 op de sustainable development goals in Nederland

Het coronavirus heeft een grote impact op de maatschappij. Terwijl we proberen het virus in Nederland onder controle te krijgen zijn de langetermijneffecten van de 'intelligente lockdown' nog onzeker. Duidelijk is dat de Covid-19-crisis gevolgen heeft voor het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG's). Een in maart gepubliceerde analyse van de Verenigde Naties laat zien dat de directe en indirecte effecten van de pandemie bijna alle SDG's raken. Hiermee komen vraagstukken rond armoede, ongelijkheid, welzijn en gezondheid meer op de voorgrond. 

De consumptie van huishoudens is sterk afgenomen, de werkloosheid is gestegen en de crisis lijkt bestaande ongelijkheden te vergroten. Verstoringen in bedrijfsactiviteiten en toeleveringsketens raken bijna elke sector en het ondernemersvertrouwen is sterk gedaald, terwijl de samenleving verwacht dat bedrijven een bijdrage leveren aan de crisisrespons. Steunmaatregelen van de overheid voor leiden tot enorme tekorten en staatsschulden. 

Met deze SDG Barometer willen we inzichtelijk maken wat bovengenoemde effecten betekenen voor het behalen van de SDG's in Nederland. Op basis van data zullen trends en ontwikkelingen worden weergegeven. Door middel van interviews met organisaties en bedrijven willen we houvast en handelingsperspectief bieden. 

Download hier de Covid-19 SDG Barometer

SDG 1: Armoede neemt toe door economische recessie en groeiende werkloosheid. Steunpakketten van de overheid vangen tot nu toe grootste klappen op. De werkloosheid is van maart tot juni 2020 sterk gestegen: 131.000 mensen hebben hun baan verloren. Dit is gelijk aan de gehele bevolking van Zwolle, de negentiende gemeente van Nederland qua grootte.

SDG 3: De impact van Covid-19 op gezondheid en welzijn is substantieel met meer dan 50.000 geregistreerde infecties, wat hoger is dan het aantal inwoners van een gemeente als Middelburg of Zutphen. De oversterfte was meer dan negenduizend in de eerste negen weken en het virus overtreft daarmee een reguliere griepgolf. Ook mentaal zorgt het voor problemen door angst, zorgen en stress. 

SDG 5: Vrouwen worden vaker blootgesteld aan Covid-19 op het werk. Zo is liefst 84 procent van de medewerkers in de gezondheids- en welzijnssector vrouw. Daarnaast hebben vrouwen meer kans op (gedeeltelijke) werkloosheid, omdat ze vaker werken via flexcontracten en in de informele economie. Experts denken dat ze een groter risico op huiselijk geweld, hoewel dit niet tot uiting komt in officiële statistieken.

SDG 8: Lagere consumentenbestedingen en verstoring van de handel treft bijna alle sectoren, hoewel aantal sectoren aanzienlijk harder wordt getroffen. De werkloosheid stijgt fors en de steunmaatregelen vanuit de overheid voor bedrijven en particulieren leiden tot enorme overheidstekorten en staatsschulden. De daling in consumentenvertrouwen van twintig punten tussen maart (-2) en april (-22) is de grootste ooit gemeten.

SDG 10: Covid-19 maakt meer slachtoffers onder oudere mensen en oversterfte is beduidend hoger onder mensen met een niet-westerse migratieachtergrond (47 procent) dan onder autochtone Nederlanders (38 procent). Jonge mensen raken vaker hun baan kwijt.

SDG 13: De CO2-uitstoot in Nederland was gemiddeld 8,7 procent lager in het eerste kwartaal van 2020 dan in het eerste kwartaal van 2019, maar laat momenteel weer een stijgende trend zien.

SDG 16: Het aantal incidenten van cybercrime nam toe van 408 in december tot 1.869 in mei, terwijl de totale geregistreerde misdaad afnam. De staatsschuld nam sterk toe.

SDG 17: De steun voor de coalitie in Nederland is toegenomen van 38,9 procent in januari tot 48,6 procent in juni en Nederlanders zijn relatief tevreden met een solidariteit tussen EU-lidstaten gedurende de crisis.

Gendergelijkheid onder druk door coronacrisis

Emma Lok (Directeur strategie en communicatie bij WOMEN Inc.) over SDG 5: Gender equality

Lees hier het interview

‘Ze moeten uren inleveren of hun flex-contract wordt niet verlengd. Bovendien vallen beroepen in de informele economie vaak buiten de overheidsregelingen’.

Emma Lok (Directeur strategie en communicatie bij WOMEN Inc.)

Contact

Wineke Ploos van Amstel - Haagsma

Wineke Ploos van Amstel - Haagsma

Chief Sustainability Officer, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 170 13 44

Renate de Lange-Snijders

Renate de Lange-Snijders

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 248 81 40

Jan Willem Velthuijsen

Jan Willem Velthuijsen

Chief Economist, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 248 32 93

Volg ons