Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Britse parlement stemt voor uitstel van Brexit

19/03/19

De afgelopen week was een bewogen week in Brexit land. De premier van het Verenigd Koninkrijk, Theresa May, verloor voor de tweede keer de stemming over haar Brexit-overeenkomst. Het Britse parlement verwierp een ‘no deal’-scenario en de premier heeft de onvermijdelijkheid van een vertraging van Brexit geaccepteerd, aangezien er volgens de voorzitter geen derde stemming zal plaatsvinden.

Indien de regering van het VK zou verzoeken om een verlenging van de artikel 50-procedure, vereist dit de unanieme goedkeuring van de EU27. Het exacte verzoek is ook nog steeds onduidelijk. Een korte technische verlenging tot 30 juni van dit jaar lijkt onvermijdelijk, zelfs als het Britse parlement vóór 20 maart een overeenkomst zou goedkeuren. Deze korte verlenging zou het mogelijk maken de overeenkomst in het VK in eigen land ten uitvoer te leggen. Het is op dit moment echter onzeker of de twee keer verworpen overeenkomst opnieuw in stemming zal worden gebracht. Zal premier May om een veel langere verlenging vragen en liggen daardoor alle scenario’s weer op tafel? Dit werpt nieuwe vragen op, waaronder de vereiste EU-goedkeuring van een verlenging. Zal de EU instemmen met een verlenging als het VK nog geen duidelijk plan heeft? Als gevolg daarvan blijft de onzekerheid bestaan, en totdat er een overeenkomst wordt bereikt of een verlenging wordt overeengekomen, blijft een ‘no deal’-scenario het standaardscenario.

Hoe gaat het verder?

Het lijkt het meest waarschijnlijk dat het VK zal vragen om een of andere vorm van verlenging om uiteindelijk tot een overeenkomst met de EU te komen. De EU verlangt een geloofwaardige rechtvaardiging voor een mogelijke verlenging en de duur ervan. De EU-leiders zullen tijdens een top op 21/22 maart stemmen over het toestaan van een verlenging. Als er geen akkoord is over de verlenging van Brexit of als het Britse parlement niet akkoord gaat met de uiteindelijke wet om de Brexit-datum te verschuiven, zal er een impasse ontstaan. Deze onzekere situatie zou nog steeds kunnen eindigen met een ‘no deal’ Brexit als standaardscenario.

Risicobeoordeling en onvoorziene omstandigheden

Heeft u risico’s ingeschat en is de bedrijfscontinuïteit gewaarborgd?

U begrijpt nu welke mogelijke verstoringen u zullen treffen en hoe lang u deze verstoringen kunt volhouden. Zorg ervoor dat er noodplannen zijn voor kwetsbare onderdelen.

Communicatiestrategieën

Bent u zich bewust van de impact van Brexit op uw stakeholders?
Ga proactief om met uw medewerkers, leveranciers, klanten en andere belangrijke stakeholders. Zorg ervoor dat u de potentiële impact van Brexit op uw stakeholders begrijpt en delegeer de verantwoordelijkheden dienovereenkomstig.

Supply chain

Heeft u uw directe en indirecte supply chain volledig in kaart gebracht?
Een ‘no deal’-scenario zal ernstige gevolgen hebben voor supply chains vanuit een logistiek perspectief, vanuit supply chain management en voor indirecte belastingen. Zelfs als u uw eigen supply chain heeft veiliggesteld of als het onwaarschijnlijk is dat deze wordt beïnvloed, is het belangrijk om rekening te houden met uw belangrijkste leveranciers en de herkomst van de goederen die u aankoopt.

