Sustainability Reporting & Assurance

Zekerheid over uw niet-financiële verantwoordingen

De manier waarop ondernemingen en organisaties rapporteren over hun strategie, beleid en prestaties verandert in hoog tempo. Waar voorheen veel bedrijven enkel een jaarrekening publiceerden ten behoeve van hun aandeelhouders en financiers, is de hedendaagse corporate reporting veel breder ingestoken. Niet-financiële aspecten spelen daarbij in toenemende mate een rol. Wat is uw impact op de wereld om u heen? Hoe gaat u om met zaken als klimaatverandering, grondstofschaarste en bevolkingsgroei? En wat is de impact daarvan op uw strategie, bedrijfsvoering, en resultaten? Onze experts helpen u bij het formuleren van een heldere visie, zodat u een passend antwoord hebt op elke vraag.

Sustainability Reporting & Assurance

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

In toenemende mate beschouwen belanghebbenden uw externe verslag als een graadmeter voor de kwaliteit en effectiviteit van uw interne organisatie. Ook uw strategie op het gebied van duurzame waardecreatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt aan de hand van dit verslag beoordeeld.   

Concrete duurzaamheidverslaggeving plaatst uw niet-financiële prestaties in een begrijpelijke context. Hiermee laat u aan uw belanghebbenden zien dat uw organisatie niet voor verrassingen zal komen te staan en dat u zich bewust bent van de kansen en risico’s die samenhangen met ondernemen in een veranderende wereld.

Door middel van een onafhankelijke beoordeling of controle van de niet-financiële gegevens in uw jaarverslag, MVO rapport of specifieke verantwoording verschaft u uw stakeholders zekerheid over de gerapporteerde informatie en vergroot daarmee uw betrouwbaarheid terwijl u uw eigen reputatierisico verkleint.

Rapporteren op basis van GRI

Het Global Reporting Initiative (GRI), biedt middels de meest recente richtlijnen, G4, een raamwerk om te rapporteren over uw duurzaamheidsstrategie, -beleid en –prestaties. Dergelijke rapporten moeten sinds 2016 worden opgesteld volgens deze versie van de GRI-richtlijnen. Er zijn een aantal ingrijpende wijzigingen ten opzichte van de vorige versie. Zo staat in deze versie het concept materialiteit centraal: een organisatie rapporteert alleen nog maar over die onderwerpen die daadwerkelijk relevant zijn voor het lange termijn succes van de organisatie en die relevant worden bevonden door haar stakeholders. GRI is op dit moment bezig met de vertaling van de G4 richtlijnen in GRI standaarden. Deze zullen naar verwachting eind 2016 worden gepubliceerd en zijn van toepassing op verslagen de vanaf 1 januari 2018 worden gepubliceerd. Eerdere toepassing is toegestaan.

Geïntegreerd rapporteren

Meer en meer onderneming rapporteren niet-financiële informatie in samenhang met de financiële verantwoording door middel van integrated reporting. Op onze Integrated Reporting website hebben we alle informatie over Integrated Reporting, zoals publicaties, artikelen en een filmpje, handig voor u samengebracht.

Hoe kunnen wij helpen

Hoe kunnen wij helpen

De leden van onze multidisciplinaire teams hebben elk hun eigen expertise. Van reporting en assurance tot biodiversiteit, energie en klimaatverandering, ethisch zakendoen en omgang met belanghebbenden. Samen met u buigen zij zich over de zaken die specifiek binnen uw organisatie spelen. Enkele voorbeelden:

  • u wilt laten zien hoe uw organisatie in overleg treedt en contact onderhoudt met belanghebbenden;
  • u wilt advies bij het opstellen of schrijven van een duurzaamheids- of maatschappelijk verslag
  • u wilt advies bij het implementeren van een geïntegreerd rapportageproces
  • u wilt advies over de kwaliteit van uw niet-financiële rapportageproces en over eventuele verbeteringen;
  • u wilt advies over de toepassing van de nieuwe GRI standaarden;
  • u wilt dat PwC uw duurzaamheids-  of geïntegreerde verslag controleert zodat u via een assurance rapport in uw verslag de betrouwbaarheid ervan verder kunt onderstrepen;
  • u wilt advies bij het uitvoeren van een materialiteitsanalyse.

Contact

Hans Schoolderman
Partner, PwC Netherlands, PwC Netherlands
Tel: +31 (0) 88 792 76 58
E-mailadres

Volg ons