Btw

Bent u voorbereid op nieuwe btw-regels?
Met ‘no deal’ als standaardscenario is het belangrijk om ‘no deal’ noodplannen te implementeren. Een ‘no deal’ heeft gevolgen voor de toepasselijke btw-regels in het VK en voor de handel tussen de EU en het VK. Er zullen belangrijke wijzigingen komen in de btw-nalevingsverplichtingen. Dat gezegd hebbende, zelfs als er een overeenkomst wordt bereikt, veranderen dat de btw-nalevingsverplichtingen naar verwachting. In geval verlenging wordt toegestaan, zal er enige tijd zijn om de gevolgen voor de activiteiten en systemen, zoals het ERP-systeem, te beoordelen. Er zal ook enige tijd zijn om extra btw-registraties in te voeren, te zorgen voor de benoeming van fiscale vertegenwoordigers en uitstel van invoer btw-heffingen. Ingeval er geen verlenging is en ook geen overeenkomst, moet dit op 29 maart geregeld zijn. Aangezien er in elk scenario onvermijdelijke verstoringen zullen optreden, moet u ervoor zorgen dat de voorraden die u hebt opgebouwd en de gehuurde opslagplaatsen ook in het geval van een verlenging van de artikel 50-proces aan de voorschriften voldoen.

Douane

Bent u klaar voor nieuwe douaneverplichtingen?
In het geval van een ‘no deal’-scenario zijn de douaneverplichtingen van toepassing op de handel in goederen tussen het VK en de EU. Een essentiële ‘must do’ voor de komende tien dagen is het aanvragen van een EORI-nummer als dat in de EU nodig is.

Bepaal daarnaast een nieuwe strategie voor de douanewaardebepaling, bekijk hoe de herkomst van uw producten door de Brexit wordt beïnvloed en informeer uw klanten over de bevindingen.

Cash flow en valuta

Heeft u rekening gehouden met de impact van een no deal op uw betalingstransacties?
Kies de juiste betalingsvorm om het risico van prijswijzigingen als gevolg van Brexit te minimaliseren, neem contact op met uw bank over de afwikkeling van betalingen en controleer of de bank hier klaar voor is.

Zakelijke contracten

Zijn uw bedrijfscontracten Brexit-proof?
Het gaat hierbij met name om clausules met betrekking tot het territoriale toepassingsgebied, de keuze van het recht en de jurisdictie (indien het moeilijker zou zijn om een vonnis van de Britse rechtbanken in de EU-lidstaten ten uitvoer te leggen), negatieve materiële wijzigingen en de toerekening van de belasting-/douanekosten. Zorg er daarnaast voor dat er specifieke Brexit-bepalingen zijn opgenomen, zodat u in geval van een ‘no deal’ toch nog steeds op uw dienstverleners kunt vertrouwen.

Data management

Is uw data goed georganiseerd?
Een ‘no deal’ zal leiden tot GDPR-gegevensvereisten voor de overdracht van persoonsgegevens van de EU naar het VK. Zorg er daarom voor dat uw eigen en andere gegevens dienovereenkomstig worden georganiseerd. Als persoonsgegevens aan het VK worden doorgegeven, is het verstandig om te beginnen met de voorbereiding van institutionele garanties.

Mobiliteit van werknemers

Bent u zich bewust van de impact op uw werknemers die van en naar het VK reizen?
In het geval van een ‘no deal’-Brexit hebben Britse burgers die nog niet in Nederland verblijven en volledig geregistreerd zijn bij de Nederlandse autoriteiten een werkvergunning nodig. Dit geldt ook voor zakenreizigers en forenzen, wat betekent dat een belangrijke groep werknemers kan worden getroffen. Aangezien het nog niet duidelijk is welke regelingen er zullen worden getroffen wanneer het VK de EU verlaat, adviseren wij om dienovereenkomstig te plannen. Een mogelijke latere Brexit-datum geeft u meer tijd om u op een eventuele gebeurtenis voor te bereiden.

Transfer Pricing

Heeft u rekening gehouden met de impact op uw interne transfer pricing?
In een ‘no deal’-scenario kunt u een strategie volgen om uw operationele model te wijzigen, waarbij aandacht moet worden besteed aan transfer pricing. Daarnaast is het belangrijk dat er meer aandacht wordt besteed aan mogelijke dubbele belastingheffing en geschillenbeslechting.

Blijf op de hoogte

Volg onze Brexit-pagina voor actuele updates, om zo goed mogelijk te kunnen reageren op nieuwe ontwikkelingen.

Contact

Jan-Willem Thoen

Jan-Willem Thoen

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 002 95 71

Jan Willem Velthuijsen

Jan Willem Velthuijsen

Chief economist PwC, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 248 32 93

Volg ons